Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kişisel Siber Güvenlik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt: 13 Sayı: 3, 429 - 438, 30.09.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1122997

Öz

Bir birey hakkındaki herhangi bir veri, kişisel veri olarak kabul edilir. Bu kişisel veriler bireyi benzersiz bir şekilde tanımlayan değerlerdir. İsim, soy isim, kimlik numarası, anne kızlık soyadı ve benzeri şekillerde olabilen bu veriler bireyin kimliğini belirlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca, bireyin çevrimiçi paylaştığı resimleri, mesajları, sağlık, eğitim, finans ve istihdam gibi verileri de kişiyi çevrimiçi olarak tanımlamada kullanılabilir. Bu sebeple kişisel düzeydeki verilerin ve bilgi işlem cihazlarının korunması gerekmektedir. Bu bağlamda; siber güvenlik, ilgili ağa bağlı sistemleri ve tüm verileri yetkisiz kullanımdan veya zarardan korumak için gereken çabaların bütünü olarak tanımlanır. Kişisel siber güvenlik ise bu çabaların bir kısmının siber farkındalık ile son kullanıcılar tarafından da gerçekleştirilmesidir. Son kullanıcıların sistem ya da veri güvenliğindeki en önemli görevlerinden birisi güvenli parola oluşturmalarıdır. Bu çalışma çevrimiçi bireysel kimlik verilerinin güvenliğinin sağlanması kapsamında güvenli parola oluşturulması için son kullanıcılara yönelik yeni yaklaşımlar önermektedir.

Kaynakça

 • N. Wiener, Cybernetics Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press, 1961.
 • M. S. Tok ve A. A. Selçuk, “Nesnelerin İnternetinin Güvenliğinde İnsan Faktörü”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, c. 12, sy 2, Art. sy 2, Ara. 2019.
 • M. Butavicius, K. Parsons, M. Lillie, A. McCormac, M. Pattinson, ve D. Calic, “When believing in technology leads to poor cyber security: Development of a trust in technical controls scale”, Computers & Security, c. 98, s. 102020, Kas. 2020, doi: 10.1016/j.cose.2020.102020.
 • M. Grobler, M. A. P. Chamikara, J. Abbott, J. J. Jeong, S. Nepal, ve C. Paris, “The importance of social identity on password formulations”, Pers Ubiquit Comput, c. 25, sy 5, ss. 813-827, Eki. 2021, doi: 10.1007/s00779-020-01477-1.
 • M. Z. Gündüz ve R. Daş, Sosyal Mühendislik: Yaygın Ataklar ve Güvenlik Önlemleri, c. 9. 9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 2016.
 • P. A. Grassi, M. E. Garcia, ve J. L. Fenton, “Digital identity guidelines: revision 3”, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST SP 800-63-3, Haz. 2017. doi: 10.6028/NIST.SP.800-63-3.
 • “Kişisel Verileri Koruma Kurumu | KVKK | Kişisel Veriler”. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2050/Kisisel-Veriler (erişim May. 12, 2022).
 • Y. Guo, Z. Zhang, Y. Guo, ve X. Guo, “Nudging personalized password policies by understanding users’ personality”, Computers & Security, c. 94, s. 101801, Tem. 2020, doi: 10.1016/j.cose.2020.101801.
 • F. Z. Glory, A. Ul Aftab, O. Tremblay-Savard, ve N. Mohammed, “Strong Password Generation Based On User Inputs”, içinde 2019 IEEE 10th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), Eki. 2019, ss. 0416-0423.
 • T. Georg, B. Oliver, ve L. Gregory, “Issues of Implied Trust in Ethical Hacking”, The ORBIT Journal, c. 2, sy 1, ss. 1-19, Oca. 2018, doi: 10.29297/orbit.v2i1.77.
 • Y. Ayrour, A. Raji, ve M. Nassar, “Modelling cyber-attacks: a survey study”, Network Security, c. 2018, sy 3, ss. 13-19, Mar. 2018, doi: 10.1016/S1353-4858(18)30025-4.
 • B. Alhayani, S. T. Abbas, D. Z. Khutar, ve H. J. Mohammed, “Best ways computation intelligent of face cyber attacks”, Materials Today: Proceedings, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.02.557.
 • K. S. M. Moe ve T. Win, “Improved hashing and honey-based stronger password prevention against brute force attack”, içinde 2017 International Symposium on Electronics and Smart Devices (ISESD), Eki. 2017, ss. 1-5. doi: 10.1109/ISESD.2017.8253295.
 • “Bilgisayarımı virüslerden koruma”. https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/bilgisayar%C4%B1m%C4%B1-vir%C3%BCslerden-koruma-b2025ed1-02d5-1e87-ba5f-71999008e026 (erişim May. 09, 2022).
 • “VirusTotal - Home”. https://www.virustotal.com/gui/home/upload (erişim May. 08, 2022).
 • Y. Zhao, W. Li, Z. Zhang, ve P. Wang, “Password Expiration Strategy: A Perspective of Ecological Memory”, içinde 2019 IEEE Fifth International Conference on Big Data Computing Service and Applications (BigDataService), Nis. 2019, ss. 167-172. doi: 10.1109/BigDataService.2019.00029.
 • B. Ur vd., “Design and Evaluation of a Data-Driven Password Meter”, içinde Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, New York, NY, USA, May. 2017, ss. 3775-3786. doi: 10.1145/3025453.3026050.
 • D. Pasquini, M. Cianfriglia, G. Ateniese, ve M. Bernaschi, “Reducing Bias in Modeling Real-world Password Strength via Deep Learning and Dynamic Dictionaries”, 2021, ss. 821-838. Erişim: Kas. 01, 2021. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity21/presentation/pasquini
 • K. S. Walia, S. Shenoy, ve Y. Cheng, “An Empirical Analysis on the Usability and Security of Passwords”, içinde 2020 IEEE 21st International Conference on Information Reuse and Integration for Data Science (IRI), Ağu. 2020, ss. 1-8. doi: 10.1109/IRI49571.2020.00009.
 • “How Secure Is My Password?” https://howsecureismypassword.net/ (erişim May. 02, 2022).
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed Zekeriya Gündüz 0000-0003-4278-7123

Resul Daş 0000-0002-6113-4649

Erken Görünüm Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Gönderilme Tarihi 29 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

IEEE M. Z. Gündüz ve R. Daş, “Kişisel Siber Güvenlik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”, DÜMF MD, c. 13, sy. 3, ss. 429–438, 2022, doi: 10.24012/dumf.1122997.
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456