Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Uvarovistia satunini Uvarov, 1934 (Tettigoniidae:Orthoptera) Creating Herd of Species and Detection Harm of Status Bingöl, Turkey

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 3, 69 - 76, 31.12.2019

Öz

In this study, Uvarovistia satunini (Orthoptera), a species with significant population growth in Bingöl, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, and Şanlıurfa is identified and examined. Our field of study is carried out in 28 regions in Bingöl, villages and districts, gardens and the rural of cultivated areas. It has been found that this kind of greedy causes great damage to agricultural lands, gardens, cultivated plants, fruit trees and other plants that are driven and maintained. Climatic changes in the populations of these species, the occurrence of heavy rainfall, drought and the number of useful bird hunters (birds, insects, etc.) emergence of conditions such as the emergence of hunting, can be shown as the cause of chemical pesticides. The insecticides used in the framework of the observations and the data obtained are thought to be effective in increasing the number of pest species. Also, although pest control methods change periodically against these species, it is recommended to use species useful in cultural and biological control during the egg and nymph period of the related species.

Kaynakça

  • Kaynaklar [1] Borror, D. J. ve ark. (1992). An Introduction to the Study of Insects, Saunders College Publishing, U.S.A. [2] İlçin, M. (2015). Batman İli Ekili alanlarda bulunan Orthoptera: Insecta Faunasının Araştırılması ve Tarım alanlarında Zarar oluşturabilecek Türlerin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, S. 185. [3] Doğan, A. (2014). Derik ve Kızıltepe (Mardin) Orthoptera (Insecta) Faunasının Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, S. 81. [4] Demirsoy, A. 1974. Some New Tettigoniidae (Orthoptera) From Turkey Ibid., 4 (88): 523-529. [5] Akıncı, A. R. 1984. Çekirge Nimf Yoğunluğunun Tespitinde Uygulanan 𝑚2'deki Sayım Yöntemi Yerine Atrapla Sayım Yönteminin Kullanılma Olasılığı Üzerinde Çalışmalar, Bitki Kor. Bült. Cilt:24, 1-8. [6] Alkan, B. 1962. Türkiye’de Ziraat Bitkilerinin Genel Zararlıları Üzerinde İncelemeler. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları 197, Çalışmalar 125, Ankara Üniv. Basımevi 32 s., Ankara. [7] El Shafie, H.A.F. 2012. Rewiew: List Of Arthropod Pests And Their Natural Enemies İdentified Worldwide On Date Palm, Phoenix Dactylifera L. Agric. Biol. J. N. Am.,3(12): 516-524. [8] Ghahafi, H. ve ark. 2009. An Annotated Catalogue Of Orthoptera(Insecta) And Their Natural Enemics From Iranian Rice Fields And Surrounding Grassland, Linzer Biol. Beitr. 41/1, 639-672. [9] Havaskary, M. ve ark. 2012. A Contribution To The Short-Horned Grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) From Arasbaran And Vicinity, NW Iran, Mun. Ent. Zool. Vol.7, No.2:970-977.

Uvarovistia satunini Uvarov, 1934 (Tettigoniidae:Orthoptera) Türünün Sürü Oluşturma ve Zarar Durumunun Tespit Edilmesi Bingöl, Türkiye

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 3, 69 - 76, 31.12.2019

Öz

Bu çalışmada, son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin çeşitli illerinde; Bingöl, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, ve Şanlıurfa’da sürü şeklinde belirgin populasyon artışı gösteren Uvarovistia satunini Uvarov, 1934 (Orthoptera) türünün tespit ve tanılaması yapılmıştır. Çalışma alanımızı; Bingöl, merkeze bağlı olan köyler ve ilçelerdeki kırsal alanlarda bulunan ekili alanlar, bahçe ve bostanlardan oluşan 28 lokasyon oluşturmuştur. Türün gregar özellikte olduğu, sürü şeklinde hareket ettiği ve istila ettikleri tarım arazileri, bahçeler, kültür bitkileri, meyve ağaçları ile diğer bitkilerde zararlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu türün populasyon artışında; iklimsel değişimler, oluşan yoğun yağışlar, kuraklık gibi fiziksel koşulların oluşması ve predatör yararlı canlı türlerinin (kuş, böcek vb.) avlanması, kimyasal ilaç uygulamalarının artış göstermesi gibi gerekçeler etken olmuştur.
Araştırma gözlem ve bulguları çerçevesinde, sahada kullanılan insektisitlerin de zararlı olan tür sayısının artmasında etkili olduğu düşünülmektedir. İlave olarak, zararlı olan bu türe karşı yapılacak zirai mücadele yöntemleri dönemsel olarak değişmekle birlikte, ilgili türün yumurta, nimf döneminde kültürel ve biyolojik mücadelede yararlı türlerin kullanılması önerilmektedir.

Kaynakça

  • Kaynaklar [1] Borror, D. J. ve ark. (1992). An Introduction to the Study of Insects, Saunders College Publishing, U.S.A. [2] İlçin, M. (2015). Batman İli Ekili alanlarda bulunan Orthoptera: Insecta Faunasının Araştırılması ve Tarım alanlarında Zarar oluşturabilecek Türlerin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, S. 185. [3] Doğan, A. (2014). Derik ve Kızıltepe (Mardin) Orthoptera (Insecta) Faunasının Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, S. 81. [4] Demirsoy, A. 1974. Some New Tettigoniidae (Orthoptera) From Turkey Ibid., 4 (88): 523-529. [5] Akıncı, A. R. 1984. Çekirge Nimf Yoğunluğunun Tespitinde Uygulanan 𝑚2'deki Sayım Yöntemi Yerine Atrapla Sayım Yönteminin Kullanılma Olasılığı Üzerinde Çalışmalar, Bitki Kor. Bült. Cilt:24, 1-8. [6] Alkan, B. 1962. Türkiye’de Ziraat Bitkilerinin Genel Zararlıları Üzerinde İncelemeler. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları 197, Çalışmalar 125, Ankara Üniv. Basımevi 32 s., Ankara. [7] El Shafie, H.A.F. 2012. Rewiew: List Of Arthropod Pests And Their Natural Enemies İdentified Worldwide On Date Palm, Phoenix Dactylifera L. Agric. Biol. J. N. Am.,3(12): 516-524. [8] Ghahafi, H. ve ark. 2009. An Annotated Catalogue Of Orthoptera(Insecta) And Their Natural Enemics From Iranian Rice Fields And Surrounding Grassland, Linzer Biol. Beitr. 41/1, 639-672. [9] Havaskary, M. ve ark. 2012. A Contribution To The Short-Horned Grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) From Arasbaran And Vicinity, NW Iran, Mun. Ent. Zool. Vol.7, No.2:970-977.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji , Hayvan Bilimi, Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa İlçin 0000-0002-2542-9503

Ali Satar 0000-0002-8008-6291

Sadreddin Tusun 0000-0002-0696-4244

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 4 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

IEEE M. İlçin, A. Satar, ve S. Tusun, “Uvarovistia satunini Uvarov, 1934 (Tettigoniidae:Orthoptera) Türünün Sürü Oluşturma ve Zarar Durumunun Tespit Edilmesi Bingöl, Türkiye”, DÜFED, c. 8, sy. 3, ss. 69–76, 2019.


DUFED is indexed/abstracted/enlisted in

Google Scholar | CABI - CAB Abstracts and Global Health | CAS Chemical Abstracts Service | ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources | Index Copernicus | CiteFactor Academic Scientific Journals | BASE Bielefeld Academic Search Engine | Open AIRE | IJIFACTOR | ASOS Index | Paperity Open Science Aggregated | I2OR International Institute of Organized Research | SJIF Scientific Journal Impact Factor | Advanced Science Index | DRJI Directory of Research Journals Indexing | SOBİAD | AcarIndex | SIS Scientific Indexing Services | Crossref | Harman Türkiye Akademik Arşivi | AccessOn | Dimensions | Wizdom | OUCI The Open Ukrainian Citation Index | WorldCat | Scilit | ASCI Asian Science Citation Index

  cc.logo.large.png       Creative Commons License

28576
DUFED is a diamond open-access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access. In addition, authors are not charged article processing fees or publication fees - no fees whatsoever. Importantly, authors retain the copyright of their work and allow it to be shared and reused, provided that it is correctly cited.

1024px-DOI_logo.svg.png https://doi.org/10.55007/dufed.xxxxxxx