Yıl 2006, Cilt 10-11 , Sayı 12-13-14-15, Sayfalar 163 - 196 2009-04-05

Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları

Hakan SAMUR [1]


Avrupa Birliği‟nin son yıllarda üzerinde durduğu stratejik politika araçlarından bir tanesi; Akdeniz çevresinde, Doğu Avrupa‟da ve Güney Kafkaslarda kendisine komşu ya da yakın durumdaki devletlerle kapsamlı ortaklık ve işbirliğini öngören yeni Avrupa Komşuluk Politikasıdır. Tam üyelik olmasa bile, Birliğin politik, ekonomik ve sosyal değerleri çerçevesinde söz konusu ülkelerin entegrasyonunu içerecek derecede ileri bir vizyona sahip bu politikanın ortaya çıkması, esas olarak Birliğin karşı karşıya kaldığı çok önemli sorunların çözülmesi ve yine Birliğin bazı global stratejilerini uygulama amaçlarına yöneliktir. Birinci amaç açısından, özellikle Birliğin maruz kaldığı yasadışı göç, uyuşturucu ve kadın ticareti ile enerji açığı sorunlarını çözmede kullanılması öngörülen Avrupa Komşuluk Politikası; ikinci amaç açısından da Birliğin nüfuz alanını genişletme ve global dengelerde söz sahibi olma hedeflerinin bir aracı olarak planlanmaktadır
One of the strategic policy tools the European Union has been emphasising in recent years is the new European Neighbourhood Policy, which foresees extensive partnerships and collaboration among neighbouring or nearby nations in the Mediterranean, Eastern Europe, and the Southern Caucuses. Although this policy does not denote full membership, its vision anticipates the integration of the nations in question within the framework of the political, economic and social values of the Union, and it was born with the aim primarily to resolve some of the major problems the Union faces and implement certain global strategies of the Union. The primary aim of the European Neighbourhood Policy is to resolve especially issues such as illegal migration, drug trafficking, trafficking in women, and energy shortages from which the Union suffers, while its secondary aim is to act as a tool toward expanding the Union‟s zone of influence and have a say in global balances
 • Açıkmeşe, Sinem Akgül (2005). “Management of Security in EU's Neighborhood: Union‟s Tactics Revisited,” Perceptions. 10 (3): 1-25.
 • Aliboni, Roberto (2005). “The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy”, European Foreign Affairs Review. 10 (1): 1-16.
 • Asmus, Ronald and Bruce Jackson (2004). “The Black Sea and the Frontiers of Freedom,” Policy Review Issue. 125: 17-26
 • Balfour, Rosa (2007). “Promoting Human Rights and Democracy in the EU‟s Neighbourhood: Tools, Strategies and Dilemmas,” Rosa Balfour and Antonio Missiroli, der., Reassessing the European Neighbourhood Policy. ss. 8-25. http://www.epc.eu/TEWN/pdf/963724382_EPC%20Issue%20Paper% 2054%20-%20Reassessing%20the%20ENP.pdf (En Son Erişim: 20 Mart 2008).
 • Bruggeman, Willy (2002). “Illegal immigration and Trafficking in Human Beings Seen As a
 • Security Problem for Europe,” European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings. Brussels: International Organisation for Migration
 • COM (2003a). Wider Europe— Neighbourhood: A New Framework for Relations with Our Eastern and Southern Neighbours. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf (En Son Erişim: 10 Haziran 2008).
 • COM (2003b). The Enlarged European Union, Its Neighbours and Partner Countries. http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/index_en.htm (En Son Erişim: 10 Haziran 2008)
 • COM (2004). European Neighbourhood Policy Strategy Paper. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf (En Son Erişim: 05 Haziran 2008).
 • COM (2005). Memorandum of Understanding on Co-Operation in the Field of Energy Between The European Union and Ukraine. http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/bilateral/ukraine /doc/mou_en_final_en.pdf (En Son Erişim: 02 Haziran 2008).
 • COM (2006a). Strengthening the European Neighbourhood Policy. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com06_726_en.pdf (En Son Erişim: 02 Haziran 2008).
 • COM (2006). European Energy and Transport. Trends to 2030- update 2005. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
 • COM (2007a). A Strong European Neighbourhood Policy. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf (En Son Erişim: 12 Haziran 2008)
 • COM (2007b). Third Annual Report on Migration and Integration. Brussels:European Commission http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/docs/com_2007_512 _en.pdf (En Son Erişim: 26 Mayıs 2008).
 • Council (2002). Copenhagen European Council Presidency Conclusions. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ ec/73842.pdf (En Son Erişim: 07 Haziran 2008)
 • Council (2007). Brussels European Council Presidency Conclusions. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ ec/94932.pdf (En Son Erişim: 03 Temmuz 2008).
 • Council (2003). “A Secure Europe in a Better World- European Security Strategy,” http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (En Son Erişim: 03 Temmuz 2008).
 • Delanty, Gerard and Chris Rumford (2005). Rethinking Europe: Social Theory and the Implications of Europeanization. Londra: Routledge.
 • EMN (European Migration Network) (2007). Synthesis Report: Illegally Resident Third Country Nationals in EU Member States: State Approaches towards Them, Their Profile and Social Situation.
 • Estievenart, Georges (2005). The European Union and Drugs: Trafficking, Consumption and
 • Strategies. International Conference on Tackling Drug Abuse. http://www.nd.gov.hk/proceedings.htm (En Son Erişim: 21 Mayıs 2008).
 • EurActiv (2008). http://www.euractiv.com/en/energy/geopolitics-euenergy-supply/article-142665 (En Son Erişim: 16 Temmuz 2008).
 • Europol (2006). Drugs 2006” http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews /drugs2005.pdf (En Son Erişim: 18 Haziran 2008).
 • Europol (2007). Organised Illegal Immigration into the European Union.
 • http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews /Facilitated_Illegal_Im
 • migration_FactSheeet2007.pdf (En Son Erişim: 15 Mayıs 2008).
 • Eurostat (2007). Asylum Applications in the European Union http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07- 110/EN/KS-SF-07-110-EN.PDF (En Son Erişim: 07 Haziran 2008).
 • GAERC (General Affairs and External Relations Council) (2007). Strengthening the European Neighbourhood Policy Presidency Progress Report. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/enp_progressreport_presidencyjune2007_en.pdf (En Son Erişim: 16 Haziran 2008). Gault, John (2004). “EU Energy Security and the Periphery,” Roland Dannreuther, ed., European Union Foreign and Security Policy: Towards A Neighbourhood Strategy. Londra: Routledge. ss. 170-186.
 • Geddes, Andrew (2005). “Europe‟s Border Relationships and International Migration Relations” Journal of Common Market Studies 43 (4): 787-806
 • Geden et al. (2006). Perspectives for the European Union’s External Energy Policy. Berlin: German Institute for International and Security Affairs.
Konular Hukuk
Diğer ID JA66RM44JD
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan SAMUR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Nisan 2009

Bibtex @ { duhfd246098, journal = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2929}, eissn = {2458-7907}, address = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21280 / Diyarbakır}, publisher = {Dicle Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {10-11}, pages = {163 - 196}, doi = {}, title = {Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları}, key = {cite}, author = {Samur, Hakan} }
APA Samur, H . (2009). Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 10-11 (12-13-14-15) , 163-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/23014/246098
MLA Samur, H . "Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları" . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10-11 (2009 ): 163-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/23014/246098>
Chicago Samur, H . "Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10-11 (2009 ): 163-196
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları AU - Hakan Samur Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 196 VL - 10-11 IS - 12-13-14-15 SN - 1300-2929-2458-7907 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları %A Hakan Samur %T Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları %D 2009 %J Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1300-2929-2458-7907 %V 10-11 %N 12-13-14-15 %R %U
ISNAD Samur, Hakan . "Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10-11 / 12-13-14-15 (Nisan 2009): 163-196 .
AMA Samur H . Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları. DÜHFD. 2009; 10-11(12-13-14-15): 163-196.
Vancouver Samur H . Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2009; 10-11(12-13-14-15): 163-196.
IEEE H. Samur , "Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları", Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10-11, sayı. 12-13-14-15, ss. 163-196, Nis. 2009