Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 2, 191 - 198, 28.06.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1077581

Öz

Kaynakça

 • [1]E. Özdemir, Ş. Özdemir, M. Kale, “Aktif Güç Filtresi ile Harmonik ve Reaktif Güç Kompanzasyonu”, ELECO Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendis Sempozyumu, 2002, 135–139.
 • [2]J. C. Das, “Passive filters-potentialities and limitations”, IEEE Trans. On Indst. Appl., 40 (1): 232-241, 2004.
 • [3]M. El-Habrouk, M.K. Darwish, P. Mehta, “Active Power Filters: A Review”, IEEE Proc. Electric Power Appl., 147(5): 403-413, 2000.
 • [4]M. Gedikpınar, M. Güngör, “Bir-Fazlı İndüksiyon Motorlar İçin Paralel Aktif Güç Filtresi Tabanlı Reaktif Güç Kompanzasyonu”, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 29 (2), 185-193, 2017.
 • [5]N. F. Adan, and D. M. Soomro Artıcles, “A hybrid filter to mitigate harmonics caused by nonlinear load and resonance caused by power factor correction capacitor”, AIP Conference Proceedings 1788, 030118, 2017.
 • [6]Ö. Ali Karaman, A. Gündoğdu, and M. Cebeci, “Performing reactive power compensation of three-phase induction motor by using parallel active power filter”, International Advanced Researches and Engineering Journal 04(03): 239-248, 2020.
 • [7]O. Kaplan, “Bir fazlı paralel aktif güç filtrele ri için sensörsüz da gerilim kontrolü”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • [8]T. L. Skvarenına, “The Power Electronics Handbook”, CRC Press, 477-478, 2002.
 • [9]V. F. Pires, J.F.A. Silva, “Teaching Nonlinear Modeling, Simulation, and Control of Electronic Power Converters Using MATLAB/SIMULINK”, IEEE Transactions on Education, 45 (3): 253-261, 2002.
 • [10]L. Benchaita, S. Saadate, A. Salemnia, “A Comparison of voltage source shunt active power filter by simulation and experimentation”, IEEE Trans. Power Electronics, 14(2): 642-647, 1999.
 • [11]Mustafa Güngör, Paralel Aktif Güç Filtresi İle Bir Fazlı Asenkron Motorun Reaktif Güç Kompanzasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Ünv. Fenbilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • [12]Selin ÖZÇIRA, “Aktif Güç Filtre Tipinin Kompanze Edilmesi Gereken Büyüklüğe Göre Belirlenmesi”, GU J Sci, Part C, 6(3): 691-704, 2018.
 • [13]H. Akagi, “Instantaneous Power Theory Ders Notları, Tokyo Institute of Technology”, Tokyo, Fall 2010.
 • [14]D. Chen, S. Xie, “Review of the Control Strategies Applied to Active Power Filters”, IEEE International Conference on Electric Utility Deregulation, Restructuring and Power Technologies, April, Hong Kong, 2004.

Paralel Aktif Güç Filtresi Kullanarak Asenkron Motorun Reaktif Güç Kompanzasyonun PSCAD ile Modellenmesi

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 2, 191 - 198, 28.06.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1077581

Öz

Bu çalışmada, üç fazlı bir asenkron (ASM) motorun üç faz-üç telli gerilim beslemeli paralel aktif güç filtresi (PAGF) yardımı ile güç katsayısının (cosφ) düzeltilmesi amaçlı PSCAD/EMTDC yazılımı kullanılarak hazırlanan bir benzetim çalışması verilmiştir. Benzetim modeli üç fazlı bir asenkron motor, üç faz-üç telli gerilim beslemeli paralel aktif güç filtresi ve AC kaynaktan oluşmaktadır. Paralel aktif güç filtresini kontrol için anlık reaktif güç teorisi tekniğini kullanarak referans akımlar üretmektedir. Fabrikalar ve işletmelerde yoğun olarak kullanılagelen üç fazlı asenkron motorların şebekeden anlık olarak değişen reaktif güç talepleri olmaktadır. Bu güç talepleri pasif filtrelerle düzeltilebilse de birçok olumsuz yönü de bulunmaktadır. Gerçekleştirilen benzetim çalışması ile güç katsayısının hızlı bir şekilde düzeltilebildiği gösterilmiştir. Ayrıca, yapılan benzetim çalışmasında PAGF’nin dinamik yük şartlarına cevabı oldukça iyi olduğu alınan sonuçlardan anlaşılmaktadır

Kaynakça

 • [1]E. Özdemir, Ş. Özdemir, M. Kale, “Aktif Güç Filtresi ile Harmonik ve Reaktif Güç Kompanzasyonu”, ELECO Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendis Sempozyumu, 2002, 135–139.
 • [2]J. C. Das, “Passive filters-potentialities and limitations”, IEEE Trans. On Indst. Appl., 40 (1): 232-241, 2004.
 • [3]M. El-Habrouk, M.K. Darwish, P. Mehta, “Active Power Filters: A Review”, IEEE Proc. Electric Power Appl., 147(5): 403-413, 2000.
 • [4]M. Gedikpınar, M. Güngör, “Bir-Fazlı İndüksiyon Motorlar İçin Paralel Aktif Güç Filtresi Tabanlı Reaktif Güç Kompanzasyonu”, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 29 (2), 185-193, 2017.
 • [5]N. F. Adan, and D. M. Soomro Artıcles, “A hybrid filter to mitigate harmonics caused by nonlinear load and resonance caused by power factor correction capacitor”, AIP Conference Proceedings 1788, 030118, 2017.
 • [6]Ö. Ali Karaman, A. Gündoğdu, and M. Cebeci, “Performing reactive power compensation of three-phase induction motor by using parallel active power filter”, International Advanced Researches and Engineering Journal 04(03): 239-248, 2020.
 • [7]O. Kaplan, “Bir fazlı paralel aktif güç filtrele ri için sensörsüz da gerilim kontrolü”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • [8]T. L. Skvarenına, “The Power Electronics Handbook”, CRC Press, 477-478, 2002.
 • [9]V. F. Pires, J.F.A. Silva, “Teaching Nonlinear Modeling, Simulation, and Control of Electronic Power Converters Using MATLAB/SIMULINK”, IEEE Transactions on Education, 45 (3): 253-261, 2002.
 • [10]L. Benchaita, S. Saadate, A. Salemnia, “A Comparison of voltage source shunt active power filter by simulation and experimentation”, IEEE Trans. Power Electronics, 14(2): 642-647, 1999.
 • [11]Mustafa Güngör, Paralel Aktif Güç Filtresi İle Bir Fazlı Asenkron Motorun Reaktif Güç Kompanzasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Ünv. Fenbilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • [12]Selin ÖZÇIRA, “Aktif Güç Filtre Tipinin Kompanze Edilmesi Gereken Büyüklüğe Göre Belirlenmesi”, GU J Sci, Part C, 6(3): 691-704, 2018.
 • [13]H. Akagi, “Instantaneous Power Theory Ders Notları, Tokyo Institute of Technology”, Tokyo, Fall 2010.
 • [14]D. Chen, S. Xie, “Review of the Control Strategies Applied to Active Power Filters”, IEEE International Conference on Electric Utility Deregulation, Restructuring and Power Technologies, April, Hong Kong, 2004.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa GÜNGÖR> (Sorumlu Yazar)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2702-8877
Türkiye


Mehmet Emin ASKER>
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4585-4168
Türkiye


Muhammed Bahaddin KURT>
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6983-2081
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 28 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

IEEE M. Güngör , M. E. Asker ve M. B. Kurt , "Paralel Aktif Güç Filtresi Kullanarak Asenkron Motorun Reaktif Güç Kompanzasyonun PSCAD ile Modellenmesi", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 191-198, Haz. 2022, doi:10.24012/dumf.1077581
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456