Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 554 - 571 2020-01-31

Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları
Natural Energy, Sustainable Development and Architectural Policies

Ali ÇİĞAN [1] , Ruşen YAMAÇLI [2]


Doğal enerji kaynaklarının kullanımı ve giderek enerji kaynaklarının tükeniyor olması, bu kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, zararlı gazların salınımının artması, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, küresel olarak iklim değişikliğine bağlı olarak ekosistemin bozulması çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İklim değişikliği ve buna bağlı olarak ekolojik dengenin bozulmasında büyük bir paya sahip olan binaların yapım, kullanım ve bertaraf edilme aşamalarının her biri planlı ve doğal hayatı koruma adına yapılmalıdır. Tasarım aşamasından başlayarak, yapım, kullanım ve geri dönüşüm etaplarının her birinde ayrı ayrı alınacak ekolojik ve sürdürülebilir tasarım önlemleri ile yapıların çevreye karşı oluşan olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir. Çalışmada amaçlanan, mimarlığın temelini oluşturan mimari tasarım ürününe, tasarım sürecinde kullanılan araç ve teknolojilerinin etkileri ile doğal enerji kaynaklarının en üst düzeyde korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması nasıl yapılabilir, bunun için yapılması gerekenler nelerdir ve yapılanların değerlendirilmesi nasıl olmalıdır sorularına cevap aramaktır. Bu amaçlara ulaşmak için yurtiçi ve yurtdışı bazı örnekler incelenmiştir. Sonuçta, gelecekte ortaya konulacak tasarımlara kaynak sağlamak ve en önemlisi mimarinin sürdürülebilir doğal çevrede yerinin belirlenmesi araştırılmıştır.

The use of natural energy sources and the depletion of energy resources, the unconscious consumption of these resources, the increase in the release of harmful gases, global warming, thinning of the ozone layer, the degradation of the ecosystem due to climate change globally cause environmental problems. Each stage of construction use and disposal of buildings, which have a large share in climate change and consequently the degradation of ecological balance, should be carried out in the name of planned and natural life protection. Starting from the design stage, the ecological and sustainable design measures to be taken separately in each of the construction, use and recycling stages are aimed to reduce the negative impacts of buildings on the environment. The aim of the study is to find answers to the questions of how the architectural design product, which constitutes the basis of architecture, the protection of natural energy resources at the highest level, the sustainability of natural energy resources, what needs to be done and what should be done to evaluate the effects of the tools and technologies used in the design process. In order to achieve these objectives, some domestic and international examples were examined. As a result, it was researched to provide resources for future designs and, most importantly, to determine the place of architecture in a sustainable natural environment.

 • [1] B. Archer, The need for design education, Londra, İngiltere: Royal College of Art Press, 1973.
 • [2] R. Buchanan, “Design research and the new learning,” Design Issues, c. 17 s. 4, ss. 3- 23, 2001.
 • [3] L. L. Bucciarelli, G. Goldschmidth ve D. Schön, Generic design process in architecture and engineering, Proceedings of the 1987 223 Conference on Planning and Design in Architecture, ss. 59-64, 1987.
 • [4] W. J. Mitchell, “A tale of two cities: architecture and the digital revolution,” Science, c. 285, ss. 839-841, 1999a.
 • [5] A. Pérez-Gómez, ve L. Pelletier, Architectural Representation and the Perspectival Hinge, Cambridge, USA: MIT Press. ss. 7, 1997.
 • [6] K. L. Peterson, J. A. Dorsey, “Roadmap for Integrating Sustainable Design into Site-Level Operations,” Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA, USA, Rap. PNNL-13183 830403000, 2000.
 • [7] R. Goodland, H. Daly, “Environmental sustainability: Universal and Nonnegotiable,” Ecological Applications, c. 6 s. 4, ss. 1002-1017, 1996.
 • [8] Brundtland Komisyonu, World Commission on Environment and Development Our Common Future, Oxford University Pres, 1987.
 • [9] S. Roaf, M. Fuentes, S. Thomas, Ecohouse, Architectural Press, 2007.
 • [10] S. Murcott, “Definitions of Sustainable Development”, AAAS Annual Conference, IIASA Sustainability Indicators Symposium, Seattle, WA, USA, 1997.
 • [11] T. Williamson, A. Radford, H. Bennetts, Understanding Sustainable Architecture, London, UK: Spon Press, 2003.
 • [12] J. J. Kim, B. Rigdon, Sustainable Architecture Module: Introduction to Sustainable Design, National Pollution Prevention Center for Higher Education, 1998.
 • [13] A. Sev, Sürdürülebilir Mimarlık, İstanbul, Türkiye: YEM Yayın, 2009.
 • [14] F. J. Mclennan, The Philosophy Of Sustainable Design, Kansas City, USA: Ecotone Publishing, 2004.
 • [15] E. Shaviv, “On the use of “solar volume” for determining the urban fabric,” Solar Energy, c. 70 s. 3, ss. 275-280, 2001.
 • [16] N. Foster, “Lord Foster of Themes Bank,” Architectural Design, c. 71 s. 4, ss. 32, 2001.
 • [17] C.M. Cipolla, Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi, İstanbul, Türkiye: Ötüken Neşriyat / Tarih Dizisi, 1992.
 • [18] Anonim, (2018, 9 Eylül). [Online]. Erişim: https://cals.arizona.edu/OALS/ALN/aln36/Fathy.html
 • [19] H. Fathy, , Düş ve Gerçek, İstanbul, Türkiye: Boyut Yayınları, 2000, ss. 93-112.
 • [20] H. Fathy, Hasan Fethi Konuşuyor, Arredamento Dekorasyon, 1990, ss. 89-91.
 • [21] T. Kutzmark, D. Geis, Developing Sustainable Communities: The Future is Now. Puplic Management magazine, International City/Country Managemant Association, Washington DC for Operation Fresh Start, 2006.
 • [22] E. Wilhilde, Eco; An Essential Source Book for Environmentaly Friendly Design and Decoration, Universe Pub., 2002. ss. 122-125.
 • [23] A. Gallager, “Developing a Standard for Sustainability Appraisal in Coastal Management”, Proceedings of the Sixth International Conference on the Meditterranean Coastal Environment, ss. 133-144, 2003.
 • [24] P. B. Jones, “Exhibition Eco”, Architectural Review, c. 211, s. 1259, ss. 46-49, 2002.
 • [25] S. Guy, S. A. Moore, “Introduction: The Paradoxes of Sustainable Architecture,” in S. Guy, S. A. Moore (eds.), Sustainable Architectures Cultures and Natures in Europe and North America, New York, USA: Spon Press, 2005, ss. 1-12.
 • [26] J. Steele, Ecological Architecture: A Critical History, Londra, İngiltere: Thames & Hudson, 2005.
 • [27] B. Addis, “Green Gauge”, RIBA Journal, c. 107, s. 7, 2000. ss. 12-16.
 • [28] H. Beaufoy, “The Green Office In Britain: A Critical Analysis,” Journal of Design History, c. 6, s. 3, 1993. ss. 199-207.
 • [29] S. Lehmann, “Green Urbanism: Formulating A Series of Holistic Principles,” Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society, c. 4, s. 2, 2012.
 • [30] A. Parr, Hijacking Sustainability, Boston, USA: MIT Press, 2009.
 • [31] W. McDonough ve M. Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, New York, USA: North Point Press, 2002.
 • [32] H. Thoreau, Doğal Yaşam ve Başkaldırı, İstanbul, Türkiye: Kaknüs Yayınları, 1854.
 • [33] E. Schumacher, Small is Beautiful, Londra, İngiltere: Vintage Books, 1973.
 • [34] Anonim, (2019, 16 Temmuz). [Online]. Erişim: https://netfiles. uiuc.edu/mragheb
 • [35] Anonim, (2019, 25 Temmuz). [Online]. Erişim: http://www.iea.org/publications/
 • [36] Spangenberg, J.H., Sustainable development concepts and indicators, Sustainable Europe Research Institute, 2000.
 • [37] F. D. Aykal, B. Gümüş, Y. B. Akça, “Sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir ve etkin enerji kullanımının yapılarda uygulanması,” V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2009, ss. 78-83.
 • [38] D. Eryıldız, Sürdürülebilirlik ve Mimarlık Dosyasında Ekolojik Mimarlık, Arradamento Mimarlık Dergisi, s. 154, 2003. ss. 71-75.
 • [39] W. Liangyong, “Looking Forward to Architecture of the New Millenium,” The 4th International Conference of the International Forum on Urbanism (IFOU), Delft, Amsterdam, 2009.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6320-1000
Yazar: Ali ÇİĞAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9659-9246
Yazar: Ruşen YAMAÇLI
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @derleme { dubited603746, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {554 - 571}, doi = {10.29130/dubited.603746}, title = {Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları}, key = {cite}, author = {Çi̇ğan, Ali and Yamaçlı, Ruşen} }
APA Çi̇ğan, A , Yamaçlı, R . (2020). Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 554-571 . DOI: 10.29130/dubited.603746
MLA Çi̇ğan, A , Yamaçlı, R . "Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 554-571 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/603746>
Chicago Çi̇ğan, A , Yamaçlı, R . "Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 554-571
RIS TY - JOUR T1 - Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları AU - Ali Çi̇ğan , Ruşen Yamaçlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.603746 DO - 10.29130/dubited.603746 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 554 EP - 571 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.603746 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.603746 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları %A Ali Çi̇ğan , Ruşen Yamaçlı %T Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.603746 %U 10.29130/dubited.603746
ISNAD Çi̇ğan, Ali , Yamaçlı, Ruşen . "Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 554-571 . https://doi.org/10.29130/dubited.603746
AMA Çi̇ğan A , Yamaçlı R . Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları. DÜBİTED. 2020; 8(1): 554-571.
Vancouver Çi̇ğan A , Yamaçlı R . Doğal Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mimarlık Politikaları. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 554-571.