Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 524 - 537 2017-07-31

Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi

CİHAN YALÇIN [1] , LEVENT SABAH [2]


Türkiye’de il ve/veya ilçe bazında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları için yapılan deprem tehlikesi ve deprem riski çalışmaları istenilen düzeyde değildir. Can ve mal güvenliğini korumak ve sanayi kuruluşlarının ekonomik zararlarını en aza indirmek amacıyla, illerde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin deprem açısından tehlike ve risk içeren alanlarının saptanması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, açık kaynak kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımı (QGIS) ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi kullanılarak Edirne ilinde faaliyet gösteren sanayi firmalarının deprem tehlikesi analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada parametre olarak ilin jeolojisi, 1908-2016 yılları arasında il genelinde meydana gelmiş depremlerin deprem dış merkez noktaları,  fay uzunlukları ve aktif faylara uzaklıklar kullanılmıştır. Bu veri seti değerlendirilerek tematik haritalar oluşturulmuş, çalışma alanındaki tehlikeli ilçeler tespit edilmiş ve ilçeler tehlike derecelerine göre sıralanmıştır. Daha sonra ise Edirne ilinde faaliyet gösteren firmaların konumları, oluşturulan tematik haritalar üzerine aktarılarak deprem tehlikesi analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, Keşan ve Enez ilçelerinde faaliyet gösteren 59 adet sanayi kuruluşunun deprem tehlike değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

CBS, AHP, Deprem Riski, Sanayi, Edirne
 • R. Efe, A. Demirci Türk Coğrafya Dergisi. (36) (2001) 1-15.
 • W. A. Mitchell, N. Özgüç, Geographical perspectives on political, social and economic aftershocks from the Marmara (NW Turkey) Earthquake Disaster of August 17, 1999, Association of American Geographers Annual Meeting, Pittsburg, (2000).
 • İ.Y. Hacısalihoğlu, Türkiye’nin Kentsel Gelişim Süreci ve 1999 Marmara Depremi, Çantay Kitabevi, İstanbul, (2001).
 • E. Kotil, F. Konur, H. Özgür, The economic impacts of gulf earthquake, International Kocaeli Earthquake Symposium, Kocaeli-Turkey,(2007).
 • M. Utkucu ve Ö. Alptekin İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi. 14(1-2) (2001)139-152.
 • C. Yalçın Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 4(7) (2016) 21-30.
 • C. Ayday, S. Sarıdöl, L. Sabah, N. Yaman, Eskişehir ilçelerinin açık kaynak kodlu CBS ve önerici sistemleri kullanılarak deprem tehlikesi analizi, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, Eskişehir, (2014).
 • Edirne Tarım İl Müdürlüğü, Edirne Tarım Master Planı, İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi, 2005. http://www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Master/edirne.pdf, (15.03.2016).
 • T. L. Saaty Interfaces, 24 (1994) 19-43.
 • Y. Wind ve T. L. Saaty Management Science. 26(7) (1980) 641-658.
 • M. Değerliyurt, Kentsel gelişim ve deprem arasındaki ilişkinin incelenmesine bir örnek: İskenderun (Hatay), 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, (2013).
 • Y. Chen, J. Yu, K. Shahbaz, E. Xevi, GIS-Based sensitivity analysis of multi-criteria weights, 18th World IMACS / MODSIM Congress, Cairns-Australia, (2009).
 • C. Yalçın Verimlilik Dergisi. 2017/2 (2017) 121-133.
 • MTA Genel Müdürlüğü, Yerbilimleri harita görüntüleyici ve çizim editörü, http://yerbilimleri.mta.gov.tr. (15.03.2016).
 • Ö. Emre, T.Y. Duman, S. Özalp, H. Elmacı, Ş. Olgun, F. Şaroğlu, Açıklamalı Türkiye Diri Fay Haritası Ölçek 1/1.125.000, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Özel Yayın Serisi-30, Ankara, Türkiye. ISBN:978-605- 5310-56-1, 2013. A.M.C. Şengör J. Geol. Soc. Lond, 136 (1979) 269-282. A.M.C, Şengör ve Y. Yılmaz Tectonophysics. 75 (1981) 181-241.
 • A.M.C. Şengör, N. Görür, F. Şaroğlu Soc. Ecol. Paleontol. Mineral. Spec. Publ. 37 (1985) 227-264.
 • A.M.C. Şengör, O. Tüysüz, C. İmren, M. Sakınç, H. Eyidoğan, N. Görür, X. Le Pichon, C. Rangin Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 33 (2004) 37-112.
 • A.A. Barka Ann. Tectonicae. 6, (1992) 164-195.
 • Şaroğlu F, Emre Ö, Kuşcu I. “Türkiye Diri Fay Haritası”, M.T.A., Ankara, 1992.
 • C. Yaltırak, B. Alpar, ve H. Yüce Tectonophysics. 300 (1998) 227–248.
 • C. Yaltırak, ve B. Alpar Mar. Geol., 190 (2002) 352-366.
 • Herece E, ve Akay E. “Kuzey Anadolu Fayı Atlası”, M.T.A. Yayını, Ankara, 2003.
 • E. Altunel, M. Meghraoui, H.S. Akyüz ve A. Dikbaş Terra Nova, 16 (2004) 198-204.
 • Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Deprem Sorgulama Sistemi, http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/, (15.03.2016)
 • B. Akbaş, N. Akdeniz, A. Aksay, İ. Altun, V. Balcı, E. Bilginer, T. Bilgiç, M. Duru, T. Ercan, İ. Gedik, Y. Günay, İ.H. Güven, H.Y. Hakyemez, N. Konak, İ. Papak, Ş. Pehlivan, M. Sevin, M. Şenel, N. Tarhan, N. Turhan, A. Türkecan, Ü. Ulu, M.F. Uğuz, A. Yurtsever. ve diğerleri. Türkiye Jeoloji Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara, Türkiye.
 • D. Öztürk, F. Batuk Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 25 (2007) 86–98.
 • T. L. Saaty Interfaces, 24 (1994) 19-43.
 • Ş. Tağıl, Ç. Alevkayalı Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(28) (2013) 369-379.
 • E. Özşahin Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(11) (2014) 861-879.
 • H. Pektezel International Journal of Social Science, 36 (2015) 179-201.
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: CİHAN YALÇIN
Kurum: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Burdur İl Müdürlüğü, Burdur, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: LEVENT SABAH
Kurum: Düzce Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { dubited310511, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {524 - 537}, doi = {}, title = {Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi}, key = {cite}, author = {YALÇIN, CİHAN and SABAH, LEVENT} }
APA YALÇIN, C , SABAH, L . (2017). Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 5 (2) , 524-537 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/30665/310511
MLA YALÇIN, C , SABAH, L . "Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (2017 ): 524-537 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/30665/310511>
Chicago YALÇIN, C , SABAH, L . "Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (2017 ): 524-537
RIS TY - JOUR T1 - Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi AU - CİHAN YALÇIN , LEVENT SABAH Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 524 EP - 537 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi %A CİHAN YALÇIN , LEVENT SABAH %T Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi %D 2017 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD YALÇIN, CİHAN , SABAH, LEVENT . "Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 / 2 (Temmuz 2017): 524-537 .
AMA YALÇIN C , SABAH L . Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi. DÜBİTED. 2017; 5(2): 524-537.
Vancouver YALÇIN C , SABAH L . Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017; 5(2): 537-524.