Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Düşük yük koşullarında tek silindirli dizel motorun yanma ve emisyonlarına toluen içeriğinin etkisinin sayısal olarak incelenmesi

Yıl 2024, Cilt: 15 Sayı: 1, 161 - 168
https://doi.org/10.24012/dumf.1395573

Öz

19. yüzyılın başından itibaren adım adım gelişen içten yanmalı motorlar, günümüzde insanoğlunun yaşamın tüm alanlarında etkin rol almaktadırlar. Özellikle dizel motorlar yüksek verimleri nedeniyle birçok alanda yaygın olarak kullanılmakladır. Bu avantajına rağmen, dizel motorların çevre ve insan sağlığı açısından zararlı etkileri olan emisyonların azaltılması gibi çözmesi gereken problemleri mevcuttur. Yapılan çalışmada dizel motorlarda motor performansında herhangi bir azalma olmadan zararlı emisyonların azaltılması için tolüen kullanılmıştır. Çalışmada dizele %10’dan %40’a %10 artırılarak ilave edilen tolüenin motor performans ve emisyonlara etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Bu çalışmada test koşulları %20 sabit motor yükü ve 2400 d/d olarak belirlenmiştir. Sayısal çalışma için ANSYS-FORTE adlı paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, dizel içindeki tolüen oranının %40’a kadar artırılmasının tüm testlerde optimum olarak hem motor performansı hem de emisyonları üzerinde olumlu etkisi olmuştur. Özellikle %10 oranında tolüen kullanımında (T10) CO ve HC emisyonunda %61 ve %43 oranlarında azalma meydana gelirken, NOx emisyonunda %35 oranında artış olmuştur. Ayrıca motor performansı adına önemli olan termik verim ve OİB’nin de T10 kullanımında %8.5 ve %8 oranlarında arttığı belirlendi. Termik verim, OİB, CO ve HC emisyonlarında oldukça önemli sonuçların elde edildiği T10 yakıtının dizel motorların geleceği için öneli rol oynaması beklenmektedir.

Kaynakça

 • [1] M. El-Adawy, ‘Effects of diesel-biodiesel fuel blends doped with zinc oxide nanoparticles on performance and combustion attributes of a diesel engine’, Alex. Eng. J., vol. 80, pp. 269–281, 2023.
 • [2] A. Kumar, S. Lahane, C. B. Kumar, I. Mohan, and D. B. Lata, ‘Effect of tri-ethylene glycol mono methyl ether and alumina additives on ignition delay in a hydrogen fuelled dual-fuel diesel engine’, Int. J. Hydrog. Energy, vol. 49, pp. 1123–1132, 2024.
 • [3] H. Gürbüz, S. Demirtürk, İ. H. Akçay, and H. Akçay, ‘Effect of port injection of ethanol on engine performance, exhaust emissions and environmental factors in a dual-fuel diesel engine’, Energy Environ., vol. 32, no. 5, pp. 784–802, Aug. 2021, doi: 10.1177/0958305X20960701.
 • [4] F. Akram et al., ‘Current trends in biodiesel production technologies and future progressions: A possible displacement of the petro-diesel’, J. Clean. Prod., vol. 370, p. 133479, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.133479.
 • [5] A. F. Emma, S. Alangar, and A. K. Yadav, ‘Extraction and characterization of coffee husk biodiesel and investigation of its effect on performance, combustion, and emission characteristics in a diesel engine’, Energy Convers. Manag. X, vol. 14, p. 100214, May 2022, doi: 10.1016/j.ecmx.2022.100214.
 • [6] M. Qenawy et al., ‘Performance and emission of extracted biodiesel from mixed Jatropha-Castor seeds’, Fuel, vol. 357, p. 130060, Feb. 2024, doi: 10.1016/j.fuel.2023.130060.
 • [7] M. Okcu, Y. Varol, Ş. Altun, and M. Fırat, ‘Effects of isopropanol-butanol-ethanol (IBE) on combustion characteristics of a RCCI engine fueled by biodiesel fuel’, Sustain. Energy Technol. Assess., vol. 47, p. 101443, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.seta.2021.101443.
 • [8] M. G. Krishnan, S. Rajkumar, J. Thangaraja, and Y. Devarajan, ‘Exploring the synergistic potential of higher alcohols and biodiesel in blended and dual fuel combustion modes in diesel engines: A comprehensive review’, Sustain. Chem. Pharm., vol. 35, p. 101180, Oct. 2023, doi: 10.1016/j.scp.2023.101180.
 • [9] G. Pullagura et al., ‘Enhancing performance characteristics of biodiesel-alcohol/diesel blends with hydrogen and graphene nanoplatelets in a diesel engine’, Int. J. Hydrog. Energy, vol. 50, pp. 1020–1034, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.ijhydene.2023.09.313.
 • [10] C. Lee, Y. Wu, H. Wu, Z. Shi, L. Zhang, and F. Liu, ‘The experimental investigation on the impact of toluene addition on low-temperature ignition characteristics of diesel spray’, Fuel, vol. 254, p. 115580, Oct. 2019, doi: 10.1016/j.fuel.2019.05.163.
 • [11] A. Forte, ‘17.0’, ANSYS San Diego, 2015.
 • [12] S. Özer, M. Akcay, and E. Vural, ‘Effect of toluene addition to waste cooking oil on combustion characteristics of a ci engine’, Fuel, vol. 303, p. 121284, 2021.
 • [13] P. Kwanchareon, A. Luengnaruemitchai, and S. Jai-In, ‘Solubility of a diesel–biodiesel–ethanol blend, its fuel properties, and its emission characteristics from diesel engine’, Fuel, vol. 86, no. 7, pp. 1053–1061, May 2007, doi: 10.1016/j.fuel.2006.09.034.
 • [14] V. D. Chaudhari, A. Kulkarni, and D. Deshmukh, ‘Spray characteristics of biofuels for advance combustion engines’, Clean. Eng. Technol., vol. 5, p. 100265, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.clet.2021.100265.
 • [15] H. Köten and A. S. Parlakyiğit, ‘Effects of the diesel engine parameters on the ignition delay’, Fuel, vol. 216, pp. 23–28, Mar. 2018, doi: 10.1016/j.fuel.2017.11.136.
 • [16] S. Manigandan, J. I. Ryu, T. R. Praveen Kumar, and M. Elgendi, ‘Hydrogen and ammonia as a primary fuel – A critical review of production technologies, diesel engine applications, and challenges’, Fuel, vol. 352, p. 129100, Nov. 2023, doi: 10.1016/j.fuel.2023.129100.
 • [17] R. N. Bhagat, K. B. Sahu, S. K. Ghadai, and C. B. Kumar, ‘A review of performance and emissions of diesel engine operating on dual fuel mode with hydrogen as gaseous fuel’, Int. J. Hydrog. Energy, vol. 48, no. 70, pp. 27394–27407, Aug. 2023, doi: 10.1016/j.ijhydene.2023.03.251.
 • [18] S. H. Hosseini et al., ‘Use of hydrogen in dual-fuel diesel engines’, Prog. Energy Combust. Sci., vol. 98, p. 101100, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.pecs.2023.101100.
 • [19] A. Tamilvanan et al., ‘Effect of diethyl ether and ethanol as an oxygenated additive on Calophyllum inophyllum biodiesel in CI engine’, Environ. Sci. [1] M. El-Adawy, ‘Effects of diesel-biodiesel fuel blends doped with zinc oxide nanoparticles on performance and combustion attributes of a diesel engine’, Alex. Eng. J., vol. 80, pp. 269–281, 2023.
 • [20] A. K. Agarwal et al., ‘Effect of fuel injection pressure and injection timing of Karanja biodiesel blends on fuel spray, engine performance, emissions and combustion characteristics’, Energy Convers. Manag., vol. 91, pp. 302–314, Feb. 2015, doi: 10.1016/j.enconman.2014.12.004.
 • [21] H. K. Suh, S. H. Yoon, and C. S. Lee, ‘Effect of Multiple Injection Strategies on the Spray Atomization and Reduction of Exhaust Emissions in a Compression Ignition Engine Fueled with Dimethyl Ether (DME)’, Energy Fuels, vol. 24, no. 2, pp. 1323–1332, Feb. 2010, doi: 10.1021/ef9010143.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Makine Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mutlu Okcu 0000-0002-8226-0994

Müjdat Fırat 0000-0001-6978-9044

Erken Görünüm Tarihi 29 Mart 2024
Yayımlanma Tarihi
Gönderilme Tarihi 24 Kasım 2023
Kabul Tarihi 21 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

IEEE M. Okcu ve M. Fırat, “Düşük yük koşullarında tek silindirli dizel motorun yanma ve emisyonlarına toluen içeriğinin etkisinin sayısal olarak incelenmesi”, DÜMF MD, c. 15, sy. 1, ss. 161–168, 2024, doi: 10.24012/dumf.1395573.
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456