Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

TUTUKLAMA VE TÜRKİYE'DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 5, 46 - 81, 02.09.2019

Öz

Bir koruma tedbiri olarak tutuklama, birçok ülkenin
ceza muhakemesi hukukunda yer bulduğu gibi Türkiye Ceza Muhakemesi Kanunu’nda
da düzenlenmiştir. Düzenleme ile tutuklama tedbirinin sınırları çizilmiştir.
Her ne kadar kanuni düzenleme ile sınırları kesin bir şekilde çizilmiş ve
tutuklama kararlarının gerekçesiz olamayacağı hususu düzenlenmiş ise de Türkiye
ceza adalet sisteminde yerleşik bir “gerekçesiz tutuklama” teamülü oluştuğundan
bahsetmek abartı olmayacaktır. Gerekçesiz tutuklama ve uzun süreli tutuklama,
Türkiye ceza adalet sisteminin en büyük sorunlarındandır. Bu soruna ilişkin
gerçekleştirdiğimiz bu incelemede ilk olarak, tutuklama tedbirine ilişkin yerel
mevzuat, AİHS ve kısmen  mukayeseli hukuktaki düzenlemeler incelenmiş ve
AİHM kararlarına değinilmiştir. Bu bilgiler ışığında, 197 adet tutuklamaya
ilişkin sulh ceza hâkimliği kararı incelenmiştir. İncelenen kararlar,
“gerekçesiz karar”, “sözde gerekçeli karar”, “eksik gerekçeli karar” ve “tam
gerekçeli karar” olarak kategorize edilmiştir. İnceleme neticesinde ise elde
edilen veriler ve AİHM’in Türkiye aleyhine yapılan başvurularda verdiği
kararlar ışığında sorunlar tespit edilmeye ve çözüm önerileri oluşturulmaya
çalışılmıştır.

Kaynakça

  • ALDEMİR, Hüsnü: Tutuklama, Terazi Hukuk Dergisi, Aralık 2014, s. 441-460. BALCI, Murat: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Bağlamında Makul Sürede Serbest Bırakılma Hakkı, Ceza Hukuku Dergisi, Nisan 2010, s. 173 – 185. CENTEL, Nur: Tutuklama Uygulamasında Sorunlar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2013, s. 193 – 206. CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2016. EREL, Kemalettin: AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında Tutuklama, Terazi ...
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet Polat İçten

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA İçten, M. P. (2019). TUTUKLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, 3(5), 46-81.
AMA İçten MP. TUTUKLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi. Eylül 2019;3(5):46-81.
Chicago İçten, Muhammet Polat. “TUTUKLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU”. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi 3, sy. 5 (Eylül 2019): 46-81.
EndNote İçten MP (01 Eylül 2019) TUTUKLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi 3 5 46–81.
IEEE M. P. İçten, “TUTUKLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU”, Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, c. 3, sy. 5, ss. 46–81, 2019.
ISNAD İçten, Muhammet Polat. “TUTUKLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU”. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi 3/5 (Eylül 2019), 46-81.
JAMA İçten MP. TUTUKLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi. 2019;3:46–81.
MLA İçten, Muhammet Polat. “TUTUKLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU”. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, c. 3, sy. 5, 2019, ss. 46-81.
Vancouver İçten MP. TUTUKLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ TUTUKLAMA KARARLARININ GEREKÇESİZLİĞİ SORUNU. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi. 2019;3(5):46-81.