Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Simetrik Akarsu Kavşaklarında Akım Derinliklerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3, 563 - 569, 30.09.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1075920

Öz

Bu çalışmada 90 birleşim açısına sahip simetrik akarsu kavşaklarında akım derinlikleri incelenmiştir. Çalışmadaki sabit parametreler; kavşak açısı ve genişlikler olup, değişken parametreler ise yan kollardan gelen debiler ve mansap akım derinliğidir. Çalışmada kavşak bölgesinde belirlenmiş olan kontrol hacminde akım derinlikleri ölçülmüştür. Kontrol hacminin mansabında ölçülen akım derinliğine bağlı olarak memba akım derinlikleri bulunmuştur. Memba akım derinlikleri iki yan kol için de aynıdır varsayımına bağlı olarak momentum denklemi yazılmıştır. Momentum denklemlerinde elde edilen akım derinlikleri deneylerde ölçülen akım derinlikleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak kontrol hacmi memba akım derinliklerinin eşit olduğu varsayımı doğrulanmıştır ve deneysel ve sayısal veriler birbirine yakın bulunmuştur.

Kaynakça

  • Hager, W. H., “Verlustbeiwerte in Rohren und Gerinnen,” Wasser-Energie-Luft, Vol. 76, 1984, pp. 253-261.
  • Hsu C. C., Wu F. S. ve Lee W. J., “Flow at 90° Equal-width Open Channel Jjunction,” J. Hydr. Engrg., ASCE, 1998a; 124(2), 186-191.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa EYHAN> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-4165-2430
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

IEEE M. Eyhan , "Simetrik Akarsu Kavşaklarında Akım Derinliklerinin İncelenmesi", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sayı. 3, ss. 563-569, Eyl. 2022, doi:10.24012/dumf.1075920
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456