Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3, 551 - 555, 30.09.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1055999

Öz

Kaynakça

 • [1] Zhou, H., Wen, X., 2008. Model studies on geogrid- orgeocell-reinforcedsandcushion on softsoil. GeotextilesandGeomembranes 26, 231-238.
 • [2] Tanyu, B.F.,Aydilek, A.H., Lau, A.W., Edil, T.B., Benson, C.H., 2013. Laboratoryevaluation of Geocellreinforcedgravelsubbaseoverpoorsubgrades. Geosynth. Int. 20 [2], 47–61.
 • [3] Gurbuz, A. andMertol, H.C. [2012]. Interactionbetweenassembled 3-D honeycombcells[geocell=geonet]producedfromhighdensitypolyethyleneand a cohesionlesssoil. Journal of ReinforcedPlasticsandComposites, 31[828-836].
 • [4] Biabani, M.M.,Indraratna, B., Ngo, N.T., 2016. Modelling of geocell-reinforcedsubballastsubjectedtocyclicloading. Geotext. Geomembranes 44, 489–503.
 • [5] Hegde, A.,Sitharam, T.G., 2017. Experiment and 3Dnumerical studies on softclaybedreinforcedwithdifferenttypes of cellularconfinementsystems. Transp. Geotech 10, 73–84.
 • [6] Yünkül K., Gürbüz A., 2018, Hücresel Dolguların Kullanım Alanları ve Çalışma Mekanizması, ISAS 2018, Antalya, Türkiye
 • [7]Bathurst R.J. andKarpurapu R., “Largescaletriaxialcompressiontesting of geocellreinforcedgranularsoils”, GeotechnicalTestingJournal[ASTM], 16 [3], 296-303, 1993.
 • [8] Rajagopal K.,Krishnaswamy N.R., Latha G.M., “Behaviour of sandconfinedwithsingleandmultiplegeocells”, GeotextilesandGeomembranes, 17, 171-181, 1999.
 • [9]Latha G.M. andMurthy V.S., “Effect of reinforcement form on thebehaviour of geosyntheticreinforcedsand”, GeotextilesandGeomembranes, 25, 23-32, 2007.
 • [10]Chen R.H.,Huang Y.W., Huang F.C., “Confinementeffect of geocells on sandsamplesundertriaxialcompression”, GeotextilesandGeomembranes, 37, 35-44, 2013.
 • [11] Akyıldız M.H., 2019, Geosentetik türlerinin inşaat mühendisliğindeki uygulamaları ve sağladığı kolaylıklar, DÜMF Mühendislik Dergisi 10:2 [2019], 791-796.
 • [12]Webster S.L., “Investigation of beachsandtrafficabilityenhancementusingsand-gridconfinementandmembranereinforcementconcepts”,Report 1, Sand Test Sections 1 and 2, Vicksburg, MS U.S. ArmyEngineerWaterways Experiment Station, Technical Report GL-79-20,1979
 • [13]Webster S.L., “Investigation of beachsandtrafficabilityenhancementusingsand-gridconfinementandmembranereinforcementconcepts”,Report 2, Sand Test Sections 3 and 4, Vicksburg, MS U.S. ArmyEngineerWaterways Experiment Station, Technical Report GL-79-20,1979.
 • [14] Dutta S. and Mandal J.N., “Model studies on geocell-reinforcedflyashbedoverlyingsoftclay”, Journal of Materials in CivilEngineering[ASCE], 28 [2], 2016.
 • [15] Hedge A. AndSitharam T.G., “Useof bomboo in softgroundengineeringanditsperformancecomparisonwithgeosynthetics:experimentalstudies”, Journal of Materials in CivilEngineering[ASCE], 27 [9], 2015.
 • [16]YoonY.W.,Heo S.B., Kim K.S., “Geotechnicalperformance of wastetiresforsoilreinforcementfromchambertests”, GeotextilesandGeomembranes, 26 [1], 100-107, 2008.
 • [17] Lal D.,Sankar N., Chandrakaran S., “Behaviour of squarefootingonsandreinforcedwithcoirgeocell”, ArabianJournal of Geosciences, 10[15], 2017.
 • [18] Han, J.,Yang, X.M., Leshchinsky, D.,Parsons, R.L., Rosen, A. [2008]. Numericalanalysisformechanisms of a geocell-reinforcedbaseunder a verticalload. Proceedings of the 4th AsianRegional Conference on GeosyntheticsJune 17 - 20, Shanghai, China.
 • [19]https://www.movea.com.tr/hizmetler/hucresel-dolgu-sistemi/[Erişim tarihi: 14.05.2021]
 • [20] Işık, A., Gürbüz, Anıl, Ö. [2020].Assessment of soil-geocellinteractionbehaviorbylaboratorypullouttests. Journal of theFaculty of Engineeringand Architecture of Gazi University35:1, 27-38.
 • [21]Şimşek, M.C. [2017]. Behavior of geocellreinforcedsandysoilsunderstaticload. Middle East Technical University,Master of Science in CivilEngineeringDepartment, Ankara.
 • [22] Akın, B. [2016].Beton Dolgulu Geocell Teknik Şartnamesi.
 • [23] Akyüz, İ. [2009]. Donatılı ve Donatısız Zemin Güçlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Harran ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • [24] Şengül, E. [2010]. Yüksek Su Muhtevalı Killi Yol Taban Zemininin Kireç Stabilizasyonu ve Hücresel Dolgu Sistemiyle İyileştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • [25]https://geocelltarmaxx.com/hucresel-dolgu-sistemi/[Erişim tarihi: 15.05.2021]
 • [26] Akaydın, M., Yılmaz, K., Geosentetiklerin Özellikleri, Fonksiyonları ve Kullanım Alanlaı Üzerine Bir İncelemePamukkale Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil Teknolojisi, Denizli.
 • [27]https://www.insaport.com/haberler/hucresel-dolgugeocell-sisteminin-calisma mekanizmasi/ [Erişim tarihi: 17.05.2021]

İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Hücresel Dolgu Sistemlerinin Kullanımı

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3, 551 - 555, 30.09.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1055999

Öz

Polyester, polietilen gibi maddelerden üretilen geosentetikler inşaat mühendisliği uygulamalarında özellikle geoteknik mühendisliği çalışmaları kapsamında kullanımı artmıştır. Günümüzde geosentetikler yaygın olarak zeminlerin tasarım ve inşasında ve su koruma yapılarında kullanılmaktadır. Geosentetiklerin başlıca kullanım amaçları ayırma, donatı, filtre, drenaj ve yalıtım olarak sınıflandırılabilir. Geosentetikler ayrıca drenajın borulamaya ve erozyona karşı geliştirilmesinde ve dolgu malzemelerin ayırmasında ve güçlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Polietilen esaslı geosentetiklerden biri olan hücresel dolgu sistemleri karayollarında, yapı temellerinin güçlendirilmesinde, yeşil çatı uygulamalarında, şev yüzeyleri ve dere yataklarının stabilizasyonunda kullanımı artan uygulama yöntemlerinden biridir. Yüksek yoğunluğa sahip polietilen alaşımdan üretilen, petek dokulu ve üç boyutlu yapıya sahip olan hücresel dolgu sistemlerinin sağladığı pek çok avantaj vardır. Bunlar; sahip olduğu yapıdan kaynaklı doğal bir drenaj sistemi oluşturur, doğal dolgu malzemesi olarak kullanımına imkân sağlar ve dolgu zeminin sertlik derecesini arttırarak dolguya mukavemet kazandırır. Bu çalışmada hücresel dolgu sistem (geocell) yapılarının kullanım alanları, sağladığı avantaj ve dezavantajlar değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • [1] Zhou, H., Wen, X., 2008. Model studies on geogrid- orgeocell-reinforcedsandcushion on softsoil. GeotextilesandGeomembranes 26, 231-238.
 • [2] Tanyu, B.F.,Aydilek, A.H., Lau, A.W., Edil, T.B., Benson, C.H., 2013. Laboratoryevaluation of Geocellreinforcedgravelsubbaseoverpoorsubgrades. Geosynth. Int. 20 [2], 47–61.
 • [3] Gurbuz, A. andMertol, H.C. [2012]. Interactionbetweenassembled 3-D honeycombcells[geocell=geonet]producedfromhighdensitypolyethyleneand a cohesionlesssoil. Journal of ReinforcedPlasticsandComposites, 31[828-836].
 • [4] Biabani, M.M.,Indraratna, B., Ngo, N.T., 2016. Modelling of geocell-reinforcedsubballastsubjectedtocyclicloading. Geotext. Geomembranes 44, 489–503.
 • [5] Hegde, A.,Sitharam, T.G., 2017. Experiment and 3Dnumerical studies on softclaybedreinforcedwithdifferenttypes of cellularconfinementsystems. Transp. Geotech 10, 73–84.
 • [6] Yünkül K., Gürbüz A., 2018, Hücresel Dolguların Kullanım Alanları ve Çalışma Mekanizması, ISAS 2018, Antalya, Türkiye
 • [7]Bathurst R.J. andKarpurapu R., “Largescaletriaxialcompressiontesting of geocellreinforcedgranularsoils”, GeotechnicalTestingJournal[ASTM], 16 [3], 296-303, 1993.
 • [8] Rajagopal K.,Krishnaswamy N.R., Latha G.M., “Behaviour of sandconfinedwithsingleandmultiplegeocells”, GeotextilesandGeomembranes, 17, 171-181, 1999.
 • [9]Latha G.M. andMurthy V.S., “Effect of reinforcement form on thebehaviour of geosyntheticreinforcedsand”, GeotextilesandGeomembranes, 25, 23-32, 2007.
 • [10]Chen R.H.,Huang Y.W., Huang F.C., “Confinementeffect of geocells on sandsamplesundertriaxialcompression”, GeotextilesandGeomembranes, 37, 35-44, 2013.
 • [11] Akyıldız M.H., 2019, Geosentetik türlerinin inşaat mühendisliğindeki uygulamaları ve sağladığı kolaylıklar, DÜMF Mühendislik Dergisi 10:2 [2019], 791-796.
 • [12]Webster S.L., “Investigation of beachsandtrafficabilityenhancementusingsand-gridconfinementandmembranereinforcementconcepts”,Report 1, Sand Test Sections 1 and 2, Vicksburg, MS U.S. ArmyEngineerWaterways Experiment Station, Technical Report GL-79-20,1979
 • [13]Webster S.L., “Investigation of beachsandtrafficabilityenhancementusingsand-gridconfinementandmembranereinforcementconcepts”,Report 2, Sand Test Sections 3 and 4, Vicksburg, MS U.S. ArmyEngineerWaterways Experiment Station, Technical Report GL-79-20,1979.
 • [14] Dutta S. and Mandal J.N., “Model studies on geocell-reinforcedflyashbedoverlyingsoftclay”, Journal of Materials in CivilEngineering[ASCE], 28 [2], 2016.
 • [15] Hedge A. AndSitharam T.G., “Useof bomboo in softgroundengineeringanditsperformancecomparisonwithgeosynthetics:experimentalstudies”, Journal of Materials in CivilEngineering[ASCE], 27 [9], 2015.
 • [16]YoonY.W.,Heo S.B., Kim K.S., “Geotechnicalperformance of wastetiresforsoilreinforcementfromchambertests”, GeotextilesandGeomembranes, 26 [1], 100-107, 2008.
 • [17] Lal D.,Sankar N., Chandrakaran S., “Behaviour of squarefootingonsandreinforcedwithcoirgeocell”, ArabianJournal of Geosciences, 10[15], 2017.
 • [18] Han, J.,Yang, X.M., Leshchinsky, D.,Parsons, R.L., Rosen, A. [2008]. Numericalanalysisformechanisms of a geocell-reinforcedbaseunder a verticalload. Proceedings of the 4th AsianRegional Conference on GeosyntheticsJune 17 - 20, Shanghai, China.
 • [19]https://www.movea.com.tr/hizmetler/hucresel-dolgu-sistemi/[Erişim tarihi: 14.05.2021]
 • [20] Işık, A., Gürbüz, Anıl, Ö. [2020].Assessment of soil-geocellinteractionbehaviorbylaboratorypullouttests. Journal of theFaculty of Engineeringand Architecture of Gazi University35:1, 27-38.
 • [21]Şimşek, M.C. [2017]. Behavior of geocellreinforcedsandysoilsunderstaticload. Middle East Technical University,Master of Science in CivilEngineeringDepartment, Ankara.
 • [22] Akın, B. [2016].Beton Dolgulu Geocell Teknik Şartnamesi.
 • [23] Akyüz, İ. [2009]. Donatılı ve Donatısız Zemin Güçlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Harran ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.
 • [24] Şengül, E. [2010]. Yüksek Su Muhtevalı Killi Yol Taban Zemininin Kireç Stabilizasyonu ve Hücresel Dolgu Sistemiyle İyileştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • [25]https://geocelltarmaxx.com/hucresel-dolgu-sistemi/[Erişim tarihi: 15.05.2021]
 • [26] Akaydın, M., Yılmaz, K., Geosentetiklerin Özellikleri, Fonksiyonları ve Kullanım Alanlaı Üzerine Bir İncelemePamukkale Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil Teknolojisi, Denizli.
 • [27]https://www.insaport.com/haberler/hucresel-dolgugeocell-sisteminin-calisma mekanizmasi/ [Erişim tarihi: 17.05.2021]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hayrullah AKYILDIZ> (Sorumlu Yazar)
Dicle Üniversitesi
0000-0001-7239-3518
Türkiye


Kübra ADAR>
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6595-2879
Türkiye


Sena SEVİMLİ Bu kişi benim
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2369-7456
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

IEEE H. Akyıldız , K. Adar ve S. Sevimli , "İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Hücresel Dolgu Sistemlerinin Kullanımı", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sayı. 3, ss. 551-555, Eyl. 2022, doi:10.24012/dumf.1055999
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456