Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 4, 1041 - 1059, 31.07.2021
https://doi.org/10.29130/dubited.754929

Öz

Düzce merkezde 2014 ve 2019 yıllarında farklı yerlerde bulunan rastgele seçilen şantiyelerde farklı alanlarda çalışan 71 işçi ile yüz yüze görüşme yoluyla anketler uygulanmıştır. Anketlerde işçilere yaş, memleket, medeni durum, aldıkları ücret, çalıştıkları alan, çalışma süreleri, alan eğitimleri, iş güvenliği ve deprem farkındalığı gibi sorular yöneltilmiştir. Nitel ve nicel bulguların elde edildiği çalışmada işçilerin genel profilini ve çalışma koşullarını irdeleyen 2014 ve 2019 yılı anket sonuçları karşılaştırmalı olarak tablo ve grafik yoluyla yazı içeriğinde verilmektedir.

Kaynakça

 • [1] S. Baradan, “Türkiye İnşaat sektöründe iş güvenliğinin yeri ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanması,” DEÜ Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, c. 8, s. 1, ss. 87-100, 2006.
 • [2] E. Duman ve E. Nilay, “İnşaat sektörü ve işçi sağlığı,” Türk Tabipler Birliği, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, c. 13, s. 48, ss. 30-38, 2013.
 • [3] A. Ercan, “Türkiye’de Yapı sektöründe işçi sağlığı ve güvenliğinin değerlendirilmesi,” Politeknik Dergisi, c. 13, s. 1, ss. 49-53, 2010.
 • [4] D. Çetinoğlu, M. Zeynep ve M. A. Öncü, “Kadın yöneticilerde iş ve aile yaşam dengesi: Düzce ili örneği,” Çalışma İlişkileri Dergisi, c. 10, s. 2, ss. 27-44, 2019.
 • [5] I. Kellevezir ve Ç. Özlem, “İşgücü Piyasası bilgi sistemi: Türkiye için bir model önerisi,” Çalışma İlişkileri Dergisi, c. 9, s. 2, ss. 1-23, 2018.
 • [6] A. Kale, Y. Özge ve Y. Sümeyra, “İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma,” Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 22, s. 2, ss. 639-651, 2018.
 • [7] B. Özmen, “12 Kasım 1999 Düzce depreminin konut ve işyeri hasarları (rakamsal verilerle)” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Türkiye, Rap. 1, 2000.
 • [8] H. Bayraktar, “İnşaat sektörü iş gücü profilinin düzce örneğinde incelenmesi,” Düzce Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 2, s. 2, ss. 466-474, 2014.
 • [9] T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) (2020, 20 Ocak) Çalışanların hakları [Online]. Erişim: [http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/calisan/calisanlarin_haklari/calisanlarin_haklari]
 • [10] T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2020, 18 Ocak) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu [Online]. Erişim: [https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/12615/6331_isg_22022019.pdf]

Evaluation of Perceptions of Workers Working at The Construction Site Regarding Working Conditions, Example of Düzce Province

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 4, 1041 - 1059, 31.07.2021
https://doi.org/10.29130/dubited.754929

Öz

Questionnaires were conducted through face-to-face interviews with 71 workers working in different fields at randomly selected building sites located in different locations in the center of Düzce in 2014 and 2019. In the surveys, questions such as age, hometown, marital status, wages received, the area they work, their working time, field training, job security and earthquake awareness were asked. In the study, where qualitative and quantitative findings are obtained, the survey results of 2014 and 2019, which examine the general profile of the workers and the working conditions, are presented comparatively via tables and graphics.

Kaynakça

 • [1] S. Baradan, “Türkiye İnşaat sektöründe iş güvenliğinin yeri ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanması,” DEÜ Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, c. 8, s. 1, ss. 87-100, 2006.
 • [2] E. Duman ve E. Nilay, “İnşaat sektörü ve işçi sağlığı,” Türk Tabipler Birliği, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, c. 13, s. 48, ss. 30-38, 2013.
 • [3] A. Ercan, “Türkiye’de Yapı sektöründe işçi sağlığı ve güvenliğinin değerlendirilmesi,” Politeknik Dergisi, c. 13, s. 1, ss. 49-53, 2010.
 • [4] D. Çetinoğlu, M. Zeynep ve M. A. Öncü, “Kadın yöneticilerde iş ve aile yaşam dengesi: Düzce ili örneği,” Çalışma İlişkileri Dergisi, c. 10, s. 2, ss. 27-44, 2019.
 • [5] I. Kellevezir ve Ç. Özlem, “İşgücü Piyasası bilgi sistemi: Türkiye için bir model önerisi,” Çalışma İlişkileri Dergisi, c. 9, s. 2, ss. 1-23, 2018.
 • [6] A. Kale, Y. Özge ve Y. Sümeyra, “İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma,” Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 22, s. 2, ss. 639-651, 2018.
 • [7] B. Özmen, “12 Kasım 1999 Düzce depreminin konut ve işyeri hasarları (rakamsal verilerle)” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Türkiye, Rap. 1, 2000.
 • [8] H. Bayraktar, “İnşaat sektörü iş gücü profilinin düzce örneğinde incelenmesi,” Düzce Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 2, s. 2, ss. 466-474, 2014.
 • [9] T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) (2020, 20 Ocak) Çalışanların hakları [Online]. Erişim: [http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/calisan/calisanlarin_haklari/calisanlarin_haklari]
 • [10] T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2020, 18 Ocak) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu [Online]. Erişim: [https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/12615/6331_isg_22022019.pdf]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin BAYRAKTAR> (Sorumlu Yazar)
Düzce Üniversitesi
0000-0001-7277-0838
Türkiye

Teşekkür Çalışmanın saha uygulamasında yardımcı olan öğrencilerime, şantiye sorumluları ve işçilere teşekkür ederim.
Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dubited754929, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, number = {4}, pages = {1041 - 1059}, doi = {10.29130/dubited.754929}, title = {Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği}, key = {cite}, author = {Bayraktar, Hüseyin} }
APA Bayraktar, H. (2021). Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 9 (4) , 1041-1059 . DOI: 10.29130/dubited.754929
MLA Bayraktar, H. "Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 9 (2021 ): 1041-1059 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/64337/754929>
Chicago Bayraktar, H. "Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 9 (2021 ): 1041-1059
RIS TY - JOUR T1 - Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği AU - HüseyinBayraktar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.29130/dubited.754929 DO - 10.29130/dubited.754929 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1041 EP - 1059 VL - 9 IS - 4 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.754929 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.754929 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği %A Hüseyin Bayraktar %T Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği %D 2021 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 9 %N 4 %R doi: 10.29130/dubited.754929 %U 10.29130/dubited.754929
ISNAD Bayraktar, Hüseyin . "Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 9 / 4 (Temmuz 2021): 1041-1059 . https://doi.org/10.29130/dubited.754929
AMA Bayraktar H. Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği. DÜBİTED. 2021; 9(4): 1041-1059.
Vancouver Bayraktar H. Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021; 9(4): 1041-1059.
IEEE H. Bayraktar , "Şantiyede Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarıyla İlgili Algılarının Değerlendirilmesi, Düzce İli Örneği", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 9, sayı. 4, ss. 1041-1059, Tem. 2021, doi:10.29130/dubited.754929