Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 2094 - 2106 2019-07-31

Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi

Yılmaz KOÇAK [1] , Muhsin SAVAŞ [2]


Çimento ve puzolanlar bu günün hızlı gelişen yapı sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Betonarme yapı tasarımında dayanımın yanında dayanıklılık da çağımızda giderek önem kazanmaktadır. Zeolit gibi puzolanik malzemeler, ekonomik ve ekolojik faktörler nedeniyle çimento ve beton sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmada, Türkiye'de oldukça zengin kaynaklara sahip olan zeolitin ikamesi ile üretilen betonların fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, sodyum klorür (NaCl) etkisi altındaki zeolit ikameli betonların davranışını araştırmak için yapılmıştır. Bu amaçla zeolit sırasıyla, %0, %10 ve %20 oranlarında Portland çimentosu yerine ikame edilerek 3 farklı çimento elde edilmiştir. Her beton grubu için bu çimentolarla üretilmiş toplam 54 adet 15x15x15 cm ebadında küp örnekler üretilmiştir. Örnekler hazırlanırken çökme miktarı 7 ile 10 cm arasında olacak şekilde beton karışım dizaynı yapılmıştır. Üretilen sertleşmiş beton örnekleri üzerinde birim ağırlık, su emme, görünür boşluk oranı, ultrases geçiş hızı, kapiler su emme, yarmada çekme dayanımı ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Sertleşmiş beton deneyleri, üç farklı beton türü üzerinde, 28 gün 23±2 oC suda, daha sonra NaCl ve beton yaşı faktörünün iki düzeyinde (56 ve 90 gün) kür edilen beton örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, sertleşmiş beton örneklerinin basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı, kapilerite katsayısı, ultrases geçiş hızı, görünür boşluk oranı, su emme oranı ve birim hacim ağırlık deneylerinin tümünün birbiri ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Çimento, Zeolit, Sodyum klorür, Kapiler su emme, Basınç dayanımı
 • [1] Y. Koçak, A. Dorum, B. Yılmaz ve A. Uçar, “Trasın Çimento Yüzey Özelliğine, Hidratasyona ve Basınç Dayanımına Etkisi,” E–Journal Of New World Sciences Academy Technological Applied Sciences, c. 5 s. 1, ss. 1–14, 2010.
 • [2] K. Yıldız, A. Dorum ve Y. Koçak, “Pomza Zeolit ve Cem I Çimentosunun Minerolojik Moleküler Elektrokinetik ve Termal Uyumunun Yüksek Dayanımlı Betona Etkisinin Araştırılması,” Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, c. 25, s. 4, ss. 867–879, 2010.
 • [3] Ö.S. Bideci, A. Bideci ve S. Oymael, “Zeolit Katkili Çimentolarin Özelliklerinin İncelenmesi,” SDU International Journal of Technologic Sciences, c. 5, s. 3, ss. 70–76, 2013.
 • [4] H. Gerengi, Y. Kocak, A. Jażdżewska, M. Kurtay ve H. Durgun, “Electrochemical İnvestigations on The Corrosion Behaviour of Reinforcing Steel in Diatomite– And Zeolite–Containing Concrete Exposed to Sulphuric Acid,” Construction and Building Materials, vol. 49, pp. 471–477, 2013.
 • [5] Y. Kocak, E. Tascı ve U. Kaya, “The Effect of Using Natural Zeolite on The Properties and Hydration Characteristics of Blended Cements,” Construction and Building Materials, vol. 47, pp. 720–727, 2013.
 • [6] Y. Kocak ve S. Nas, “The Effect of Using Fly Ash on the Strength and Hydration Characteristics of Blended Cements,” Construction and Building Materials, vol. 73, pp. 25–32, 2014.
 • [7] L. Zhengqi, “Drying Shrinkage Prediction of Paste Containing Meta–Kaolin and Ultrafine Fly Ash for Developing Ultra–High Performance Concrete,” Materials Today Communications, vol. 6, pp. 74–80, 2016.
 • [8] Y. Kocak, “A Study on the Effect of Fly Ash and Silica Fume Substituted Cement Paste and Mortars,” Scientific Research and Essays, vol. 5, no. 9, pp. 990–998, 2010.
 • [9] A. Dorum, Y. Koçak, B. Yılmaz ve A. Uçar, “Yüksek Fırın Cürufunun Çimento Yüzey Özelliklerine ve Hidratasyona Etkileri,” Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 19, ss. 47–58, 2009.
 • [10] U. Köktürk, “Zeolit Madenciliği Ve Çevre Sağlığına Etkileri,” Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, ss. 293-300, 1995.
 • [11] F. Canpolat, “Çimento Performansının Geliştirilmesinde Doğal Zeolitin Endüstriyel Atıklarla Birlikte Çimento Üretiminde Kullanılması,” Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, 2002.
 • [12] D. Serbest, “Doğal Zeolitlerin Hafif Yapı Endüstrisinde Kullanımı,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 1999.
 • [13] F.N. Okoye, J. Durgaprasad ve N.B. Singh, “Effect of Silica Fume on the Mechanical Properties of Fly Ash Based–Geopolymer Concrete,” Ceramics International, vol. 42, pp. 3000–3006, 2016.
 • [14] H. Zhao, W. Sun, X. Wu ve Bo. Gao, “The Properties of The Self–Compacting Concrete with Fly Ash and Ground Granulated Blast Furnace Slag Mineral Admixtures,” Journal Of Cleaner Production, vol. 95, pp. 66–74, 2015.
 • [15] K. Yıldırım ve M. Sümer, “Denize Yakın Ortamda Beton Korozyonu,” Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2005, ss. 359-371.
 • [16] H.M. Kuyumcu, “Deniz Suyu ve Sülfatlı Suların Beton Dayanımına Etkisi,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, 2006.
 • [17] Beton karışımı hesap esasları, Türk Standartlar Enstitüsü TS 802, 2009.
 • [18] Beton–Sertleşmiş Beton Deneyleri, Bölüm 7: Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 12390–7, 2010.
 • [19] T.Y. Erdoğan, Beton, 3. Baskı, Ankara, Türkiye: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık Ve İletişim Aş., Yayını, 2010, böl. 19, ss. 516.
 • [20] M. Ghrici, S. Kenai ve M. Said-Mansour, “Mechanical Properties and Durability of Mortar and Concrete Containing Natural Pozzolana and Limestone Blended Cement,” Cement & Concrete Composites, vol. 29, no. 7, pp. 542–549, 2007.
 • [21] İ.B. Topçu, T. Bilir ve T. Uygunoğlu, “Effect Of Waste Marble Dust Content As Filler On Properties Of Self-Compacting Concrete,” Construction and Building Materials, vol. 23, pp. 1947–1953, 2009.
 • [22] R. Siddique ve E-H. Kadri, “Effect of Metakaolin and Foundry Sand on the Near Surface Characteristics of Concrete,” Construction and Building Materials, vol. 25, pp. 3257–3266, 2011.
 • [23] Beton - sertleşmiş beton deneyleri - bölüm 6: deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 12390–6, 2010.
 • [24] Beton–sertleşmiş beton deneyleri–deney numunelerinde basınç dayanımının tayini, Türk Standartlar Enstitüsü TS EN 12390–3, 2010.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5281-5450
Yazar: Yılmaz KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5268-6006
Yazar: Muhsin SAVAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dubited514706, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {2094 - 2106}, doi = {10.29130/dubited.514706}, title = {Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi}, key = {cite}, author = {Koçak, Yılmaz and Savaş, Muhsin} }
APA Koçak, Y , Savaş, M . (2019). Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 2094-2106 . DOI: 10.29130/dubited.514706
MLA Koçak, Y , Savaş, M . "Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 2094-2106 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/46290/514706>
Chicago Koçak, Y , Savaş, M . "Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 2094-2106
RIS TY - JOUR T1 - Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi AU - Yılmaz Koçak , Muhsin Savaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.514706 DO - 10.29130/dubited.514706 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2094 EP - 2106 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.514706 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.514706 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi %A Yılmaz Koçak , Muhsin Savaş %T Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.514706 %U 10.29130/dubited.514706
ISNAD Koçak, Yılmaz , Savaş, Muhsin . "Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2019): 2094-2106 . https://doi.org/10.29130/dubited.514706
AMA Koçak Y , Savaş M . Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi. DÜBİTED. 2019; 7(3): 2094-2106.
Vancouver Koçak Y , Savaş M . Zeolit İkameli Betonlara Sodyum Klorürün Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 2094-2106.