Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 737 - 745 2020-01-31

Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması

Mehmet Ali KUTLU [1] , Ömer KILIÇ [2]


Bu çalışma,ekolojik yapısı,arı yetiştiriciliği için uygun alanların fazlalığı, bitki çeşitliliği ile zenginliğine sahip olması nedeni ile önemli bir konuma sahip olan Malatya’da ki arıcılık faaliyetlerinin durumunu değerlendirmek amacıyla yapılmış olup, bu kapsamdaki çalışmalar rastgele seçilmiş 100 arı yetiştiricisine uygulanan anket çalışması ile saptandı. Bu anket çalışmasında 33 soru ile arıcıların yaşları, kaç yıldır arıcılık yaptıkları,  eğitim durumları, bal verimleri, koloni sayıları, ana arı üretimi ile değişimi, hastalık ile zararlılarla mücadeleleri,  arıcılığa başlama nedenleri, arıcılık dışı faaliyetleri, gezginci arıcılık durumları, besleme şekil ile zamanları, koloni kayıpları, arıcılıkta karşılaştıkları en önemli sorunları, pazarlama ile satış faaliyetleri ve üretilen arı ürünleri gibi konular hakkında önemli veriler elde edildi. Elde edilen verilere göre, Malatya ili arıcılığının genel durumu saptandı. Arıcılık faaliyetlerindeki başlıca eksiklikler eğitim, ürün pazarlama, ana arı üretimi veya temini, hastalık ve zararlılar ile mücadele olarak ortaya kondu. Sonuç olarak, bu çalışmanın Malatya’daki arıcılık faaliyetlerinin önceliklerinin ve eksikliklerinin saptanması açısından yararlı olduğu ve daha sonra yapılacak çalışmalarda yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Arı yetiştiriciliği, Arıcılık, Malatya, Anket
 • [1] Ç. Fıratlı, F. Genç, M. Karacaoğlu and H.V. Gençer, “Türkiye’de Arıcılığın Karşılaştırmalı Analizi” Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, ss.17-21, 2000.
 • [2] Ö. Kılıç and M.A. Kutlu, “Contributions To Bingol Flora And Beepkeeping” Middle East Journal Of Science, vol.2, no.1, pp. 24-30, 2016.
 • [3] Anonim, http://www.tuik.gov.tr., 2018.
 • [4] Burucu V, Gülse B. 2017. Türkiye’de arıcılığın mevcut durumu ve bal üretim öngörüsü.
 • [5] Anonim, http://www.tuik.gov.tr., 2016.
 • [6] S. Karlıdağ ve A. Köseman, “Türkiye Ve Malatya’da Arıcılığın Yeri Ve Önemi” Arıcılık Araştırma Dergisi, c.7, s.13, ss. 27-32, 2015.
 • [7] O. Kaftanoğlu, U. Kumova, H. Yeninar ve Özkök D, “Türkiye’de Balarısı (Apis mellifera L.) Hastalıklarının Dağılımı, Koloniler Üzerine Etkileri Ve Entegre Kontrol Yöntemlerinin Uygulanması” Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Veterinerlik Ve Hayvancılık Araştırma Grubu Proje No: VHAG-925, Ankara, 1995.
 • [8] A. Güler, N. Yaşar, HB. Yeşiltaş, G. Bulut ve M. Gökçe, “Karadeniz Bölgesi Arıcılığının Genel Yapısının Belirlenmesi” Melifera, c.2, s.2, ss. 15-24, 2000.
 • [9] G. Saner, B. Yücel ve M. Yercan, “Organik Ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Teknik Ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi Ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma,” İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Yayın No: 195, 2011. [10] N. Kızılaslan ve F. Adıgüzel, “Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Birliğe Örgütsel Bağlılıklarının Analizi,” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 29, s.1, ss. 13-27, 2012.
 • [11] A. Gündüz, “Organik Bal Üretimi Açısından Trakya Bölgesi Arı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu,” Yüksek Lisans Tezi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye, 2012.
 • [12] V.S. Günbey, ‘Van İli Gezginci Arıcılık Hareketlerinin Belirlenmesi,’ Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye, 2007.
 • [13] R.İ. Tunca ve T. Çimrin, “Kırşehir İlinde Bal Arısı Yetiştiricilik Aktiviteleri Üzerine Anket Çalışması,” Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 2, s. 2, ss. 99-108, 2012.
 • [14] M. Kekeçoğlu, E.K. Gürcan ve M.İ. Soysal, “Türkiye Arı Yetişticiliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu,” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 4, no. 2, ss. 227-236, 2007.
 • [15] M.İ. Soysal ve R.K. Gürcan, “Tekirdağ İli Arı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 2, s. 2, ss. 151-165, 2005.
 • [16] İ. Seven, “Elazığ ili arıcılık işletmelerinin yapısal analizi,” Yüksek Lisans Tezi, Zootekni Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye, 2003.
 • [17] H.R. Yerlikaya ve N. Şahinler, “Tunceli İli Pülümür İlçesinde Arıcılığın Yapısı, Problemleri ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma,” 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Türkiye, 2007, ss. 140-145.
 • [18] A. Güler, “Apis mellifera,” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Kitabı, Samsun, 2006.
 • [19] Rİ. Tunca ve T. Çimrin, “Kırşehir İlinde Bal Arısı Yetiştiricilik Aktiviteleri Üzerine Anket Çalışması,” Iğdır Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 2, s. 2, ss. 99-108, 2012.
 • [20] A. Sezgin ve M. Kara, “Arıcılıkta Verim Artışı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma,” Harran Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi, c.15, s.4, ss. 31-38, 2011.
 • [21] A. Köseman, İ. Şeker, S. Karlıdağ ve H. Güler, “Arı Yetiştiricilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri, Problemleri Ve Beklentileri İle Arıcılıkta İdari Ve İktisadi Mevcut Uygulamalar,” Kocatepe Veterinary Journal, c. 9, s. 4, ss. 308-321, 2016.
 • [22] M. Kekecoglu ve P.G. Rasgele, “Düzce İli Yığılca İlçesindeki Arıcılık Faaliyetleri Üzerine Bir Çalışma,” Uludağ Arıcılık Dergisi, c.13, s. 1, ss. 23-32, 2013.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3409-1572
Yazar: Mehmet Ali KUTLU

Orcid: 0000-0003-3409-1572
Yazar: Ömer KILIÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited529375, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {737 - 745}, doi = {10.29130/dubited.529375}, title = {Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması}, key = {cite}, author = {Kutlu, Mehmet Ali and Kılıç, Ömer} }
APA Kutlu, M , Kılıç, Ö . (2020). Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 737-745 . DOI: 10.29130/dubited.529375
MLA Kutlu, M , Kılıç, Ö . "Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 737-745 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/529375>
Chicago Kutlu, M , Kılıç, Ö . "Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 737-745
RIS TY - JOUR T1 - Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması AU - Mehmet Ali Kutlu , Ömer Kılıç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.529375 DO - 10.29130/dubited.529375 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 737 EP - 745 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.529375 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.529375 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması %A Mehmet Ali Kutlu , Ömer Kılıç %T Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.529375 %U 10.29130/dubited.529375
ISNAD Kutlu, Mehmet Ali , Kılıç, Ömer . "Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 737-745 . https://doi.org/10.29130/dubited.529375
AMA Kutlu M , Kılıç Ö . Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması. DÜBİTED. 2020; 8(1): 737-745.
Vancouver Kutlu M , Kılıç Ö . Malatya Arıcılık Faaliyetlerinin Genel Durum Tespiti Çalışması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 737-745.