Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Weldability of Austenitic Stainless Steel and Low Carbon Steel and Optimization of Welding Parameters

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1068 - 1081, 01.08.2018
https://doi.org/10.29130/dubited.412262

Öz

In this study, weldability of austenitic stainless steel (AISI 304) and low carbon steel (S235JR) by using gas metal arc welding method under different current-voltage (welding energy) values and wire feed speeds were investigated. The mechanical properties of the joined materials were examined by carrying out tensile tests and hardness tests to the welded specimens and the results were evaluated using Taguchi and analysis of variance (ANOVA) method. In addition, the microstructure of the weld zone was examined and the hardness behavior of the heat affected zone (HAZ) was tried to be explained. According to the tensile test results, deformation was occured in low carbon steel zone outside of welding zone. In the analysis of hardness values, it was determined that increase of energy input decreased hardness and increase of wire feed rate increased hardness. As a result of the microstructure studies, it was observed that the grain growth phenomenon occurred in the welding zone. According to the ANOVA results, the amount of energy in the welding zone and the wire feed rate parameters can explain 70% of the hardness behavior of the welding zone. 

Kaynakça

 • [1] M. Ayvaz ve H. Çetinel. “Farklı Alüminyum Alaşımlarının TIG Kaynak Yöntemiyle Kaynatılması ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi.”Celal Bayar University Journal of Science 7.1 (2011).
 • [2] S. Kılınçer ve N. Kahraman. "AISI 409 ve Ç1010 Çeliğin Östenitik Elektrod Kullanarak MIG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması ”Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 24.1 (2009).
 • [3] T. I. Ramjauna, H. J. Stonea, L. Karlssonb, M. Gharghouric, K. Dalaeid, R. Moate, H. K. D. H. Bhadeshiaa “Surface residual stresses in multipass welds produced using low transformation temperature filler alloys.” Science and Technology of Welding and Joining, 19(7), 623-630. (2014).
 • [4] P. Ujjvalkumar Arvindbhai, “Optimization of Process Parameter in MIG Welding Process on Dissimilar Material by Using Artificial Neural Network,” Master’s thesis, Department of Mechanical Engineering, Ganpat University, Gujarat, India, 2015.
 • [5] K. Pawan, and B. K. Roy. “Parameters Optimization for Gas Metal Arc Welding of Austenitic Stainless Steel (AISI 304) & Low Carbon Steel using Taguchi's Technique.” International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR) 3.4 18-22. (2013)
 • [6] S.P Tewari, A. Gupta, J. Prakash, "Effect of welding parameters on the weldability of material." International Journal of Engineering Science and Technology 2.4, 512-516. (2010)
 • [7] N. Kahraman, B. Gülenç, H. Akça. "Ark kaynak yöntemi ile birleştirilen ostenitik paslanmaz çelik ile düşük karbonlu çeliğin mekanik özelliklerinin incelenmesi." Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 17.2 (2002).
 • [8] M. Eroğlu, M. Aksoy. “Enerji girişinin kaynak metali mikroyapısı ve mekanik özellikleri üzerine etkisi.” Bilim Günleri Bildiriler Kitabı, Makina Mühendisleri Odası, Denizli, Türkiye, 1999, 434-439.

Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1068 - 1081, 01.08.2018
https://doi.org/10.29130/dubited.412262

Öz

Bu çalışmada, östenitik paslanmaz
çelik (AISI 304) ve düşük karbonlu çelik (S235JR) malzemenin gaz metal ark
kaynak yöntemi kullanılarak farklı akım-voltaj (kaynak enerjisi) değerleri ve
tel besleme hızlarında kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. Kaynaklı
numunelere çekme testi ve sertlik deneyleri yapılarak birleştirilen
malzemelerin mekanik özellikleri incelenmiş, sonuçlar Taguchi ve varyans
analizi (ANOVA) metodu kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca kaynak
bölgesinin mikroyapısı  incelenerek, ısı
tesiri altındaki bölgenin (ITAB) sertlik davranışı açıklanmaya çalışılmıştır.
Çekme deneyi sonuçlarına göre deformasyon, kaynak bölgesi dışında, düşük
karbonlu çelik bölgesinde meydana gelmiştir. Sertlik değerlerinin analizinde
enerji girdisi artışının sertliği azalttığı, tel besleme hızındaki artışın ise
sertliği artırdığı belirlenmiştir. Mikroyapı çalışmaları sonucunda, kaynak
bölgesinde tane büyümesinin meydana geldiği tespit edilmiştir. ANOVA
sonuçlarına göre kaynak bölgesi enerji miktarı ve tel besleme hızı
parametreleri kaynak bölgesinin sertlik davranışını %70 oranında
açıklayabilmektedir.

Kaynakça

 • [1] M. Ayvaz ve H. Çetinel. “Farklı Alüminyum Alaşımlarının TIG Kaynak Yöntemiyle Kaynatılması ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi.”Celal Bayar University Journal of Science 7.1 (2011).
 • [2] S. Kılınçer ve N. Kahraman. "AISI 409 ve Ç1010 Çeliğin Östenitik Elektrod Kullanarak MIG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması ”Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 24.1 (2009).
 • [3] T. I. Ramjauna, H. J. Stonea, L. Karlssonb, M. Gharghouric, K. Dalaeid, R. Moate, H. K. D. H. Bhadeshiaa “Surface residual stresses in multipass welds produced using low transformation temperature filler alloys.” Science and Technology of Welding and Joining, 19(7), 623-630. (2014).
 • [4] P. Ujjvalkumar Arvindbhai, “Optimization of Process Parameter in MIG Welding Process on Dissimilar Material by Using Artificial Neural Network,” Master’s thesis, Department of Mechanical Engineering, Ganpat University, Gujarat, India, 2015.
 • [5] K. Pawan, and B. K. Roy. “Parameters Optimization for Gas Metal Arc Welding of Austenitic Stainless Steel (AISI 304) & Low Carbon Steel using Taguchi's Technique.” International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR) 3.4 18-22. (2013)
 • [6] S.P Tewari, A. Gupta, J. Prakash, "Effect of welding parameters on the weldability of material." International Journal of Engineering Science and Technology 2.4, 512-516. (2010)
 • [7] N. Kahraman, B. Gülenç, H. Akça. "Ark kaynak yöntemi ile birleştirilen ostenitik paslanmaz çelik ile düşük karbonlu çeliğin mekanik özelliklerinin incelenmesi." Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 17.2 (2002).
 • [8] M. Eroğlu, M. Aksoy. “Enerji girişinin kaynak metali mikroyapısı ve mekanik özellikleri üzerine etkisi.” Bilim Günleri Bildiriler Kitabı, Makina Mühendisleri Odası, Denizli, Türkiye, 1999, 434-439.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet Hüseyin Çetin

Şeyma Korkmaz

Khaled Ali Basheer Elgaddafı Bu kişi benim

Harun Çuğ

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 6 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Çetin, M. H., Korkmaz, Ş., Elgaddafı, K. A. B., Çuğ, H. (2018). Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu. Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6(4), 1068-1081. https://doi.org/10.29130/dubited.412262
AMA Çetin MH, Korkmaz Ş, Elgaddafı KAB, Çuğ H. Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu. DÜBİTED. Ağustos 2018;6(4):1068-1081. doi:10.29130/dubited.412262
Chicago Çetin, Muhammet Hüseyin, Şeyma Korkmaz, Khaled Ali Basheer Elgaddafı, ve Harun Çuğ. “Östenitik Paslanmaz Çelik Ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması Ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu”. Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi 6, sy. 4 (Ağustos 2018): 1068-81. https://doi.org/10.29130/dubited.412262.
EndNote Çetin MH, Korkmaz Ş, Elgaddafı KAB, Çuğ H (01 Ağustos 2018) Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 4 1068–1081.
IEEE M. H. Çetin, Ş. Korkmaz, K. A. B. Elgaddafı, ve H. Çuğ, “Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu”, DÜBİTED, c. 6, sy. 4, ss. 1068–1081, 2018, doi: 10.29130/dubited.412262.
ISNAD Çetin, Muhammet Hüseyin vd. “Östenitik Paslanmaz Çelik Ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması Ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu”. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6/4 (Ağustos 2018), 1068-1081. https://doi.org/10.29130/dubited.412262.
JAMA Çetin MH, Korkmaz Ş, Elgaddafı KAB, Çuğ H. Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu. DÜBİTED. 2018;6:1068–1081.
MLA Çetin, Muhammet Hüseyin vd. “Östenitik Paslanmaz Çelik Ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması Ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu”. Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, c. 6, sy. 4, 2018, ss. 1068-81, doi:10.29130/dubited.412262.
Vancouver Çetin MH, Korkmaz Ş, Elgaddafı KAB, Çuğ H. Östenitik Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması ve Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonu. DÜBİTED. 2018;6(4):1068-81.