Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 589 - 607 2020-01-31

İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Two Different Light Rail Superstructures in Istanbul Traffic in Terms of Vibration

Muzaffer METİN [1] , Arif ULU [2]


Demiryoluna bağlı titreşimler, yolcuların veya demiryolunun çevresinde yaşayan insanlar için bastırılması gereken en önemli sorunlardan biridir. Titreşimlerin öncelikle kaynakta, yani demiryolu üzerinde bastırılmaya çalışılması esastır. Bu nedenle, demiryolu üst yapı bileşenleri, titreşim yalıtımında kullanılan ray pedleri gibi çeşitli elastik elemanlar içerir. Bu çalışmada, İstanbul demiryolu trafiğinde kullanılan iki farklı demiryolu üst yapısı, demiryolu aracı çeşitli hızlarda geçerken test edildi ve tekerlek-ray etkileşiminin oluşturduğu titreşimler, yolcu konforu ve çevre ile ilgili standartlara uygun olarak karşılaştırıldı. Yayılan titreşimleri karşılaştırmak için aynı hat üzerinde yerleştirilmiş tek ve çift elastomerik tabakalara sahip demiryolu üstyapıları kullanılmıştır. Standartlara göre bazı değerlendirmeler içeren bu deneysel kıyaslama çalışmasında, bu iki demiryolu üst yapı tipinin hafif metro hatlarında titreşim yalıtımı açısından davranışları ölçüm sonuçları kullanılarak ortaya konmuştur. Sonuç olarak, üstyapıda tek katman yerine çift katmanlı elastomer kullanıldığında, hat çevresinde yaşayan insanların konfor seviyelerinde %64’e, araç içerisinde bulunan yolcuların konfor seviyelerinde ise %54 varan iyileşme gerçekleşmiştir. Ayrıca, hat çevresinde bulunan binaların güvenliği bakımından yapılan araştırmada 70 HZ’den büyük titreşimlerde anlamlı bir azalma gözlenmiş ve hatta en az 5 m mesafeye kadar konut amaçlı bina yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Railway-induced vibrations are one of the major problems that need to be suppressed for the passengers or people who are living around the railway. It is essential that the vibrations are first tried to be suppressed on the source, railway. Thus, the railway superstructure components contain various elastic elements used in vibration insulation, such as rail pads. In this study, two different railway superstructures used in Istanbul railway traffic were tested while passing the railway vehicle at various speeds, and the vibrations generated by the wheel-rail interaction were compared regarding passenger comfort and the environment in compliance with the relevant standards. Used railway superstructures to compare the propagated vibrations are constructions with single and double elastomeric layers installed on the same line, sequentially. In this experimental benchmarking study which contains some evaluations according to standards, the behaviour of these two railway superstructure types in terms of vibration insulation in light metro lines is revealed using measurement results. Consequently, when the double-layered elastomer is used instead of a single-layered in the superstructure, the comfort level of the people living around the line is improved as up to 64% and the comfort level of the passengers is improved as up to 54%. In addition, in terms of the safety investigations of the buildings around the line, a meaningful decrease in vibrations greater than 70 Hz is observed and it is concluded that residential buildings could be built up to 5 m distance.

 • [1] Metro İstanbul A.Ş. (2018, March 18). Hakkimizda. [Online]. Available: https://www.metro.istanbul/icerik/hakkimizda
 • [2] J. A. Forrest, "Modelling of ground vibration from underground railways," Ph.D. dissertation, University of Cambridge, 1999.
 • [3] A. Garinei, G. Risitano, L. Scappaticci, and F. J. M. Castellani, "An optimized method to evaluate the performance of trench isolation for railway-induced vibration," Measurement, vol. 94, pp. 92-102, 2016.
 • [4] D. Connolly, A. Giannopoulos, W. Fan, P. Woodward, M. J. C. Forde, and B. Materials, "Optimising low acoustic impedance back-fill material wave barrier dimensions to shield structures from ground borne high speed rail vibrations," Construction and Building Materials, vol. 44, pp. 557-564, 2013.
 • [5] N. Hamdan, O. Laghrouche, P. K. Woodward, M. J. C. Mahmood, and B. Materials, "Ground vibration reduction analysis using a frequency-domain finite element approach," Construction and Building Materials, vol. 92, pp. 95-103, 2015.
 • [6] A. Dijckmans et al., "Mitigation of railway induced ground vibration by heavy masses next to the track," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 75, pp. 158-170, 2015.
 • [7] Y. J. M. Dere, "Effectiveness of the floating slab track system constructed at Konya Light Rail," Measurement, vol. 89, pp. 48-54, 2016.
 • [8] F. Cui and C. J. A. A. Chew, "The effectiveness of floating slab track system—Part I. Receptance methods," Applied Acoustics, vol. 61, no. 4, pp. 441-453, 2000.
 • [9] M. Sol-Sánchez, F. Moreno-Navarro, M. C. J. C. Rubio-Gámez, and b. materials, "The use of elastic elements in railway tracks: A state of the art review," Construction and Building Materials, vol. 75, pp. 293-305, 2015.
 • [10] W. Ferdous, A. Manalo, G. Van Erp, T. Aravinthan, S. Kaewunruen, and A. J. C. S. Remennikov, "Composite railway sleepers–Recent developments, challenges and future prospects," Composite Structures, vol. 134, pp. 158-168, 2015.
 • [11] K. Knothe and S. J. V. s. d. Grassie, "Modelling of railway track and vehicle/track interaction at high frequencies," Vehicle System Dynamics, vol. 22, no. 3-4, pp. 209-262, 1993.
 • [12] D. I. f. Normung, "DIN 4150-2: Structural vibrations–Part 2: Human exposure to vibration in buildings," German Standards Organization (GSO) Berlin, 1999.
 • [13] G. S. DIN, Structural vibration Part 3: Effects of vibration on Structures, 1999.
 • [14] I.-J. I. O. f. Standardization, Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to whole-body vibration-Part 1: General requirements, 1997.
 • [15] I. O. f. Standardization, "ISO 2631-2: Mechanical vibration and shock—Evaluation of human exposure to whole–body vibration—Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)," 2003.
 • [16] G. Kouroussis, C. Conti, O. J. M. Verlinden, and Industry, "Building vibrations induced by human activities: a benchmark of existing standards," Mechanics & Industry, vol. 15, no. 5, pp. 345-353, 2014.
 • [17] P. Wang, K. Wei, L. Wang, J. J. P. o. t. I. o. M. E. Xiao, Part F: Journal of Rail, and R. Transit, "Experimental study of the frequency-domain characteristics of ground vibrations caused by a high-speed train running on non-ballasted track," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, vol. 230, no. 4, pp. 1131-1144, 2016.
 • [18] W. Gong, M. J. J. P. o. t. I. o. M. E. Griffin, Part F: Journal of Rail, and R. Transit, "Measuring, evaluating and assessing the transmission of vibration through the seats of railway vehicles," vol. 232, no. 2, pp. 384-395, 2018.
 • [19] C. Zou, Y. Wang, P. Wang, and J. J. S. o. t. T. E. Guo, "Measurement of ground and nearby building vibration and noise induced by trains in a metro depot," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, vol. 536, pp. 761-773, 2015.
 • [20] E. Celebi and G. J. E. S. Schmid, "Investigation of ground vibrations induced by moving loads," Engineering Structures, vol. 27, no. 14, pp. 1981-1998, 2005.
 • [21] G. Kouroussis, G. Gazetas, I. Anastasopoulos, C. Conti, O. J. S. D. Verlinden, and E. Engineering, "Discrete modelling of vertical track–soil coupling for vehicle–track dynamics," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 31, no. 12, pp. 1711-1723, 2011.
 • [22] M. J. B. S. Bata, "Effects on buildings of vibrations caused by traffic," Building Science, vol. 6, no. 4, pp. 221-246, 1971.
 • [23] P. A. Costa, R. Calçada, A. S. J. S. D. Cardoso, and E. Engineering, "Ballast mats for the reduction of railway traffic vibrations. Numerical study," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 42, pp. 137-150, 2012.
 • [24] P. Lopes, P. A. Costa, M. Ferraz, R. Calçada, A. S. J. S. D. Cardoso, and E. Engineering, "Numerical modeling of vibrations induced by railway traffic in tunnels: From the source to the nearby buildings," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 61, pp. 269-285, 2014.
 • [25] M. Valikhani and D. J. M. Younesian, "Application of an optimal wavelet transformation for rail-fastening system identification in different preloads," Measurement, vol. 82, pp. 161-175, 2016.
 • [26] G. Kouroussis, O. Verlinden, and C. J. V. S. D. Conti, "Influence of some vehicle and track parameters on the environmental vibrations induced by railway traffic," Vehicle System Dynamics, vol. 50, no. 4, pp. 619-639, 2012.
 • [27] V. A.G. (2019, January 01). DFF 21. Available: https://www.vossloh.com/en/products-and-solutions/product-finder/product_11013.php.
 • [28] V. A.G. (2019, January 01). System 336. Available: https://www.vossloh.com/en/products-and-solutions/product-finder/product_10947.php.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9724-3433
Yazar: Muzaffer METİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3000-3731
Yazar: Arif ULU
Kurum: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 115M586
Teşekkür The financial support of the Program for Scientific and Technological Research Projects 1001 by the Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) [Project No: 115M586] is gratefully acknowledged.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited577659, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {589 - 607}, doi = {10.29130/dubited.577659}, title = {İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi}, key = {cite}, author = {Meti̇n, Muzaffer and Ulu, Arif} }
APA Meti̇n, M , Ulu, A . (2020). İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 589-607 . DOI: 10.29130/dubited.577659
MLA Meti̇n, M , Ulu, A . "İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 589-607 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/577659>
Chicago Meti̇n, M , Ulu, A . "İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 589-607
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi AU - Muzaffer Meti̇n , Arif Ulu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.577659 DO - 10.29130/dubited.577659 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 589 EP - 607 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.577659 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.577659 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi %A Muzaffer Meti̇n , Arif Ulu %T İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.577659 %U 10.29130/dubited.577659
ISNAD Meti̇n, Muzaffer , Ulu, Arif . "İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 589-607 . https://doi.org/10.29130/dubited.577659
AMA Meti̇n M , Ulu A . İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi. DÜBİTED. 2020; 8(1): 589-607.
Vancouver Meti̇n M , Ulu A . İstanbul Trafiğinde Bulunan İki Farklı Hafif Metro Üstyapısının Titreşim Bakımından Karşılaştırmalı Analizi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 589-607.