Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 1394 - 1402 2019-07-31

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi

Kadri Cemil AKYÜZ [1] , İbrahim YILDIRIM [2] , İlker AKYÜZ [3] , Nadir ERSEN [4] , Aytaç AYDIN [5] , Kemal ÜÇÜNCÜ [6]


Çalışmada 2011-2016 yılları arasında kağıt ve kağıt ürünleri sanayi sektöründe yer alan ve Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 14 firmanın çalışma sermayesi ve karlılıkları arasında oluşan ilişki düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan regresyon ve korelasyon analizleri yardımıyla çalışma sermayesinde etkin olan değişkenler tespit edilmiş ve firmaların kontrol altında tutmaları gereken kritik unsurlar belirlenmiştir. Analiz sonucunda aktif devir hızının çalışma sermayesi ve karlılığı pozitif ve kaldıraç oranın ise negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.

Çalışma sermayesi, Karlılık, Kağıt ve kağıt ürünleri sanayisi
 • [1] A. Dursun ve Y. Ayrıçay, “Çalışma Sermayesi-Karlılık İlişkisinin İMKB Örneğinde 1996-2005 Dönemi Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 26, s. 3-4, ss. 199-214, 2012.
 • [2] E.F. Brigham ve J.F. Houston, Fundamentals of Financial Management, Eleventh edition, USA: Thomson South – Western, 2007.
 • [3] C. Toraman ve A.D. Sönmez, “Çalışma Sermayesi ve Karlılık Arasındaki İlişki: Perakende Ticaret Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. VIII, s. I, ss. 15-24, 2015.
 • [4] Ö. Akgüç, Mali Tablolar Analizi, 16. baskı, İstanbul, Türkiye: Avcıol Basım Yayın, 2017, böl. 7, ss. 405-499.
 • [5] F. Samiloglu ve K. Demirgunes, “The Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Evidence from Turkey”, The International Journal of Applied Economic sand Finance, vol. 2, pp. 44-50, 2008. [6] B.A.R. Appuhami, “The Impact of Firms Capital Expenditure on Working Capital Management: An Empirical Study Across Industries in Thailand”, International Management Review, vol. 4, no 1, pp. 8-21, 2008.
 • [7] R. Akbulut, “İMKB’ de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 40, s. 2, ss. 195-206, 2011.
 • [8] N. Berk, Finansal Yönetim, 1. baskı, İstanbul, Türkiye: Türkmen Kitapevi, 1999.
 • [9] A. Saldanlı, “Likidite ve Karlılık Arasındaki İlişki-İMKB 100 İmalat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, s. 16, ss. 167-176, 2012.
 • [10] M. Şen, C.D. Köksal ve E. Oruç, “Relationship Between The Efficiency of Working Capital Management and Company Size, 12th International Conference on Finance and Banking: Structural and Regional Impacts of Financial Crises, Czech Republic, 2009, ss. 522-531.
 • [11] T. Yücel ve G. Kurt, “Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi, c. 6, s. 22, ss. 1-11, 2002.
 • [12] Ş. Kalaycı, SPPS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 2. baskı, Ankara, Türkiye: Asil Yayın Dağıtım, 2006. .
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0049-6379
Yazar: Kadri Cemil AKYÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7874-8404
Yazar: İbrahim YILDIRIM
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4241-1118
Yazar: İlker AKYÜZ
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3643-1390
Yazar: Nadir ERSEN
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7460-9618
Yazar: Aytaç AYDIN
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6294-6112
Yazar: Kemal ÜÇÜNCÜ
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dubited527565, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1394 - 1402}, doi = {10.29130/dubited.527565}, title = {Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi}, key = {cite}, author = {Akyüz, Kadri Cemil and Yıldırım, İbrahim and Akyüz, İlker and Ersen, Nadir and Aydın, Aytaç and Üçüncü, Kemal} }
APA Akyüz, K , Yıldırım, İ , Akyüz, İ , Ersen, N , Aydın, A , Üçüncü, K . (2019). Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 1394-1402 . DOI: 10.29130/dubited.527565
MLA Akyüz, K , Yıldırım, İ , Akyüz, İ , Ersen, N , Aydın, A , Üçüncü, K . "Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1394-1402 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/46290/527565>
Chicago Akyüz, K , Yıldırım, İ , Akyüz, İ , Ersen, N , Aydın, A , Üçüncü, K . "Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1394-1402
RIS TY - JOUR T1 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi AU - Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım , İlker Akyüz , Nadir Ersen , Aytaç Aydın , Kemal Üçüncü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.527565 DO - 10.29130/dubited.527565 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1394 EP - 1402 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.527565 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.527565 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi %A Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım , İlker Akyüz , Nadir Ersen , Aytaç Aydın , Kemal Üçüncü %T Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.527565 %U 10.29130/dubited.527565
ISNAD Akyüz, Kadri Cemil , Yıldırım, İbrahim , Akyüz, İlker , Ersen, Nadir , Aydın, Aytaç , Üçüncü, Kemal . "Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2019): 1394-1402 . https://doi.org/10.29130/dubited.527565
AMA Akyüz K , Yıldırım İ , Akyüz İ , Ersen N , Aydın A , Üçüncü K . Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi. DÜBİTED. 2019; 7(3): 1394-1402.
Vancouver Akyüz K , Yıldırım İ , Akyüz İ , Ersen N , Aydın A , Üçüncü K . Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1394-1402.