Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Proactive Prevention Model to Manage Construction Time Delays in Developing Countries

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 2, 379 - 391, 28.06.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1114399

Öz

Due to the complex structure of construction activities, schedule overruns are inevitable in the construction industry. Particularly, construction projects play a key role in the economic conditions of developing countries. Although several studies have mainly focused on the time delay factors in the construction projects, a study does not exist on providing reliable and applicable solutions based on the eye of expert view. Thus, this study attempts not only to identify the major delay factors but also to introduce a proactive prevention model including long-term strategies and immediate practical solutions to be implemented in the construction industry of developing countries. For this purpose, a survey was conducted with 140 experts in the construction sector of a developing country, Iraq. Importance Index (Imp. I) based on the frequency and severity value of each time delay attribute and Relative Importance Index (RII) for suggestions and proactive steps were calculated according to survey results. After identifying major causal factors, strategies, and practical implementations, we developed a proactive prevention model to be utilized in the construction industry. The proposed model includes different practical implementations for ongoing construction projects such as developing an Artificial Intelligence (AI)-based predictive model, using Time Series Analysis (TSA) approach, urgent practical applications, and long term strategies for construction companies to reduce time overruns in construction projects. To realize this kind of proactive prevention model in the construction industry, a data collection and sharing system including all related information recorded in diverse construction projects is highly recommended.

Kaynakça

  • [1] D. W. M. Chan and M. M. Kumaraswamy, “A comparative study of causes of time overruns in Hong Kong construction projects,” Int. J. Proj. Manag., vol. 15, no. 1, pp. 55–63, 1997, doi: 10.1016/S0263-7863(96)00039-7.
  • [2] D. Arditi and T. Pattanakitchamroon, “Selecting a delay analysis method in resolving construction claims,” Int. J. Proj. Manag., vol. 24, no. 2, pp. 145–155, 2006, doi: 10.1016/j.ijproman.2005.08.005.
  • [3] A. Kazaz, S. Ulubeyli, and N. A. Tuncbilekli, “Causes of delays in construction projects in Turkey,” J. Civ. Eng. Manag., vol. 18, no. 3, pp. 426–435, 2012, doi: 10.3846/13923730.2012.698913.
  • [4] R. Radhi, R. Halim, and M. Jamal, “Exploring Building & Construction in Iraq,” 2021. [Online]. Available: https://kapita.iq/content/issue/building-and-construction-iraq.

Gelişmekte olan ülkelerde inşaat süresi gecikmelerini yönetmek için proaktif önleme modeli

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 2, 379 - 391, 28.06.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1114399

Öz

İnşaat faaliyetlerinin karmaşık yapısı nedeniyle inşaat sektöründe zaman aşımları kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle inşaat projeleri gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinde kilit rol oynamaktadır. Birçok çalışma inşaat projelerinde ağırlıklı olarak zaman gecikmesi faktörlerine odaklanmış olsa da, uzman gözüyle güvenilir ve uygulanabilir çözümler sunmaya yönelik bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışma sadece başlıca gecikme faktörlerini belirlemeyi değil, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin inşaat sektöründe uygulanacak uzun vadeli stratejileri ve acil pratik çözümleri içeren proaktif bir önleme modelini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, gelişmekte olan bir ülke olan Irak'ta inşaat sektöründe çalışan 140 uzman ile anket çalışması yapılmıştır. Her bir gecikme özniteliğinin sıklık ve önem değerine dayalı Önem İndeksi (Imp. I) ile öneriler ve proaktif adımlar için Göreceli Önem İndeksi (RII) anket sonuçlarına göre hesaplanmıştır. Başlıca nedensel faktörleri, stratejileri ve pratik uygulamaları belirledikten sonra inşaat sektöründe kullanılmak üzere zaman gecikmelerini önlemeye yönelik bir proaktif model geliştirilmiştir. Önerilen model, devam eden inşaat projeleri için Yapay Zeka (AI) tabanlı bir tahmin modeli geliştirmek, Zaman Serisi Analizi (TSA) yaklaşımını benimsemek, acil pratik uygulamalar ve inşaat şirketlerinin zaman aşımlarını azaltmak için uzun vadeli stratejiler gibi farklı pratik uygulamaları içermektedir. Çalışma sonunda ise inşaat sektöründe bu tür bir proaktif önleme modelini hayata geçirmek için, çeşitli inşaat projelerinde kaydedilen tüm ilgili bilgileri içeren bir veri toplama ve paylaşım sistemi tavsiye edilmiştir.

Kaynakça

  • [1] D. W. M. Chan and M. M. Kumaraswamy, “A comparative study of causes of time overruns in Hong Kong construction projects,” Int. J. Proj. Manag., vol. 15, no. 1, pp. 55–63, 1997, doi: 10.1016/S0263-7863(96)00039-7.
  • [2] D. Arditi and T. Pattanakitchamroon, “Selecting a delay analysis method in resolving construction claims,” Int. J. Proj. Manag., vol. 24, no. 2, pp. 145–155, 2006, doi: 10.1016/j.ijproman.2005.08.005.
  • [3] A. Kazaz, S. Ulubeyli, and N. A. Tuncbilekli, “Causes of delays in construction projects in Turkey,” J. Civ. Eng. Manag., vol. 18, no. 3, pp. 426–435, 2012, doi: 10.3846/13923730.2012.698913.
  • [4] R. Radhi, R. Halim, and M. Jamal, “Exploring Building & Construction in Iraq,” 2021. [Online]. Available: https://kapita.iq/content/issue/building-and-construction-iraq.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ibrahim Salwan Majeed CHENENA>
ISTANBUL GEDIK UNIVERSITY
0000-0002-2088-8794
Türkiye


Gökhan KAZAR> (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL GEDIK UNIVERSITY
0000-0002-8616-799X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 28 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

IEEE I. S. M. Chenena ve G. Kazar , "Proactive Prevention Model to Manage Construction Time Delays in Developing Countries", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 379-391, Haz. 2022, doi:10.24012/dumf.1114399
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456