Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 110 - 122 2020-01-31

Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi
Monthly Change of Rangeland Yield and Quality Depending on Directions and Determination of Grazing Start Time in Bingöl Province

Halit TARHAN [1] , Erdal ÇAÇAN [2]


Bu çalışma, Bingöl ili Ormanardı köyü merasından otlatma mevsimi boyunca elde edilen otun verim ve kalitesinin yöneylere bağlı olarak aylık değişimi ile Bingöl ilinde otlatma mevsimi başlangıcını tespit etmek amacıyla 2018 yılında yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda otlatma mevsiminin başında mera alanının dört farklı yöneyine birer kafes yerleştirilmiştir. Nisan ayından Ekim ayına kadar her ay bu kafeslerden ot örneği alınarak, çalışma devam ettirilmiştir. Çalışmada; bitki boyu, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, protein verimi, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF) ve nispi yem değerine (NYD) ait verim ve kalite unsurları incelenmiştir. Çalışma sonucunda; Bingöl ilinde otlatma mevsiminin Mayıs ayı ile birlikte başlaması gerektiği, en iyi verim ve kalite sonuçlarının Mayıs ve Haziran aylarından elde edildiği, bu aylardan sonra hem verim hem de kalite açısından düşüşler olduğu tespit edilmiştir.

This study was carried out in 2018 in order to determine the grazing start time in Bingöl province and the monthly change of rangeland yield and quality depending on directions in Ormanardı village of Bingöl province. For this purpose, a cage is placed in four different directions of the rangeland area. From April to October each month, forage samples were taken from these cages. In the study; yield and quality components such as plant height, green forage yield, dry matter yield, crude protein ratio, crude protein yield, acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF) and relative feed value (RFV) were investigated. In the result; it was determined that the grazing season for Bingöl rangeland should start with May, the best yield and quality results were obtained from May and June, and there was a decrease in both yield and quality after these months.

 • [1] T. Tükel ve R. Hatipoğlu, Çayır-Mera Amenajmanı. Adana, Türkiye: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 191, Ders Kitapları Yayın No: A-59, 2005.
 • [2] A. Gökkuş, A. Koç ve B. Çomaklı, Çayır-Mera Uygulama Kılavuzu. Erzurum, Türkiye: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 142, 2009.
 • [3] E. Çaçan ve A. Yüksel, “Çayır ve meraların bölgesel kalkınma üzerindeki etkisi,” ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Türkiye, 2016, s. 521-531.
 • [4] A. Kuşvuran, R.İ. Nazlı ve V. Tansı, “Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu,” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 28, s. 2, ss. 21-32, 2011.
 • [5] Anonim, (15 Mart 2019). Bingöl Belediyesi, ilimizin Coğrafi, Nüfus ve Genel Bilgileri. Erişim: http://www.bingol.bel.tr/mobil/sehrimiz.php.
 • [6] R. Karataş, “Taban ve kıraç meralarda bitki gelişim dönemlerine bağlı olarak verim ve ot kalitesinin değişimi üzerine bir araştırma,” Yüksek Lisans Tezi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 2015.
 • [7] M. Avci, O. Kaplan, M. Yertürk ve M. Aslan, “Nutrient and Botanical Composition of Pasture in Ceylanpınar Agriculture Farm,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 17, s. 1-2, ss. 9-13, 2006.
 • [8] G. Kurt, “Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi doğal mera vejetasyonun botanik kompozisyonu ve verim potansiyelleri”, Yüksek Lisans Tezi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye, 2016.
 • [9] H. Mut, İ. Ayan, Z. Acar, U. Başaran ve Ö. Önal Aşçı, “The Effect of Different Improvement Methods on Pasture Yield and Quality of Hay Obtained from the Abandoned Rangeland,” Turkish Journal of Field Crops, c. 15, s. 2, ss. 198-203, 2010.
 • [10] U. Başaran, H. Mut, Ö. Önal Aşçı, Z. Acar ve İ. Ayan, “Variability in Forage Quality of Turkish Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Landraces,” Turkish Journal Field Crops, c. 16, s. 1, ss. 9-14, 2011.
 • [11] A. Aydın ve M. Başbağ, “Karacadağ’ın Farklı Yükseltilerindeki Meraların Durumu ve Ot Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma,” Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, c. 32, s. 1, ss. 74-84, 2017.
 • [12] M. Başbağ, E. Çaçan, M.S. Sayar ve H. Karan, “Identification of Certain Agricultural Traits and Intertrait Relationships in the Helianthemum ledifolium (L.) Miller var. lasiocarpum (Willk.) Bornm,” Pakistan Journal of Botany, c. 50, s. 4, ss. 1369-1373, 2018.
 • [13] J.A. Morrison, (07 Temmuz 2019). Hay and Pasture Management, Chapter 8. Extension Educator, Crop Systems Rockford Extension Center. Erişim: http://iah.aces.uiuc.edu /pdf/Agronomy_HB/ 08chapter.pdf.
 • [14] JMP 5.0.1, A Business Unit of SAS. USA: SAS Instute, 2002.
 • [15] Ö. Ağın ve K. Kökten, “Bingöl ili Yedisu ilçesi Karapolat köyü merasının verim ve kalite özelliklerinin saptanması,” Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Türkiye, 2013, s. 171-176.
 • [16] M. Gür, M. Altın, C. Şen ve M.L. Özdüven, “Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Doğal Meralarda Yem Kalitesinin Büyüme Mevsimindeki Değişimi,” Tarım Bilimleri Dergisi, c. 23, s. 2, ss. 276-284, 2017.
 • [17] P.J. Van Soest, J.B. Robertson and B.A. Lewis, “Methods for Dieatary Fiber, Neutral Detergent Fiber, and Nonstarch Polysaccaharides in Relation to Animal Nutrition,” Journal of Dairy Science, c. 74, s. 10, ss. 3583-3597, 1991.
 • [18] P.J. Van Soest, Nutritional Ecology of the Ruminant (2nd Ed.). New York, USA: Comell University Press., Ithaca, p. 156-176, 1994.
 • [19] D.D. Redfearn, H. Zhang and J.L. Caddel, Forage Quality Interpretations. USA: Division of Agricultural Sciences and Natural Resources, Oklahoma State University, 2004.
 • [20] Ö. Bakır, Çayır-Mera Amenajmanı. Ankara, Türkiye: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 992, 1987.
 • [21] Ö. Terzioğlu ve N. Yalvaç, “Van Yöresi Doğal Meralarında Otlatmaya Başlama Zamanı, Kuru Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, c. 14, s. 1, ss. 23-26, 2004.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1381-8111
Yazar: Halit TARHAN
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9469-2495
Yazar: Erdal ÇAÇAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası BAP-GMYO.2018.00.001
Teşekkür Bu çalışma, Halit TARHAN’ın “Bingöl İl Merkezine Bağlı Ormanardı Köyü Merasının Verim ve Ot Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Mevsimsel Değişimi” isimli yüksek lisans tezinin özeti olup, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: BAP-GMYO.2018.00.001).
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited603751, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {110 - 122}, doi = {}, title = {Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Tarhan, Halit and Çaçan, Erdal} }
APA Tarhan, H , Çaçan, E . (2020). Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 110-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/603751
MLA Tarhan, H , Çaçan, E . "Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 110-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/603751>
Chicago Tarhan, H , Çaçan, E . "Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 110-122
RIS TY - JOUR T1 - Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi AU - Halit Tarhan , Erdal Çaçan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 122 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi %A Halit Tarhan , Erdal Çaçan %T Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Tarhan, Halit , Çaçan, Erdal . "Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 110-122 .
AMA Tarhan H , Çaçan E . Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi. DÜBİTED. 2020; 8(1): 110-122.
Vancouver Tarhan H , Çaçan E . Bingöl İlinde Mera Verim ve Kalitesinin Yöneylere Bağlı Olarak Aylık Değişimi ve Otlatmaya Başlama Zamanının Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 110-122.