Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 1511 - 1522 2019-07-31

Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Nurdan ÇETİN YERLİKAYA [1]


Bu çalışmada ahşap ve ahşap esaslı malzemelerde L-tipi köşe birleştirmelerin eğilme moment değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla ahşap malzeme olarak Ladin ve Kayın masif paneller, ahşap esaslı malzeme olarak MDFLam (melamin kaplı orta yoğunlukta lif levha) ve YLLam (melamin kaplı yonga levha)  malzemeler, birleştirme elemanı olarak kavela ve vida, birleşme yüzeyinde tutkal olarak ise poliüretan tutkalı kullanılmıştır. Toplamda 16 konfigürasyonda deney örnek grubu hazırlanmıştır. Bu deney örnekleri, TS EN 310 standartlarına göre çekme ve basınç testlerine tabi tutulmuşlardır. Elde edilen eğilme moment değerleri istatistiksel anlamda değerlendirilmiştir. Sonuç olarak çekme direnci, basınç direncinden daha yüksek eğilme moment değerleri elde edilmiştir. Kayın masif panelin en yüksek değerlere sahip olduğu ve bunu sırasıyla MDFLam, YLLam ve Ladin malzemeli birleştirmelerin izlediği sonucuna varılmıştır. Direnç gerektiren mobilyalarda Kayın masif panellerin ve tutkallı birleştirmelerin tercih edilmesi önerilebilir.    

Ladin masif panel, Kayın masif panel, MDFLam, YLLam, Kavela, Vida
 • [1] A. Malkoçoğlu, Mobilya Endüstrisi, Ders Notları (Yayınlanmamış), Trabzon, 2016.
 • [2] W. Liu and C.A. Eckelman, “Effect of Number of Fasteners on the Strength of Corner Joints for Cases”, Forest Product Journal, vol. 48, no.1, pp. 93-95, 1998.
 • [3] H. Park, K. Semple ve G.D. Smith, “Screw Thread Shape and Fastener Type Effects on Load Capacities of Screw-based Particleboard Joints in Case Construction,” Forest Product Journal, vol. 56, no. 4, pp. 48-55, 2006.
 • [4] H. Efe, ve H.Ö. İmirzi, “Farklı Birleştirme Teknikleri ve Değişik Kalınlıklardaki Levhalarla Üretilmiş Kutu-Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Taşıma Kapasitesi”, Politeknik Dergisi, c. 11, s. 1, ss. 65-75, 2008.
 • [5] H.Ö. İmirzi ve H. Efe, “Kutu Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Mukavemet ve Rijitlik Analizi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye. 2009, ss. 13-15.
 • [6] H.Ö. İmirzi, K. Özkaya ve H. Efe, “Determination of the Strength of L-Type Corner Joints Obtained from Wood-Based Board Materials Using Different Joining Techniques,” Forest Products Journal, vol. 66, no. 3-4, pp. 214-224, 2016.
 • [7] E. Özen, O. Göktaş ve A. Kasal, “Bending Moment Capacity of L-type Furniture Corner Joints Constructed of Paricleboard Produced from Vine Pruning Residues,” Wood Research, vol. 59, no. 2, pp. 313-322, 2014.
 • [8] H. Efe, “Modern mobilya çerçeve konstrüksiyon tasarımında geleneksel ve alternatif bağlantı tekniklerinin mekanik davranış özellikleri,” Doktora tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 1994.
 • [9] Y. Örs ve H. Efe, “Mobilya (çerçeve konstrüksiyon) tasarımında bağlantı elemanlarının mekanik davranış özellikleri,” Doğa-TR J. Of Agriculture And Forestry, c. 22, s. 5, ss. 21-27, 1998.
 • [10] H. Efe ve A. Kasal, “Kutu konstrüksiyonlu sabit ve demonte mobilya köşe birleştirmelerde çekme direnci,” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 8, s. 8, ss. 61-74, 2000a.
 • [11] H. Efe ve A. Kasal, “Tabla tipi mobilya köşe birleştirmelerinde eğilme direnci özellikleri,” Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, c. 4, s. 4, ss. 33- 45, 2000b.
 • [12] R. Şafak, “Kutu konstrüksiyonlu mobilya köşe birleştirmelerinde mekanik özellikler” Yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2000.
 • [13] H. Efe, A. Kasal ve L. Gürleyen, “Çeşitli tutkallarla yapıştırılmış kutu konstrüksiyonlu kavelalı köşe birleştirmelerin basma direnci etkisi,” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 10, ss. 39-56, 2002.
 • [14] H. Efe, A. Kasal ve H. Diler, “Kutu konstrüksiyonlu vidalı mobilya köşe birleştirmelerde eğilme moment dirençleri,” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 6, s. 1, ss. 97-110, 2003.
 • [15] A. Kasal, S. Şener, M.Ç. Belgin ve H. Efe, “Bending strength of screwed corner joints with different materials,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 19, s.3, ss. 155-161, 2006.
 • [16] H. Efe, A. Kasal, K. Çağatay ve T. Kuşkun, “Ahşap boy birleştirmelerde farklı bağlantı tekniklerinin çekme mukavemetlerinin karşılaştırılması,” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 12, s. 1, ss. 80-89, 2012.
 • [17] H.H. Taş, “Kutu Mobilyalarda L-köşe Bileşim Elemanının Yük Taşıma Kapasitesine Etkisi,” SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, c. 12, ss. 126-130, 2011.
 • [18] H.H. Taş, “Strength Properties of L-profiled Furniture Joints Constructed with Laminated Wooden Panels,” Scientific Research and Essays, vol. 5, no. 6, pp. 545-550, 2010.
 • [19] Odunda Fiziksel ve Mekanik Deneyler İçin Birim Hacim Ağırlığı Tayini: Türk Standartlar Enstitüsü, TS 2472, Ankara, 1976.
 • [20] Ahşap Esaslı Levhalar – Birim Hacim Ağırlığının Tayini: Türk Standartlar Enstitüsü, TS EN 323, Ankara, 1999.
 • [21] Odunda, Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler İçin Rutubet Miktarı Tayini: Türk Standartlar Enstitüsü, TS 2471, Ankara, 1976.
 • [22] Ahşap Esaslı Levhalar – Rutubet Miktarının Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü, TS EN 322, Ankara, 1999.
 • [23] Ahşap Esaslı Levhalar–Eğilme Dayanımı ve Elastikiyet Modülünün Tayini: Türk Standartlar Enstitüsü, TS EN 310, Ankara, 1999.
 • [24] H. Efe, “Kutu Konstrüksiyonlu Mobilya Köşe Birleştirmelerinde Rasyonel Kavela Tasarımı,” Politeknik Dergisi, c.1, s.1-2, ss. 41-54, 1998.
 • [25] Classification of Thermoplastic Wood Adhesives for Non-structural Applications: DIN, DIN EN 204, 2016.
 • [26] A. Perçin, “Kutu konstrüksiyonlu mobilyalarda kullanılan vidalı düz köşe birleştirmelerde klavuz deliği çapının çekme ve eğilme dirençleri üzerine etkisinin belirlenmesi,” Yüksek lisans tezi, Orman Endüstri Mühendisliği, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye, 2009.
 • [27] C.A. Eckelman, Textbook of product engineering and strength design of furniture, Purdue Univ., West Lafayette, Indiana, 2003, ss. 619-99.
 • [28] Forest Products Laboratory. 2010. Wood handbook—Wood as an engineering material. General Technical Report FPL-GTR-190. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. 508 p.
 • [29] T. Englesson, “Summary of the Investgations of Several Particleboards in the Swedish Forest Products Research Laboratory,” Unnumbered Publication, Swedish Forest Products Laboratory, Stockholm, ss. 35-38, 1973.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0111-7692
Yazar: Nurdan ÇETİN YERLİKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yalova Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dubited537540, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1511 - 1522}, doi = {10.29130/dubited.537540}, title = {Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Çeti̇n Yerli̇kaya, Nurdan} }
APA Çeti̇n Yerli̇kaya, N . (2019). Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 1511-1522 . DOI: 10.29130/dubited.537540
MLA Çeti̇n Yerli̇kaya, N . "Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1511-1522 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/46290/537540>
Chicago Çeti̇n Yerli̇kaya, N . "Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1511-1522
RIS TY - JOUR T1 - Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması AU - Nurdan Çeti̇n Yerli̇kaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.537540 DO - 10.29130/dubited.537540 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1511 EP - 1522 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.537540 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.537540 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması %A Nurdan Çeti̇n Yerli̇kaya %T Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.537540 %U 10.29130/dubited.537540
ISNAD Çeti̇n Yerli̇kaya, Nurdan . "Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2019): 1511-1522 . https://doi.org/10.29130/dubited.537540
AMA Çeti̇n Yerli̇kaya N . Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. DÜBİTED. 2019; 7(3): 1511-1522.
Vancouver Çeti̇n Yerli̇kaya N . Ladin ve Kayın Masif Panel, MDFLam ve YLLam Malzemelerde Kavelalı ve Vidalı Birleştirmelerin Eğilme Moment Değerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1511-1522.