Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gemi jeneratörlerinin senkronizasyonu üzerine bir benzetim çalışması

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3, 477 - 483, 30.09.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1134163

Öz

Gemilerin çoğunda elektrik enerjisi ihtiyacı dizel jeneratör grupları ile karşılanmaktadır. Gemilerin türüne ve kapasitesine bağlı olarak gemilerde farklı sayılarda ve farklı kapasitelerde jeneratör grupları bulunabilir. Gemilerde elektrik enerjisi ihtiyacının birden fazla jeneratör ile karşılanması durumunda diğer jeneratörün senkronize bir şekilde devreye alınması gerekmektedir. Bu süreç hem otomatik hem de manuel olarak yürütülebilmektedir. Bu çalışmada, bir gemide iki jeneratörün senkronizasyon süreci Matlab/Simulink programında bir benzetim çalışması yapılarak incelenmiştir. Sonrasında, senkronizasyon sürecinde jeneratör baralarındaki elektriksel parametrelerin değişimleri yorumlanmıştır. Bu çalışma ile özellikle gemi personelinin senkronizasyon süreci hakkında teorik bilgi edinmesi ve literatüre gemi elektriği alanında katkı sunulması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • ABB, “Teknik Uygulama Föyü No. 12 Deniz sistemleri ve gemi tesisatlarının genel özellikleri”.
 • D. L. Ransom, “Get in step with synchronization,” in 67th Annual Conference for Protective Relay Engineers, College Station, TX, USA, 2014, pp.4210-4215.
 • F. Yıldırım, “Generatörlerin Otomatik Senkronizasyonu” Yüksek Lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 2014.
 • U. Amin, G. Ahmad, S. Zahoor ve F. Durrani, “Implementation of parallel synchronization method of generators for power & cost saving in University of Gujrat,” Energy and Power Engineering, vol. 06, no. 10, pp. 317-332, Sept. 2014.
 • İ. Garip, S. Bayhan, ve İ. Çolak, “Alternatörlerin Paralel Bağlanma Şartlarından Gerilim Eşitliğinin Mikrodenetleyici ile Gerçekleştirilmesi,” Technological Applied Sciences, vol. 4, no. 4, pp. 348-359, May. 2009.
 • İ. Sefa, R. Bayındır, İ. Garip, S. Bayhan ve İ. Çolak, “Generatörlerin Paralel Bağlanma Sartlarından Frekans ve Faz Açısı Eşitliğinin Mikrodenetleyici Tabanlı Olarak Sağlanması,” Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University, vol. 25, no. 1, pp. 39-48, 2010.
 • N. H. Ranchagoda, M. K. S. Sankalpana, K. A. S. K. Arachchi ve D. S. De Silva, “A Practical Module for Generator Synchronization System,” In 2015 IEEE 3rd International Conference on MOOCs, Innovation and Technology in Education (MITE), Amritsar, India, Oct. 2015, pp. 26-30.
 • K. Kusakana, “Techno-economic analysis of multiple paralleled diesel generators for micro isolated applications,” In 2017 International Conference on the Domestic Use of Energy (DUE), Cape Town, South Africa. Apr. 2017, pp. 2-7.
 • P. Xing, X. Jia, C. Titan, Y. Mao, L. Yu ve X. Jiang, “Pre-synchronization Control Method of Virtual Synchronous Generator with Alterable Inertia,” in 2019 IEEE 10th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG), Xi'an, China, June 2019 pp. 946-951.
 • A. Thakallapelli, S. Kamalasadan, K. M. Muttaqi ve M. T. Hagh, “A Synchronization Control Technique for Soft Connection of Doubly Fed Induction Generator Based Wind Turbines to the Power Grids,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 55, no. 5, pp. 5277-5288 Oct. 2019.
 • A. Nurkanović, A. Mešanović, M. Sperl, S. Albrecht, U. Münz, R. Findeisen, ve M. Diehl, “Optimization-based primary and secondary control of microgrids”. at-Automatisierungstechnik, vol. 68, no. 12, pp. 1044-1058, May. 2020.
 • A. Dida, F. Merahi ve S. Mekhilef, “New grid synchronization and power control scheme of doubly-fed induction generator-based wind turbine system using fuzzy logic control”, Computers and Electrical Engineering, vol. 84, no. 4, June 2020.
 • A. Gozdowiak, “Faulty synchronization of salient pole synchronous hydro generator,” Energies, vol. 13, pp. 20, Oct. 2020.
 • S. Huang, B. Wang, Y. Yan, ve W. Xu, “An improved parallel pre-synchronization control for multiple virtual synchronous generators,” in 2021 China Automation Congress (CAC), Beijing, China, 2021, pp. 6182–6187.
 • H. Zare, “Synchronization and frequency control strategy for doubly fed induction generator based on adaptive high-order sliding mode controller,” In International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 34 no. 5, Apr. 2021.
 • A. Iqbal ve G. K. Singh, “Teaching Synchronization of Synchronous Generator Using Virtual Laboratory,” IETE Journal of Education, pp. 1–10 March 2022.
 • Y. Kim, N. A. Dobroskok, A. N. Lavrinovskiy, ve A. N. Lukichev, “On Synchronization and Distribution of Loads in a Hybrid Marine Electric Power System,” in 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), St. Petersburg, Moscow, Russia, 2021, pp. 946-951.
 • M. T. A. Siddiqi, M. M. Rasul ve S. M. Hossain, “Automatic Synchronization Unit For Marine Alternators,” in 2021 2nd International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing Techniques (ICREST), DHAKA, Bangladesh, 2021, pp. 211-214.
 • V. Budashko ve V. Shevchenko, “The synthesis of control system to synchronize ship generator assemblies,” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies vol. 1, no. 2, pp. 45-63, Feb. 2021.
 • G. Kökkülünk, “Energy and Exergy Analyses of a Bulk Carrier Diesel Generator for Different Loads,” Journal of ETA Maritime Science, vol. 7, no. 1, pp. 43–50, Jan. 2019.
 • R. C. Schaefer, “Art of generator synchronizing,” in IEEE Transactions on Industry Applications, Austin, TX, USA, 2016, pp. 88-95.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Durukan ERDOĞAN> (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2395-7668
Türkiye


Kenan YİĞİT>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4165-4081
Türkiye


Faruk AYDIN>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6738-6775
Türkiye


Bora ACARKAN>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5697-3157
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

IEEE D. Erdoğan , K. Yiğit , F. Aydın ve B. Acarkan , "Gemi jeneratörlerinin senkronizasyonu üzerine bir benzetim çalışması", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sayı. 3, ss. 477-483, Eyl. 2022, doi:10.24012/dumf.1134163
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456