Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 702 - 710 2020-01-31

Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi
Analysis of the Applicability of Reactive Power Compensation in Mass Housing

Özkan SEZER [1] , Nihat DALDAL [2] , İbrahim YÜCEDAĞ [3]


Bu çalışmada, teknolojinin hızla gelişmesi sonucu ortaya çıkan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılabilecek iyileştirmeler ele alınmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması için enerji üretiminin artırılmasının yanı sıra üretilen enerjinin verimli bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Enerjinin üretimi ve planlanması, enerji verimliliği açısından son derece önemlidir. Reaktif enerji tüketimini minimuma indirmek yani kompanzasyon yapmak, verimlilik artırır. Ancak günümüzde kompanzasyon sadece belirli gücün üstündeki işletmelerde uygulanmaktadır. Günümüzde elektrik üretimi zor ve pahalı hâle gelmiştir. Bu konuda yapılacak her türlü tasarruf ve iyileştirme; ülke ekonomisine ve enerji verimliliğine büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, meskenlerde (kompanzasyonun zorunlu kabul edilmediği mekânlarda) kullanılan elektriğin kompanzasyona ihtiyaç duyulup duyulmadığı incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada, dört kişilik bir ailenin kaldığı meskene, enerji analizör sistemi kurularak evin elektrik tüketimi iki aylık süreyle izlenmiş ve elde edilen verilere göre değerlendirmeler yapılmıştır.  

In this study, the improvements that can be made to meet the electrical energy demand arising from the rapid development of technology are discussed. In order to meet this need, besides increasing energy production, it is very important to use the energy produced efficiently. The generation and planning of energy is extremely important in terms of energy efficiency. Minimizing reactive energy consumption, ie compensating, increases efficiency. However, nowadays, compensation is applied only in enterprises above certain power. Today, electricity generation has become difficult and expensive. All kinds of savings and improvements to be made in this regard; will make a major contribution to the national economy and energy efficiency. In this study, it is investigated whether the electricity used in residential areas (in places where compensation is not accepted as compulsory) is needed. In this study, the electricity consumption of the house was monitored for two months by using an energy analyzer system and evaluations were made according to the data obtained.

 • [1] M. Bayram, Kuvvetli Akım Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu, Birsen Yayınevi, 2000.
 • [2] S. F. Mekhamer, M. E. El-Hawary, M. M. Mansour, M. A. Moustafa, S. A. Soliman, “State of The Art in Optimal Capacitor Allocation for Reactive Power Compensation in Distribution Feeders,” IEEE Large Engineering Systems Conference on Power Engineering, s. 2, ss. 61-75, 2002.
 • [3] R. Bayindir, Ş. Sağıroğlu, İ. Çolak, “Yapay Sinir Ağlari Tabanli Reaktif Güç Kompanzasyonu,” Politeknik Dergisi, c. 10, s. 2, ss. 129-135, 2007. [4] M. B. Latran, A. Teke, “Güç Kalitesi Problemlerini Düzelten Dağıtım Sistemine Paralel Bağlı Evirici Tabanlı Kompanzatörlerin İncelenmesi,” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, c. 29, s. 4, ss. 793-805, 2014.
 • [5] R. Çöteli, E. Deniz, B. Dandil, S. Tuncer, “Üç-Fazlı Üç-Seviyeli Kaskat Evirici Tabanlı, d-statcom Kullanılarak Yük Kompanzasyonu,” Politeknik Dergisi, c. 13 s. 1 ss. 7-13, 2010.
 • [6] R. Bayindir, Ş. Demirbaş, Ö. Sesveren, “Reaktif Güç Kompanzasyonu için Zeki Bir Simülatör Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi,” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, c. 23, s. 3, ss. 681-688, 2008.
 • [7] T. Vardar, E. Çam, E. Yalçın, “Reaktif Güç Kompanzasyonu ile Enerji Verimliliği ve Kamu Kurumlarında Reaktif Güç Kompanzasyonu,” International Journal of Engineering Research and Development, c. 2, s. 2, 2010.
 • [8] R. Bayindir, O. Kaplan, “Pic Denetimli Reaktif Güç Rölesi Tasarımı,” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, c. 22, s. 1, ss. 47-56, 2007.
 • [9] M.T.L. Gayatri, M. Parimi, A.V. Pavan, “A Review of Reactive Power Compensation Techniques in Microgrids,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 81, pp.1030–1036, 2018.
 • [10] X. Zhou, Y. Ma, Z. Gao, S. Zhang, “Reactive Power Compensation in Motor,” Proceeding of 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2017.
 • [11] M. B. Latran, A. Teke, “Güç Kalitesi Problemlerini Düzelten Dağıtım Sistemine Paralel Bağlı Evirici Tabanlı Kompanzatörlerin İncelenmesi,” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, c. 29, s. 4, ss. 793-805, 2014.
 • [12] M. M. Ertay, M. Dijle, İ. Yücedağ, “Dinamik Kompanzasyon Cihazlarında Kullanılan Evirici Yapıları: statcom ve dstatcom Topolojileri,” SAÜ Fen Bil. Dergisi, c. 20, s. 2, ss. 265-279, 2016.
 • [13] A. Bekir, Yıldız Elektrik Devreleri II Teori ve Çözümlü Örnekler, Ders Notu, Kocaeli Üniversitesi, 2015.
 • [14] Anonim. (2019, 27 Kasım). TEDAŞ Reaktif Güç Kompanzasyon Ceza Oranları 2017. [Çevrimiçi]. Erişim: http://bogazicienerji.com/Teda%C5%9F-Reaktif-G%C3%BC%C3%A7-Kompanzasyon-Ceza-Oranlar%C4%B1.html.
 • [15] “Elektrik Piyasası Sektör Raporu,” T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, 2017, ss. 28.
 • [16] “Tüketim ve Fatura Raporu”, Enerjisa, Türkiye.
 • [17] “Elektrik Piyasası Sektör Raporu,” T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, 2017, ss. 12.
 • [18] Anonim. (2019, 27 Kasım). Bir Üniversite Yerleşkesi Enerji İzleme Örneği 2017. [Çevrimiçi]. Erişim: http://entes.com.tr/bir-niversite-yerleskesi-enerji-izleme-ornegi.asp, http://entes.com.tr/bursa-yildirim-ilcesi-meb-okullari-uygulamasi.asp.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9194-9200
Yazar: Özkan SEZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7345-2727
Yazar: Nihat DALDAL
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2975-7392
Yazar: İbrahim YÜCEDAĞ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited632630, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {702 - 710}, doi = {10.29130/dubited.632630}, title = {Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi}, key = {cite}, author = {Sezer, Özkan and Daldal, Nihat and Yücedağ, İbrahim} }
APA Sezer, Ö , Daldal, N , Yücedağ, İ . (2020). Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 702-710 . DOI: 10.29130/dubited.632630
MLA Sezer, Ö , Daldal, N , Yücedağ, İ . "Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 702-710 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/632630>
Chicago Sezer, Ö , Daldal, N , Yücedağ, İ . "Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 702-710
RIS TY - JOUR T1 - Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi AU - Özkan Sezer , Nihat Daldal , İbrahim Yücedağ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.632630 DO - 10.29130/dubited.632630 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 702 EP - 710 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.632630 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.632630 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi %A Özkan Sezer , Nihat Daldal , İbrahim Yücedağ %T Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.632630 %U 10.29130/dubited.632630
ISNAD Sezer, Özkan , Daldal, Nihat , Yücedağ, İbrahim . "Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 702-710 . https://doi.org/10.29130/dubited.632630
AMA Sezer Ö , Daldal N , Yücedağ İ . Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi. DÜBİTED. 2020; 8(1): 702-710.
Vancouver Sezer Ö , Daldal N , Yücedağ İ . Toplu Konutlarda Reaktif Güç Kompanzasyonunun Uygulanabilirliğinin Analizi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 702-710.