Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Design of a Three Phase Z-Source Inverter for Photovoltaic Systems

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 2, 253 - 261, 28.06.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1100464

Öz

Due to the danger of extinction of fossil energy resources and their harmful effects on the environment, interest in renewable energy sources has increased today. Furthermore, the photovoltaic energy, which is among renewable energy sources, has started to gain importance day by day. Especially, grid-connected Photovoltaic (PV) power generation systems have begun to be installed and used widely. In the grid-connected power generation systems, variable environmental conditions cause the DC voltage obtained from the PV systems to vary continuously. In the applications where traditional inverters are used, additional DC/DC converters are required to obtain an output at the desired frequency and amplitude. On the other hand, Z-source inverters which are a new concept can perform this raising and lowering process without the need for any intermediate circuit elements, thanks to the impedance network in their structures. For this reason, in this paper, Z-source inverter is designed for the PV systems. Z-source inverter modeling with impedance network is realized by using a simple boost switching method, and the modulation index and duty cycle parameters are adjusted to increase the DC voltage applied to its input. It is observed from the simulation results that using of the Z-source inverter is proper and efficient in the PV power generation systems.

Kaynakça

 • F. Z. Peng, “Z-source inverter,” IEEE Trans. on Industry Applications, vol. 39, no. 2, pp. 504-510, 2003.
 • R. R. Patil, S. P. Patil, S. D. Patil, and A. M. Mulla, “Designing of Z-source inverter for photovoltaic system using Matlab/Simulink,” in IEEE International Conference on Circuit, Power and Computing Technologies (ICCPCT), April 2017, pp. 1-5.
 • N. Singh and S. K. Jain, “Single phase Z-source inverter for photovoltaic system,” in IEEE 7th India International Conference on Power Electronics (IICPE), Nov. 2016, pp. 1-6.
 • M. A. Mawlikar and S. S. Nair, “A comparative analysis of shoot through control schemes for Z-source inverter,” in IEEE International Conference on Electrical, Instrumentation and Communication Engineering (ICEICE), April 2017, pp. 1-6.
 • N. Kshirsagar, P. D. Debre, A. Kadu, and R. Juneja, “Design of three phase Z-source inverter for solar photovoltaic application,” in IEEE International Conference on Innovations in Information, Embedded and Communication Systems (ICIIECS), March 2017, pp. 1-6.
 • M. A. Ismeil, M. Orabi, and M. Ahmed, “Single-phase cascaded semi-Z-source inverter for photovoltaic applications,” in IEEE International Conference on Innovative Trends in Computer Engineering (ITCE), Feb. 2018, pp. 398-402.
 • T. Wahono, T. Sutikno, N. S. Widodo, and M. Facta, (2018, October). “A survey on topologies and controls of Z-Source matrix converter,” in IEEE 5th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI), Oct. 2018, pp. 189-192.
 • S. N. A. Faruqui, N. Anwer, and B. Prasad, “3-Φ Z-source PWM controlled solar photovoltaic inverter,” in IEEE 3rd International Conference for Convergence in Technology (I2CT), April 2018, pp. 1-5.
 • P. Debre, A. D. Kadu, and D. R. Tutakne, “Analysis of Z source based multilevel inverter using Matlab,” in IEEE International Conference on Smart Electric Drives and Power System (ICSEDPS), June 2018, pp. 281-285.
 • N. Muruganandham, G. Lavanya, and R. S. Babu, “Simulation of SPWM based Z-source inverter”.
 • A. V. Jaiswal, B. N. Nimje, A. N. Jaiswal, and M. S. Barapatre, “Simulation of impedance source inverter driven single phase induction motor”.
 • M. Praveen Kumar, R. Santhosh Kumar, P. Vinod Kumar, “Design and simulation of the three phase Z-source inverter,” International Research Journal of Engineerind and Technology (IRJET), vol. 7, pp. 70-76.
 • R. Palanisamy, A. U. Mutawakkil, K. Selvakumar, and D. Karthikeyan, “Modelling and simulation of z source inverter based grid connected PV system,” in IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computing Research, Dec. 2014, pp. 1-4.
 • P. H. Zope and A. Somkuwar, (2012). “Design and simulation of single phase Z-source inverter for utility interface,” Power, vol. 1, no. C1, C2.
 • M. Murali, P. Deshpande, B. Virpurwala, and P. Bhavsar, “Simulation and fabrication of single phase Z-source inverter for resistive load,” UPB Sci. Bull., Series C, vol. 78, no. 1, pp. 112-124, 2016.

Fotovoltaik Sistemler için Üç Fazlı Z Kaynak Evirici Tasarımı

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 2, 253 - 261, 28.06.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1100464

Öz

Fosil enerji kaynaklarının yok olma tehlikesi ve çevre üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmıştır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan fotovoltaik enerji de gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle şebeke bağlantılı Fotovoltaik (FV) elektrik üretim sistemleri kurulmaya ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şebeke bağlantılı elektrik üretim sistemlerinde değişken ortam koşulları, FV sistemlerden elde edilen DA geriliminin sürekli değişmesine neden olur. Geleneksel eviricilerin kullanıldığı uygulamalarda istenilen frekans ve genlikte çıkış elde edebilmek için ek DA/DA dönüştürücülere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan yeni bir konsept olan Z-Kaynak eviriciler ise yapılarında bulunan empedans ağı sayesinde herhangi bir ara devre elemanına ihtiyaç duymadan bu yükseltme ve alçaltma işlemini gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada PV sistemleri için Z kaynaklı evirici tasarlanmıştır. Empedans ağlı Z kaynaklı evirici modellemesi, basit bir yükseltme anahtarlama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir ve girişine uygulanan DA voltajını artırmak için modülasyon indeksi ve görev döngüsü parametreleri ayarlanır. Simülasyon sonuçlarından PV güç üretim sistemlerinde Z kaynaklı evirici kullanımının uygun ve verimli olduğu gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • F. Z. Peng, “Z-source inverter,” IEEE Trans. on Industry Applications, vol. 39, no. 2, pp. 504-510, 2003.
 • R. R. Patil, S. P. Patil, S. D. Patil, and A. M. Mulla, “Designing of Z-source inverter for photovoltaic system using Matlab/Simulink,” in IEEE International Conference on Circuit, Power and Computing Technologies (ICCPCT), April 2017, pp. 1-5.
 • N. Singh and S. K. Jain, “Single phase Z-source inverter for photovoltaic system,” in IEEE 7th India International Conference on Power Electronics (IICPE), Nov. 2016, pp. 1-6.
 • M. A. Mawlikar and S. S. Nair, “A comparative analysis of shoot through control schemes for Z-source inverter,” in IEEE International Conference on Electrical, Instrumentation and Communication Engineering (ICEICE), April 2017, pp. 1-6.
 • N. Kshirsagar, P. D. Debre, A. Kadu, and R. Juneja, “Design of three phase Z-source inverter for solar photovoltaic application,” in IEEE International Conference on Innovations in Information, Embedded and Communication Systems (ICIIECS), March 2017, pp. 1-6.
 • M. A. Ismeil, M. Orabi, and M. Ahmed, “Single-phase cascaded semi-Z-source inverter for photovoltaic applications,” in IEEE International Conference on Innovative Trends in Computer Engineering (ITCE), Feb. 2018, pp. 398-402.
 • T. Wahono, T. Sutikno, N. S. Widodo, and M. Facta, (2018, October). “A survey on topologies and controls of Z-Source matrix converter,” in IEEE 5th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI), Oct. 2018, pp. 189-192.
 • S. N. A. Faruqui, N. Anwer, and B. Prasad, “3-Φ Z-source PWM controlled solar photovoltaic inverter,” in IEEE 3rd International Conference for Convergence in Technology (I2CT), April 2018, pp. 1-5.
 • P. Debre, A. D. Kadu, and D. R. Tutakne, “Analysis of Z source based multilevel inverter using Matlab,” in IEEE International Conference on Smart Electric Drives and Power System (ICSEDPS), June 2018, pp. 281-285.
 • N. Muruganandham, G. Lavanya, and R. S. Babu, “Simulation of SPWM based Z-source inverter”.
 • A. V. Jaiswal, B. N. Nimje, A. N. Jaiswal, and M. S. Barapatre, “Simulation of impedance source inverter driven single phase induction motor”.
 • M. Praveen Kumar, R. Santhosh Kumar, P. Vinod Kumar, “Design and simulation of the three phase Z-source inverter,” International Research Journal of Engineerind and Technology (IRJET), vol. 7, pp. 70-76.
 • R. Palanisamy, A. U. Mutawakkil, K. Selvakumar, and D. Karthikeyan, “Modelling and simulation of z source inverter based grid connected PV system,” in IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computing Research, Dec. 2014, pp. 1-4.
 • P. H. Zope and A. Somkuwar, (2012). “Design and simulation of single phase Z-source inverter for utility interface,” Power, vol. 1, no. C1, C2.
 • M. Murali, P. Deshpande, B. Virpurwala, and P. Bhavsar, “Simulation and fabrication of single phase Z-source inverter for resistive load,” UPB Sci. Bull., Series C, vol. 78, no. 1, pp. 112-124, 2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gokhan PARLA> (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1525-5108
Türkiye


Mehmet ÖZDEMİR>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1178-060X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 28 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

IEEE G. Parla ve M. Özdemir , "Design of a Three Phase Z-Source Inverter for Photovoltaic Systems", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 253-261, Haz. 2022, doi:10.24012/dumf.1100464
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456