Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 711 - 722 2020-01-31

Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği
Design of Solar Energy System: Example of Poultry Farm

Mehmet Onur Karaagac [1] , Hasan OGUL [2] , Selahattin Bardak [3]


Enerji, sanayileşmenin alt yapısı ve günlük hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle, enerji ihtiyacı ulusal ve uluslararası gündemde oldukça önemli bir yer tutar. Enerji ihtiyacının her geçen gün artması ve sanayileşme hedefleri gerçekleştirilirken önemli çevre sorunlarının ortaya çıkmış olması gibi nedenlerle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına olan ilgiyi artırmıştır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği Türkiye ve Dünyada hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bununla birlikte son zamanlarda çiftlik kapalı alanlarında iklimlendirme-havalandırma, aydınlatma ve besleme sistemleri kullanılması üretim kalite ve verimlerinin hızla artmasını sağlamaktadır. Buna endeksli olarak, daha iyi kalite ve yüksek verime ulaşabilmek için kullanılan yöntem ve makinelerden dolayı enerji tüketimi de doğru orantılı olarak artmaktadır. Yapılan bu tesis tasarımıyla tavuk çiftliğinin çatısına yerleştirilen güneş panellerinden elde edilen elektrikle yemleme cihazlarının elektrikli motorları, aydınlatma ve iklimlendirme sisteminin elektriğinin karşılanması amaçlanmıştır. Tavuk çiftliğinin aylık ortalama elektrik tüketimi ise 2778 kWh bulunmuştur. 1000 adet tavuğun yetiştirileceği çiftlikte aylık ortalama elektrik tüketim maliyeti 1290 TL, yıllık toplam maliyeti ise 15.480 TL olarak bulunmuştur. Çatıya kurulacak olan sistemin aylık ortalama üretimi 2875 kWh olarak hesaplanırken yıllık toplam elektrik üretimi 34510 kWh bulunmuştur. Çatıya yerleştirilen fotovoltaik panellerin kendini amorti süresi 6 yıl olarak hesaplanmış ve güneş enerji ile üretim yapan bu tesis tasarımı sayesinde 32439.4 kg CO2 salınımı da engellenmiştir.


Energy is the indispensable element of everyday life and the infrastructure of industrialization. For this reason, the energy need is very important in the national and international agenda. As energy needs increase day by day and industrialization targets are being realized, there has been an increased interest in the use of renewable energy sources, such as the emergence of significant environmental problems. Poultry farming is one of the fastest growing sectors in Turkey and in the world. In addition, techniques such as poultry cooling-ventilation, feeding-irrigation, light-dark applications have recently resulted in a rapid increase in production quality and yield. Due to this, energy consumption is also increasing in direct proportion to the methods and machines used to achieve better quality and higher yield. The purpose of this facility is to meet the electricity of electric motors, lighting and air conditioning system of electric feeding equipment obtained from sun panels placed in the roof of chicken farm. The monthly average electricity consumption of the chicken farm is 2778 kWh. The monthly average electricity consumption cost is 1290 TL and the annual total cost is 15.480 TL in the farm where 1000 chicken will be grown. The monthly average production of the system to be installed on the roof is calculated as 2875 kWh, while the total annual electricity production is 34510 kWh. The photovoltaic panels located on the roof itself were calculated as 6 years of amortization time and 32439.4 kg CO2 emission was prevented due to this solar power plant design.

 • [1] T. Jia, Y. Dai and R. Wang, “Refining energy sources in winemaking industry by using solar energy as alternatives for fossil fuels: A review and perspective”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 88, pp. 278-296, 2018.
 • [2] S. V. Vassilev, C. G. Vassileva and V. S. Vassilev, “Advantages and disadvantages of composition and properties of biomass in comparison with coal: An overview”, Fuel, vol. 158, pp. 330-350, 2015.
 • [3] A. C. MarquesJosé, J. A. Fuinhas and D. A. Pereira, “Have fossil fuels been substituted by renewables? An empirical assessment for 10 European countries”, Energy Policy, c. 116, ss. 257-265, 2018.
 • [4] A. Özen, M. Ü. Şaşmaz ve E. Bahriyar, “Türkiye’de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi”, KMÜ Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, c. 17 s. 28, ss. 85-93, 2015.
 • [5] F. Taktak ve M. Ilı, “Güneş Enerji Santrali (GES) Geliştirme: Uşak Örneği”, Geomatik Dergisi, c. 3 s. 1, ss.1-21, 2018.
 • [6] K. M. Varınca ve M. T. Gönüllü, “Türkiye’de Günes Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir Arastırma”, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2006, ss. 270-275.
 • [7] S. Indora and T. C. Kandpal, “Institutional cooking with solar energy: A review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 84, pp. 131-154, 2018.
 • [8] E. Warman, F. S. Nasution and F. Fahmi, “Energy cost unit of street and park lighting system with solar technology for a more friendly city”, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., Medan, Indonesia, pp. 126, 2018.
 • [9] K. Al-Juamily, A. Khalifa and T. Yassen, “Testing of the Performance of a Fruit and Vegetable Solar Drying System in Iraq”, Desalination, vol. 209, pp. 163–170, 2007.
 • [10] B. Kendirli ve B. Çakmak, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı”, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, c. 2, s. 1, ss. 95-103, 2010. [11] Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (2018, 19 Kasım). [Online], Erişim: http://www.eie.gov.tr/.
 • [12] Ü. Atay, Y. Işıker ve B. Yeşilata, “Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemi Arazi Performansının Deneysel Değerlendirilmesi”, Mühendislik ve Makine, c. 53, s. 634 ss. 15-20, 2012.
 • [13] J. Byrne, L. Glover, S. Hegedus and G. Van Wicklen, “The Potential Of Solar Electric Applications For Delaware’s Poultry Farms”, Center for Energy and Environmental Policy, University of Delaware, 2005.
 • [14] E. Akyüz, M. Bayraktar ve Z. Oktay, “Hibrid Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Endüstriyel Tavukçuluk Sektörü İçin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Uygulama”, Balıkesir Üniversitesi FBE Dergisi, c. 11, s.2, ss. 44-54, 2009.
 • [15] Yenilenebilir Genel Enerji Müdürlüğü. (2018, 29 Mayıs). Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası [Online]. Erişim: http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx
 • [16] K. M. Aksungur, M. Kurban ve F. Ü. Başaran, “Türkiye’nin Farklı Bölgelerindeki Güneş Işınım Verilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi”, 5. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 2013.
 • [17] Enerji Verimliliği Portalı. (2018, 02.Haziran) Türkiyenin Güneş Enerji Potansiyeli [Online] Erişim: https://enverportal.yegm.gov.tr/?q=content/bilgi-bankas%C4%B1
 • [18] Etlik Piliç Yetiştirme Klavuzu, V. Hayvancılık Tavukçuluk Alt Projesi Teknik Destekleme Hizm. Merkezi Eğitim Koordinatörlüğü
 • [19] BESD-BİR. (2018, 20 Nisan). Türkiye kanatlı eti üretimi 1990-2016 [Online] Erişim: http://www.besd-bir.org/istatistikler
 • [20] BESD-BİR (2018, 20 Nisan). Türkiye kişi başı kanatlı eti tüketimi 1990-2016 [Online] Erişim: http://www.besd-bir.org/istatistikler
 • [21] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Hayvan Yetiştiriciliği Etlik Piliç Yetiştiriciliği, Ankara, 2013.
 • [22] A. Saraloğlu. (2018, 09 Haziran). Pratik Isı Kaybı Hesabı [Online]. Erişim: http://atilasaraloglu.com/IsıKaybı.aspx
 • [23] Solar İnvento. (2019, 20 Eylül). Güneş Enerji Santrali [Online]. Erişim: http://solar.inventoturkiye.com/1-mw-lisanssiz-ges/
 • [24] European Commission. (2018, 01 Haziran). Photovoltaic Geographıcal Informatıon System [Online]. Erişim: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
 • [25] Carbon Neutral Charitable Fund. (2018, 05 Eylül). Carbon Calculator Erişim: https://cncf.com.au/carbon-calculator/
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1783-9702
Yazar: Mehmet Onur Karaagac (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sinop University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5121-2893
Yazar: Hasan OGUL
Kurum: Sinop University

Orcid: 0000-0001-9724-4762
Yazar: Selahattin Bardak
Kurum: Sinop University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited490154, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {711 - 722}, doi = {10.29130/dubited.490154}, title = {Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği}, key = {cite}, author = {Karaagac, Mehmet Onur and OGUL, Hasan and Bardak, Selahattin} }
APA Karaagac, M , OGUL, H , Bardak, S . (2020). Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 711-722 . DOI: 10.29130/dubited.490154
MLA Karaagac, M , OGUL, H , Bardak, S . "Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 711-722 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/490154>
Chicago Karaagac, M , OGUL, H , Bardak, S . "Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 711-722
RIS TY - JOUR T1 - Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği AU - Mehmet Onur Karaagac , Hasan OGUL , Selahattin Bardak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.490154 DO - 10.29130/dubited.490154 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 711 EP - 722 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.490154 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.490154 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği %A Mehmet Onur Karaagac , Hasan OGUL , Selahattin Bardak %T Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.490154 %U 10.29130/dubited.490154
ISNAD Karaagac, Mehmet Onur , OGUL, Hasan , Bardak, Selahattin . "Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 711-722 . https://doi.org/10.29130/dubited.490154
AMA Karaagac M , OGUL H , Bardak S . Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği. DÜBİTED. 2020; 8(1): 711-722.
Vancouver Karaagac M , OGUL H , Bardak S . Güneş Enerji Sistemi Tasarımı: Kanatlı Hayvan Çiftliği Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 722-711.