Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 765 - 782 2020-01-31

Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi

Zeynep Cansu AYTURAN [1] , Şükrü DURSUN [2]


Nano malzeme üretimi günümüz dünyasının gelişen konularından bir tanesidir. Nano malzemeler sayesinde hijyen ürünleri, temizlik ürünleri, inşaat sektörü, kirlilik önlenmesi ve giderimi, askeri amaçlar gibi birçok farklı alanda yeni teknolojiler geliştirilmesi mümkün olabilir. Bu malzemelerin hazırlanması amacıyla kullanılan hidrotermal, ıslak emdirme gibi birçok yöntem bulunmakla birlikte bunlardan en çok tercih edileni sol-jel yöntemidir. Sol-gel yönteminde, bir öncü malzeme uygun bir çözücü içinde çözülür. Belirli bir süre boyunca karıştırma prosedüründen sonra, sol hazırlanır ve pH değerlerine göre sabit kalır veya jel formuna döner. Sol formunda kaplama yapılarak oluşturulan nanomalzemelerin hazırlanmasında kullanılırken, jel formunda toz malzemelerin hazırlanmasında kullanılır. Bu çalışmada kapsamında nanoparçacıklar üretilmiş ve cam yüzeye sol-jel ve daldırma ile kaplama yöntemleri kullanılarak kaplanmıştır. Temel nanomateryal olarak TiO2 içeren sol daha önceden denenmiş bir teknikle hazırlanmıştır. TiO2'yi hazırlamak için kullanılan kimyasallar ve molar oranlar sabit tutulurken, karışım periyodu, pH, ilave sırası, kimyasal çeşidi ve miktarları vb. gibi parametreler değiştirilerek bir katkı maddesi olarak Ag ve Ni nanoparçacıklarının eklenebilmesi için başka bir sol daha hazırlanarak, karışmaları sağlanmıştır. Toplamda 8 adet deneme yapılarak cam yüzeye kaplanmıştır. Nanoparçacıkların hazırlanmasında kullanılan bu denemelerin sonuçları, enerji yayılımlı X-Işını (EDX) analizlerine göre Ag ve Ni' nin cam yüzeyine yapışma yüzdelerine bakılarak karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında ayrıca ilk 5 deneme için X-ışını kırınım (XRD) analizleri de yaptırılmış ve elde edilen kırınım grafikleri de dikkate alınarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda denemelerin çoğunluğunda yüksek yüzdelerde tutunma oranları elde edilmiş ve tutunmaya en çok etki eden faktörlerin eklenen malzeme yüzdesi, kimyasal ekleme sırası ve molar oranlar olduğu tespit edilmiştir.

Nano parçacıklar, sol-jel, daldırma ile kaplama, TiO2, Ag, Ni
 • [1] E. Özdoğan, A. Demir ve N. Seventekin, “Nanoteknoloji ve Tekstil Uygulamaları,” Tekstil ve Konfeksiyon, c. 3, ss. 159-168, 2006.
 • [2] H. Ateş ve E. Bahçeci, “Nano Malzemeler için Üretim Yöntemleri,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 3, s. 2, ss. 483-499, 2015.
 • [3] H. Ateş, “Nano Parçacıklar ve Nano Teller,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 3, s. 1, ss. 437-442, 2015.
 • [4] S. Gürmen ve B. Ebin, “Nanopartiküller ve Üretim Yöntemleri – 1,” Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Dergisi - Metalurji, s. 150, ss. 31-38, 2008.
 • [5] U.G. Akpan and B.H. Hameed, “The advancements in sol–gel method of doped-TiO2 photocatalysts,” Applied Catalysis A: General, no. 375, pp. 1–11, 2010.
 • [6] Z. Shayegan, C. Lee and F. Haghighat, “TiO2 Photocatalyst For Removal Of Volatile Organic Compounds in Gas Phase – A review,” Chemical Engineering Journal, no. 334, pp. 2408-2439, 2017.
 • [7] H. Persson, “Photocatalytic Oxidation for VOC Abatement,” Master Thesis Project, Department of Chemical Engineering and Technology, School of Chemical Science and Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm , Sweden 2015.
 • [8] E.D. Şam, M. Ürgen ve F.Z. Tepehan, “TiO2 fotokatalistleri,” itüdergisi/d mühendislik, c.6, s.5-6, ss. 81-92, 2007.
 • [9] T. Dikici ve M. Yurddaşkal, “Anodik spark oksitleme tekniği ile üretilen titanyum dioksit (TiO2) kaplamaların karakterizasyonu ve fotokatalitik özellikleri,” BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, c.20, s.1, ss. 83-93, 2018.
 • [10] U. Diebold, “The surface science of titanium dioxide,” Surface science reports, vol. 48, no. 5-8, pp. 53-229, 2003.
 • [11] G. Yang, Z. Yan, T. Xiao, and B. Yang, “Low-temperature synthesis of alkalis doped TiO2 photocatalysts and their photocatalytic performance for degradation of methyl orange,” Journal of Alloys and Compounds, no. 580, pp.15-22, 2013.
 • [12] A. Fujishima, K. Hashimoto and T. Watanabe, “TiO2 Photocatalysis: Fundamentals and Applications,” BKC, Inc Publishers, Japan. 1999.
 • [13] S.W. Verbruggen, “TiO2 photocatalysis for the degradation of pollutants in gas phase: From morphological design to plasmonic enhancement,” Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, no. 24, pp. 64–82, 2015.
 • [14] N. Rahimi, R.A. Pax, and E.M. Gray, “Review of functional titanium oxides. I: TiO2 and its modifications,” Progress in Solid State Chemistry, no. 44, pp.86-105, 2016.
 • [15] J.J. Murcia, M.C. Hidalgo, J.A. Navío, V. Vaiano, D. Sannino, and P. Ciambelli, “Cyclohexane photocatalytic oxidation on Pt/TiO2 catalysts,” Catalysis Today, no. 209, pp. 164-169, 2013.
 • [16] J. Vargas Hernández, S. Coste, A.G. Murillo, F.C. Romo, and A. Kassiba, “Effects of metal doping (Cu, Ag, Eu) on the electronic and optical behavior of nanostructured TiO2,” Journal of Alloys and Compounds, no. 710, pp. 355-363, 2017.
 • [17] Ş. Toygun, G. Göneçoğlu ve Y. Kalpaklı, “Sol- Jel Yöntemi Genel Prensipleri,” Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , s. 31, ss. 456-476, 2013.
 • [18] A.M., Siouffi, “Silica Gel-Based Monoliths Prepared by The Sol–Gel Method: Facts And Figures,” Journal of Chromatography A, no. 1000, pp. 801–818, 2003.
 • [19] Anonim, (23 Eylül 2017). [Online]. Erişim: https://nanova.org/fabricacion-de-nanoparticulas/attachment/etapas-de-reaccion-y-procesamiento-en-el-proceso-sol-gel/.
 • [20] M. Epifani, C. Giannini, L. Tapfer and L. Vasanelli, “Sol–Gel Synthesis and Characterization of Ag and Au Nanoparticles in SiO2, TiO2, and ZrO2 Thin Films,” Journal of the American Ceramic Society, vol. 83, no. 10, pp. 2385-2393, 2000.
 • [21] Anonim, (20 Mart 2019). [Online]. Erişim: https://permalink.lanl.gov/object/tr?what=info:lanl-repo/lareport/LA-UR-04-2104.
 • [22] Y. Han, J. Zhang and Y. Zhao, “Visible-light-induced photocatlytic oxidation of nitric oxide and sulfur dioxide: Discrete kinetics and mechanism,” Energy, no. 103, pp. 725-734, 2016.
 • [23] K. Ubonchonlakate, L. Sikong, T. Tontai ve F. Saito, “P. Aeruginosa Inactivation with Silver and Nickel doped TiO2 Films Coated on Glass Fiber Roving,” Advanced Materials Reserach, vol. 150-151, pp. 1726-1731, 2011.
 • [24] M. A. Santana-Aranda, M. Morán-Pineda, J. Hernández and S. Castillo, “Physical properties of TiO2 prepared by sol-gel under different pH conditions for photocatalysis,” Superficies y Vacío, vol. 18, no. 1, pp. 46-49, 2005.
 • [25] M. Behpour, M. Mehrzad and S. M. Hosseinpour-Mashkani, “TiO2 Thin Film: Preparation, Characterization, and its Photocatalytic Degradation of Basic Yellow 28 Dye,” Journal of Nanostructures, no. 5, pp.183-187, 2015.
 • [26] Y. Sun, T. Egawa, L. Zhang and X. Yao, “High Anatase-Rutile Transformation Temperature of Anatase Titania Nanoparticles Prepared by Metalorganic Chemical Vapor Deposition,” Jpn. J. Appl. Phys, vol. 41, pp. L945-L948, 2002.
 • [27] T. Ivanova, A. Harizanova, T. Koutzarova and B. Vertruyen, “Characterization of nanostructured TiO2: Ag films: structural and optical properties,” Journal of Physics: Conference Series, no. 764, pp. 1-7, 2016.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9513-4949
Yazar: Zeynep Cansu AYTURAN
Kurum: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Şükrü DURSUN
Kurum: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited560819, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {765 - 782}, doi = {10.29130/dubited.560819}, title = {Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi}, key = {cite}, author = {Ayturan, Zeynep Cansu and Dursun, Şükrü} }
APA Ayturan, Z , Dursun, Ş . (2020). Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 765-782 . DOI: 10.29130/dubited.560819
MLA Ayturan, Z , Dursun, Ş . "Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 765-782 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/560819>
Chicago Ayturan, Z , Dursun, Ş . "Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 765-782
RIS TY - JOUR T1 - Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi AU - Zeynep Cansu Ayturan , Şükrü Dursun Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.560819 DO - 10.29130/dubited.560819 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 765 EP - 782 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.560819 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.560819 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi %A Zeynep Cansu Ayturan , Şükrü Dursun %T Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.560819 %U 10.29130/dubited.560819
ISNAD Ayturan, Zeynep Cansu , Dursun, Şükrü . "Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 765-782 . https://doi.org/10.29130/dubited.560819
AMA Ayturan Z , Dursun Ş . Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi. DÜBİTED. 2020; 8(1): 765-782.
Vancouver Ayturan Z , Dursun Ş . Cam Yüzeye Ag ve Ni Nano Parçacıkların Tutunmasına Hazırlama Tekniğinin Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 765-782.