Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Determining the Causes of Fluctuation in Productivity in Construction Projects

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3, 557 - 561, 30.09.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1074842

Öz

Construction projects are sophisticated in nature and require close attention and project management techniques to complete projects on time by monitoring and controlling the project resources. Productivity is one of the significant factors affecting the project life-cycle in terms of time and cost. In this study, actual productivities of construction tasks such as gypsum board, suspended ceiling, ceramic, gypsum plaster, satin plaster, paint and thermal insulation board were determined at one of the Research and Training Hospitals in Istanbul. The site records were obtained from the daily reports reported in February, March, April and May. The laborers working for the concerning tasks worked 8 hours a day. Afterwards, the actual unit man-hour data for each activity obtained from the project reports were compared with the planned man-hours and unit man-hour data provided by the Ministry of Environment and Urbanization. In the wake of the comparison of planned, actual and ministry data, the factors affecting productivity were examined and necessary suggestions were made in order to improve productivity domain in the practice

Kaynakça

 • [1] PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 6th ed. Pennsylvania: Project Management Institute, 2017.
 • [2] M. Çevikbaş and Z. Işık, “An Overarching Review on Delay Analyses in Construction Projects,” Buildings, vol. 11, no. 3, pp. 1–25, Mar. 2021, doi: 10.3390/buildings11030109.
 • [3] A. Akıncı, “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanmasında İnovasyonun Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Ampirik Bir Uygulama,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • [4] A. Bakış and M. Yılmaz, “Kamu İnşaat Projelerinde Gecikmeye Etki Eden Faktörlerin Bulanık Mantık ile İncelenmesi,” 2015.
 • [5] L. Sveikauskas, S. Rowe, J. Mildenberger, J. Price, and A. Young, “Productivity Growth in Construction,” J. Constr. Eng. Manag., vol. 142, no. 10, pp. 04016045-1–8, 2016, doi: 10.1061/(asce)co.1943-7862.0001138.
 • [6] H. R. Thomas and I. Yiakoumis, “Factor Model Of Constructıon Productıvıty,” J. Constr. Eng. Manag., vol. 113, no. 4, pp. 623–639, 1987.
 • [7] M. Kuruoğlu and D. Sevim, “Süresel Planlamadaki Verimlilik lerin Mevsime Göre DeğiĢiminin Regresyon Analizi,” in 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 2011, pp. 359–369.
 • [8] M. A. S. Yiğit and M. S. B. Şener, “Yüksek Yapı Çalışmalarında Bir Verimlilik Faktörü: RÜZGAR,” e-Journal New World Sci. Acad., vol. 7, no. 1, pp. 84–95, 2012.
 • [9] E. Erdiş, G. Mıstıkoğlu, O. Genç, and E. L. Oral, “Betonarme Demir İşlerinde Verimliliği Etkileyen Faktörler,” in Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 2017, pp. 155–164.
 • [10] Murat Kuruoğlu and F. İ. Bayoğlu, “YAPI Üretiminde Adamsaat Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ve Sonuçları,” 2001.
 • [11] A. M. Jarkas and C. G. Bitar, “Factors Affecting Construction Labor Productivity in Kuwait,” J. Constr. Eng. Manag., vol. 138, no. 7, pp. 811–820, 2012, doi: 10.1061/(asce)co.1943-7862.0000501.
 • [12] S. G. Allen, “Why Construction Industry Productivity Is Declining,” Rev. Econ. Stat., vol. 67, no. 4, pp. 661–669, 1985.
 • [13] A. Hasan, B. Baroudi, A. Elmualim, and R. Rameezdeen, “Factors affecting construction productivity: a 30 year systematic review,” Eng. Constr. Archit. Manag., vol. 25, no. 7, pp. 916–937, 2018, doi: 10.1108/ECAM-02-2017-0035.
 • [14] A. Makulsawatudom, M. Emsley, and K. Sinthawanarong, “Critical Factors Influencing Construction Productivity in Thailand,” J. KMITNB, vol. 14, no. 3, pp. 1–6, 2004.
 • [15] M. Hannula, “Total productivity measurement based onpartial productivity ratios,” Int. J. Prod. Econ., vol. 78, pp. 57–67, 2000.
 • [16] B. S. Sahay, “Multi-factor productivity measurement model for service organisation,” Int. J. Product. Perform. Manag., vol. 54, no. 1, pp. 7–22, 2005, doi: 10.1108/17410400510571419.
 • [17] R. Sönmez, “İnşaat sektöründe işgücü verimliliğinin önemi,” Veriml. Derg., no. 1, pp. 1–7, 2006.

İnşaat Projelerinde Verimlilikte Dalgalanma Nedenlerinin Belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3, 557 - 561, 30.09.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1074842

Öz

İnşaat projeleri doğası gereği karmaşıktır ve proje kaynaklarını izleyerek ve kontrol ederek projeleri zamanında tamamlamak için yakın ilgi ve proje yönetimi teknikleri gerektirir. Verimlilik, zaman ve maliyet açısından proje yaşam döngüsünü etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada, İstanbul'daki araştırma ve eğitim hastanesinde alçıpan, asma tavan, seramik, alçı sıva, saten sıva, boya ve ısı yalıtım levhası gibi inşaat faaliyetlerinin gerçekleşmiş verimlilikleri belirlenmiştir. Saha raporları Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında günlük raporlardan elde edilen verilerden elde edilmiştir. İlgili işlerde çalışan işçiler günde 8 saat çalışmıştır. Daha sonra proje raporlarından elde edilen her bir faaliyet için gerçekleşmiş birim adam-saat verileri; planlanan adam-saat verileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan birim adam-saat verileri ile karşılaştırılmıştır. Planlanan, gerçekleşen ve bakanlık verilerinin karşılaştırılması sonucunda verimliliği etkileyen faktörler incelenmiş ve inşaat projelerinde verimlilik alanının iyileştirilmesi için gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • [1] PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 6th ed. Pennsylvania: Project Management Institute, 2017.
 • [2] M. Çevikbaş and Z. Işık, “An Overarching Review on Delay Analyses in Construction Projects,” Buildings, vol. 11, no. 3, pp. 1–25, Mar. 2021, doi: 10.3390/buildings11030109.
 • [3] A. Akıncı, “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanmasında İnovasyonun Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Ampirik Bir Uygulama,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • [4] A. Bakış and M. Yılmaz, “Kamu İnşaat Projelerinde Gecikmeye Etki Eden Faktörlerin Bulanık Mantık ile İncelenmesi,” 2015.
 • [5] L. Sveikauskas, S. Rowe, J. Mildenberger, J. Price, and A. Young, “Productivity Growth in Construction,” J. Constr. Eng. Manag., vol. 142, no. 10, pp. 04016045-1–8, 2016, doi: 10.1061/(asce)co.1943-7862.0001138.
 • [6] H. R. Thomas and I. Yiakoumis, “Factor Model Of Constructıon Productıvıty,” J. Constr. Eng. Manag., vol. 113, no. 4, pp. 623–639, 1987.
 • [7] M. Kuruoğlu and D. Sevim, “Süresel Planlamadaki Verimlilik lerin Mevsime Göre DeğiĢiminin Regresyon Analizi,” in 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 2011, pp. 359–369.
 • [8] M. A. S. Yiğit and M. S. B. Şener, “Yüksek Yapı Çalışmalarında Bir Verimlilik Faktörü: RÜZGAR,” e-Journal New World Sci. Acad., vol. 7, no. 1, pp. 84–95, 2012.
 • [9] E. Erdiş, G. Mıstıkoğlu, O. Genç, and E. L. Oral, “Betonarme Demir İşlerinde Verimliliği Etkileyen Faktörler,” in Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 2017, pp. 155–164.
 • [10] Murat Kuruoğlu and F. İ. Bayoğlu, “YAPI Üretiminde Adamsaat Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ve Sonuçları,” 2001.
 • [11] A. M. Jarkas and C. G. Bitar, “Factors Affecting Construction Labor Productivity in Kuwait,” J. Constr. Eng. Manag., vol. 138, no. 7, pp. 811–820, 2012, doi: 10.1061/(asce)co.1943-7862.0000501.
 • [12] S. G. Allen, “Why Construction Industry Productivity Is Declining,” Rev. Econ. Stat., vol. 67, no. 4, pp. 661–669, 1985.
 • [13] A. Hasan, B. Baroudi, A. Elmualim, and R. Rameezdeen, “Factors affecting construction productivity: a 30 year systematic review,” Eng. Constr. Archit. Manag., vol. 25, no. 7, pp. 916–937, 2018, doi: 10.1108/ECAM-02-2017-0035.
 • [14] A. Makulsawatudom, M. Emsley, and K. Sinthawanarong, “Critical Factors Influencing Construction Productivity in Thailand,” J. KMITNB, vol. 14, no. 3, pp. 1–6, 2004.
 • [15] M. Hannula, “Total productivity measurement based onpartial productivity ratios,” Int. J. Prod. Econ., vol. 78, pp. 57–67, 2000.
 • [16] B. S. Sahay, “Multi-factor productivity measurement model for service organisation,” Int. J. Product. Perform. Manag., vol. 54, no. 1, pp. 7–22, 2005, doi: 10.1108/17410400510571419.
 • [17] R. Sönmez, “İnşaat sektöründe işgücü verimliliğinin önemi,” Veriml. Derg., no. 1, pp. 1–7, 2006.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat CEVİKBAS> (Sorumlu Yazar)
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
0000-0002-8421-6591
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

IEEE M. Cevikbas , "Determining the Causes of Fluctuation in Productivity in Construction Projects", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sayı. 3, ss. 557-561, Eyl. 2022, doi:10.24012/dumf.1074842
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456