Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 485 - 498 2020-01-31

Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi
Study of the Adequacy of Sports Areas in the Kalıcı Konutlar Region of Duzce City

Tayfun ÇEBİ [1] , Zeki DEMİR [2]


Bu çalışmada; Düzce ili, merkez ilçesinde bulunan kalıcı konutlar bölgesinde yer alan mahallerde bulunan spor alanlarının yerleri, ulaşa bilirlikleri, fiziki durumları, büyüklük ve faaliyet alanları belirlenerek, olması gereken standartlara uygunluğu analiz edilmiştir. Düzce ili merkez ilçesinde bulunan kalıcı konutlar bölgesi 661.978,57 m2’lik yeşil alan yer almaktadır. Bu yeşil alan içerisinde bulunan park alanı 508.947,20 m2 olarak hesaplanmıştır. Yeşil alanları içeriğinde mezarlıklar, orman alanları, çocuk oyun alanları, meydanlar, ağaçlandırma alanı ve spor alanları bulunmaktadır. Kalıcı konutlarda yer alan 6 adet mahallerde nüfus, 31 Aralık 2017 tarihli ADNKS (Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi) nüfus sayım sonuçlarına göre; %52,59’si kadın, %47,41’si erkek olmak üzere çalışma alanında nüfusu sayısı 23.219’dur. Ülkemizde kentlerin planlama sürecini, yeşil alanlara yönelik yaklaşımı, kişi başına belirli büyüklükte yeşil alanın ayrılmasını sağlayan yasal mevzuat, imar yönetmelikleri ve imar planlarıdır. Türkiye’deki kentler için 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre; kentsel alanlarda kişi başına düşen yeşil alan değeri en az 10 m2 ve bu yeşil alanın komşuluk ünitesi düzeyinde dağılımı 1.5 m2/kişi çocuk oyun alanı, 2 m2/kişi mahalle ve semt parkı, 3 m2/kişi spor alanı ve 3.5 m2/kişi kent parkı olması gereklidir. Böylece yasal mevzuata göre, kişi başına 3,00 m2 spor alanlarına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Çalışma alanının mevcut nüfusu dikkate alındığında çalışma alanının planlama standartlarına uygun spor alanı ihtiyacı 69.657,00 m2’dir. Çalışma sonucunda kalıcı konutlarda 15.349,00 m2 mevcut spor alanı ve 54.304,00 m2 spor alanını eksikliği hesaplanmıştır. Sonuçta, çalışma alanındaki mevcut spor alanları şu anki fiziki durumları, donatısal yeterlilikleri, büyüklükleri ve faaliyet alanları olması gereken spor alanı miktarı açısından değerlendirmeye alındığında eksiklikler olduğu görülmüştür. Çalışma sonunda; çalışma alanında bulunan spor alanlarının etkinliğinin artırılması için öneriler geliştirilmiştir. 

In this study; the locations, accessibility, physical conditions, size and activity areas of the sports areas located in the 6 districts of Kalıcı Konutlar region of Düzce province were determined and their compliance with the required standards were analyzed. There are 661.978,57 m2 green area in the Kalıcı Konutlar region located in Düzce municipality. The park area within this green area is determined as 508.947,20 m2. Green areas include graveyards, forest areas, children's playgrounds, squares, afforestation area and sports areas. The population in the 6 districts located in the Kalıcı Konutlar region, according to the census results of the "ADNKS" (Address Based Population Registration System) dated December 31, 2017; 52.59% women, 47.41% male population in the study area, with total number of 23.219. In our country, the planning process of the cities, the green area approach, the legislative regulations that provide the separation of the green area per capita are the zoning regulations and development plans. According to the provisions in "Regulations of Principles about Development Plans and Amendments" published in the Official Gazette No. 23804 on 02.09.1999; the green land per capita in urban areas required to be at least 10 m2 and the distribution of this green land at the neighborhood unit level is 1.5 m2 per capita for children playground, 2 m2 per capita for neighborhood and district park, 3 m2  per capita for sports field and 3.5 m2 per capita for urban park. Thus, according to the legal regulations, it is stated that 3,00 m2 of sports areas per capita is needed. Considering the current population of the study area, the required size of the sports field in accordance with the planning standards of the study area is 69.657,00 m2. Because of the study, 15.349,00 m2 of existing sports area and 54.304,00 m2 of required sports area in the Kalıcı Konutlar region was calculated. As result, existing sports areas in the study area were found to be insufficient when the current physical conditions, qualifications, size and activity areas of the reinforcement elements were evaluated in terms of the standards. As the result of the study recommendations have been developed to overcome the insufficent conditions that has been seen and to increase the efficiency of the sports fields in the study area.

 • [1] G.Akdoğan, “Doğa düzenleme,” Ders Notları, İstanbul. 1987.
 • [2] A. Özbilen., “Kentiçi Açık Alanlar ve Dağılımı, Tarihi Eserler ve Gelişen Yeni Yapılaşma,” K.T.Ü. Orman Fakültesi, G. Y. N: 155, F.Y.N: 17, 1991.
 • [3] 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000.
 • [4] A.C. Yıldızcı, Kentsel yeşil alanlar, Ders Notları, İstanbul, 1987.
 • [5] M. Ersoy, Kentsel Alan Kullanım Normları, Ankara, Türkiye: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1994.
 • [6] H. Tümer, Rekreaktif Alan ve Tesisleri Ölçütleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Planlama Dairesi Başkanlığı, Ankara, 1976.
 • [7] A.C. Yıldızcı., “Açık Alan, Kentsel Doku ve Yeşil Doku Kavramları-Kentsel Peyzaj Planlama,” Doçentlik Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 1982.
 • [8] K. Bakan, G. Konuk., Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Planlaması, Ankara, Türkiye: TÜBİTAK Yayın No:45, 1987.
 • [9] G.D. Türel, “Ankara kenti yeşil alanlarının kullanım etkinliklerinin bugünkü durumu ve yeterliliği için alınması gereken önlemler,” Doktora Tezi, Peyzaj Mimarlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1988.
 • [10] Ö. Yerli, “Düzce Kenti Yaya Bölgelerinin Gürültü Farklarının İncelenmesi,” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 16 s. 1, ss. 225-238, DOI: 10.17475/kujff.09619, 2016.
 • [11] Ö. Yerli, Z. Demir, “Relation Between Urban Land Uses And Noise A Case Study In Duzce Turkey,” Oxidation Communication, c. 39 s. (I-II), ss. 732-745, 2016.
 • [12] Ö. Yerli, Z. Demir, ‘’Düzce Kenti Yerleşim Bölgelerindeki Gürültü Farklılıklarının İncelenmesi.’’ Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c.31, s.1, ss. 32-42, 2015.
 • [13] Ö. Yerli, “Kentsel alan kullanım kaynaklı gürültünün Düzce kenti örneğinde irdelenmesi,” Doktora tezi, Peyzaj Mimarlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2012.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2030-256X
Yazar: Tayfun ÇEBİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6877-4609
Yazar: Zeki DEMİR
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited583760, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {485 - 498}, doi = {10.29130/dubited.583760}, title = {Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {Çebi̇, Tayfun and Demi̇r, Zeki} }
APA Çebi̇, T , Demi̇r, Z . (2020). Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 485-498 . DOI: 10.29130/dubited.583760
MLA Çebi̇, T , Demi̇r, Z . "Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 485-498 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/583760>
Chicago Çebi̇, T , Demi̇r, Z . "Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 485-498
RIS TY - JOUR T1 - Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi AU - Tayfun Çebi̇ , Zeki Demi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.583760 DO - 10.29130/dubited.583760 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 485 EP - 498 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.583760 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.583760 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi %A Tayfun Çebi̇ , Zeki Demi̇r %T Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.583760 %U 10.29130/dubited.583760
ISNAD Çebi̇, Tayfun , Demi̇r, Zeki . "Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 485-498 . https://doi.org/10.29130/dubited.583760
AMA Çebi̇ T , Demi̇r Z . Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi. DÜBİTED. 2020; 8(1): 485-498.
Vancouver Çebi̇ T , Demi̇r Z . Düzce İli Kalıcı Konutlar Bölgesindeki Spor Alanlarının Yeterliliğinin İrdelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 485-498.