Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 801 - 826 2020-01-31

Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim

Taner Ersöz [1] , KARANFİL SARIZ [2] , FİLİZ ERSÖZ [3]


Dünyada hızla gelişen teknoloji bugün içinde bulunduğumuz birçok firmayı tehlike altına almaktadır. Firmalar artık hem kendi iç sektörlerin de hem de uluslararası alanda rekabet edebilmek için kendilerini sürekli geliştirmek zorundadır. Bu anlamda kalite, maliyet ve müşteri memnuniyeti gibi kavramlar gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Yalın üretim işte bu noktada modası geçmeyen bir üretim yöntemidir. 1950’ler de Toyota Üretim Firması ile temelleri atılan yalın üretim bugün hale güncelliğini korumaktadır. Sıfır hata ve sıfır stok ilkesini benimseyen yalın üretim hem üretim sektöründe hem de hizmet sektöründe de uygulanmakta bugün birçok alanda kar seviyesini arttırmakta maliyetleri azaltmaktadır. Bugün hala gelişmeyi sürdürmekte ve yeni teknolojilerle entegre olması yalın üretimin devamlılığı açısından çok önemlidir. Yalın üretim Japon halkından dünyaya açılan bir kapıdır. Bu çalışmada bir demir-çelik üretim hattında yalın üretim uygulaması yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanarak işletmeye önerilerde bulunulmuştur.

Yalın, Tam Zamanında Üretim, Kâr, Maliyet
 • [1] A. Şahin, “Yalın Üretimde Analitik Hiyerarşi Modelinin Uygulanabilirliği”, Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2007.
 • [2] Ö. Aksu, “Bir Üretim Hattındaki Performansın Yalın Üretim Teknikleri ile İyileştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 2013.
 • [3] A. Kılıç, B. Ayvaz, “Türkiye Otomotiv Yan Sanayisinde Yalın Üretim Uygulaması”, Fen Bilimleri Dergisi, s. 29, ss. 29-60, 2016.
 • [4] D. Jones, J. Womack, Yalın Çözümler, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Optimist Yayın, 2015, böl. 6, ss. 15-143.
 • [5] Ö. Türkan, “Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri”, BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 12, s. 2, ss. 28-41, 2010.
 • [6] S. Arslan, “Yalın Üretim ve Man Türkiye A.Ş.’ de Örnek Bir Yalın Üretim Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2008.
 • [7] İ. Berber, “Yalın Üretim Teknikleri, Kaizen ve Sektörel Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Makine Mühendisliği Bölümü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye, 2013.
 • [8] D. Jones, J. Womack, Yalın Düşünceler, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Optimist Yayın,2016, Böl. 1-9-14, ss. 21-387.
 • [9] T. Ohno, (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, ISBN 0-915299-14-3.
 • [10] T. Ohno, Toyota Ruhu, 7. Baskı, İstanbul, Türkiye: Scala Yayıncılık, 2017, Böl. 1-6, ss. 39-197.
 • [11] E. Yılmaz, “Siparişe Göre Üretim Yapan Sistemlerde Yalın Üretim Uygulamaları”, Yüksek lisans tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2012.
 • [12] Y. Ayvaz, A. Firuzan, “Yeni Bir Felsefe Işığında Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zamanında Üretim”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, c. 11, s. 1, ss. 20-25, 2004.
 • [13] Ö. Kaymakçı, “Bir PTT Şubesinde Yalın Üretim-5S Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, 2012.
 • [14] W. Cai, K. Lai, C. Liu, F. Wei, M. Ma, S. Jia, Z. Jiang ve L. Lv, “Promoting Sustainability of Manufacturing Industry Through the Lean Energy-Saving and Emission-Reduction Strategy”, Science of the Total Environment, vol. 665, pp. 23-32, 2019.
 • [15] I.J. Orji, S. Liu, “A Dynamic Perspective on the Key Drivers of Innovation-Led Lean Approaches to Achieve Sustainability İn Manufacturing Supply Chain”, International Journal of Production Economics, pp. 1-15, 2018.
 • [16] N. S Gandhi, S.J. Thanki ve J.J. Thakkar, “Ranking of Drivers for Integrated Lean-Green Manufacturing for Indian Manufacturing Smes.” Journal of Cleaner Production, vol. 171, pp. 675-689, 2018.
 • [17] L.M.S. Campos, M. Baumer-Cardoso, P.P.P. Santos, P.P.P. ve E.M. Frazzon, “Simulation-Based Analysis of Catalyzers and Trade-Offs in Lean & Green Manufacturing.” Journal of Clenear Production, vol. 242, pp. 1-10, 2019.
 • [18] G. Yadav, S. Luthra, D. Huisingh, S.K. Mangla, B.E. Narkhede ve Y. Liu, “Development of A Lean Manufacturing Framework to Enhance its Adoption Within Manufacturing Companies in Developing Economies.” Journal of Clenear Production, 2019.
 • [19] M. Mahajan, K.B. Chistopher, Harshan ve P.H.C. Shiva, “Implemantation of Lean Tecniques For Sustainable Workflow Process in Indian Motor Manufacturing Unit.” Procedia Manufacturing, Vol. 35, pp. 1196-1204, 2019.
 • [20] I. Alhuraish, A Kobi, C. Roblede, “Assessment of Lean Manufacturing and Six Sigma Operation With Decision Making Based On The Analytic Hierarchy Process.” 8th IFAC Conference on Manufacturing Modelling sunuldu, France, 2016.
 • [21] S. Indrawati, A. Azzam and A. C. Ramdani, “Manufacturing Efficiency Improvement Through Lean Manufacturing Approach: A Case Study in A Steel Processing Industry”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Indonesia, 2019.
 • [22] A. Daşçı, “Simülasyon Destekli Yalın Üretim Sisteminin Mobilya Sektöründe Uygulaması”, Yüksek lisans tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, 2010.
 • [23] A. Meriç, “Yalın Üretim ile Kurumsal Kaynak Planlamasının Bütünleştirilmesi”, Yüksek lisans tezi, İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2011.
 • [24] Ö. Bırakmaz, “Yalın Üretimde Karşılaşılan Problemler”, Yüksek Lisans Tezi, Makine Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2013.
 • [25] E. Ergüneş, “Gemi İnşaatında Yalın Üretim ve Değer Akış Haritalama”, Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2014.
 • [26] F. İpek, “Siparişe Göre Üretimde Malzeme Hazırlama ve Üretim Hattının Beslenmesinin İyileştirilmesi: Yalın Üretim Uygulaması”, Yüksek lisans tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2015.
 • [27] M. Rother, J. Shook, Görmeyi Öğrenmek, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Yalın Enstitü, 1999, böl. 1-5, ss. 1-102.
 • 28] F. Ersöz., Benzetim ve Modelleme Arena ve Promodel Uygulamalarıyla, Seçkin Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, Türkiye: 2019, Böl.1, ss. 17-27.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5523-5120
Yazar: Taner Ersöz (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2976-0105
Yazar: KARANFİL SARIZ
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4964-8487
Yazar: FİLİZ ERSÖZ
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited571724, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {801 - 826}, doi = {10.29130/dubited.571724}, title = {Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim}, key = {cite}, author = {Ersöz, Taner and Sarız, KARANFİL and Ersöz, FİLİZ} }
APA Ersöz, T , Sarız, K , Ersöz, F . (2020). Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 801-826 . DOI: 10.29130/dubited.571724
MLA Ersöz, T , Sarız, K , Ersöz, F . "Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 801-826 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/571724>
Chicago Ersöz, T , Sarız, K , Ersöz, F . "Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 801-826
RIS TY - JOUR T1 - Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim AU - Taner Ersöz , KARANFİL Sarız , FİLİZ Ersöz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.571724 DO - 10.29130/dubited.571724 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 801 EP - 826 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.571724 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.571724 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim %A Taner Ersöz , KARANFİL Sarız , FİLİZ Ersöz %T Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.571724 %U 10.29130/dubited.571724
ISNAD Ersöz, Taner , Sarız, KARANFİL , Ersöz, FİLİZ . "Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 801-826 . https://doi.org/10.29130/dubited.571724
AMA Ersöz T , Sarız K , Ersöz F . Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim. DÜBİTED. 2020; 8(1): 801-826.
Vancouver Ersöz T , Sarız K , Ersöz F . Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 801-826.