Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 102 - 109 2020-01-31

İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması
Comparison of the Use of Amorphous Silica Additive in the Stabilization of Two Different Clay Soils

Ömür ÇİMEN [1] , Burak DERELİ [2] , Fatih Şerif COŞAN [3]


Bu çalışmada, inşaat endüstrisinde başta hazır beton imalatlarında, mineral katkı maddelerinde ve yalıtım malzemeleri imalatında yaygın olarak kullanım alanları bulunan amorf silikanın, killi zeminlerin mühendislik özelliklerinin iyileştirilmesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla yüksek plastisiteli Eşen kili ve yüksek plastisiteli Sodyum Bentonit kiline %2 ve %10 oranlarında amorf silika ilave edilerek, kıvam limitleri, standart kompaksiyon, serbest basınç ve sabit hacimli şişme deneyleri yapılmıştır. Amorf silikanın iki farklı zemindeki etkisi değerlendirilmiştir. Amorf silikanın yüksek plastisiteli zeminlerde serbest basınç mukavemetini arttırmak için stabilizasyon malzemesi olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.

In this study, the effect of Amorphous Silica, which is widely used in the construction industry, especially in the production of ready-mixed concrete, mineral additives and insulation materials, on improving the engineering properties of clayey soils was investigated. For this purpose, 2% and 10% amorphous silica has added to high plasticity Eşen and Sodium Bentonite clays and then the consistency limits, standard compaction, unconfined pressure and constant volume swelling tests were performed. The effect of amorphous silica on two different soils was evaluated. It has been determined that Amorphous Silica can be used as a stabilizing material to increase the unconfined compressive strength in high plasticity soils.

 • [1] Ü. Sevencan, “Polipropilen Fiber ve Uçucu Kül Katkılı Ankara Kilinin Geoteknik Özelliklerinin Araştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, ss.65, 2009.
 • [2] S. Gücek, “Mermer Tozu Ve Uçucu Külün Kil Zeminlerin İyileştirilmesinde Kullanımı,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye, ss.103, 2011.
 • [3] K. Öntürk, “Zemin İyileştirmesinde Polisaj, Kireç ve Uçucu Külün Kullanımı,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, ss.178, 2011.
 • [4] E. Ünver, “Problemli Kil Zeminlerin Uçucu Kül İle İyileştirilmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, ss.155, 2015.
 • [5] B. Bağrıaçık, “Ulaşım Yapıları Temel/Alt Temel Zeminlerinin Kireçle Stabilizasyonu,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, c.32, s.1, ss. 39-47, 2017.
 • [6] A. Soltani, A. Taheri, M. Khatibi, A.R.Estabragh, “Swelling potential of a stabilized expansive soil: A Comparative Experimental Study”, Geotech. Geol. Eng., vol.35, pp.1717-1744, 2017.
 • [7] A. Adami, V.A. Rinaldi, “The influence of amorphous silica on the aging of a remoulded loessial soil”, Soils and Foundations, vol. 57, pp. 315-327, 2017.
 • [8] A. Akbulut, Bentonit, 2. Baskı, Ankara, Türkiye: MTA Genel Müdürlüğü Yayınları, s.32, ss.78-79, 1996.
 • [9] E. Kalay, “Farklı Katkı Maddeleri ile Zemin İyileştirilmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, ss. 54, 2010.
 • [10] M. Davraz, L. Gündüz, “Isparta Yöresi Amorf Silika Kayacının Katkı Maddesi Olarak Beton Dayanımına Etkisi,” III. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss. 36-42, 2003.
 • [11] B. Dereli, “Bor ve Amorf Silikanın Bentonitin Mühendislik Özelliklerine Etkisi,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, ss. 62, 2013.
 • [12] F.Ş. Coşan, “Amorf Silika, Volkanik Tüf ve Kireç Kullanılarak İyileştirilmiş Yüksek Plastisiteli Kilin Mühendislik Özellikleri”, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, ss. 118, 2016.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6138-6029
Yazar: Ömür ÇİMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4062-0792
Yazar: Burak DERELİ
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8094-1967
Yazar: Fatih Şerif COŞAN
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited586366, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {102 - 109}, doi = {}, title = {İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Çi̇men, Ömür and Dereli̇, Burak and Coşan, Fatih Şerif} }
APA Çi̇men, Ö , Dereli̇, B , Coşan, F . (2020). İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 102-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/586366
MLA Çi̇men, Ö , Dereli̇, B , Coşan, F . "İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 102-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/586366>
Chicago Çi̇men, Ö , Dereli̇, B , Coşan, F . "İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 102-109
RIS TY - JOUR T1 - İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması AU - Ömür Çi̇men , Burak Dereli̇ , Fatih Şerif Coşan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 109 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması %A Ömür Çi̇men , Burak Dereli̇ , Fatih Şerif Coşan %T İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Çi̇men, Ömür , Dereli̇, Burak , Coşan, Fatih Şerif . "İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 102-109 .
AMA Çi̇men Ö , Dereli̇ B , Coşan F . İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması. DÜBİTED. 2020; 8(1): 102-109.
Vancouver Çi̇men Ö , Dereli̇ B , Coşan F . İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 102-109.