Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi'nin Yapım Teknikleri

Yıl 2024, Cilt: 15 Sayı: 2, 515 - 523
https://doi.org/10.24012/dumf.1454529

Öz

Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi, 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Yapıldığı dönem tetrakonch plan tipinde olan kilise, zamanla uğradığı değişimler sonucunda bugünkü durumuna ulaşmıştır. Bugün, sadece kilisenin ilk yapıldığı dönemde mevcut olan apsis bölümü ve bazı dış duvar parçaları ayakta kalmıştır. Yapının ilk yapıldığı dönemde apsis olduğu düşünülen bölüm, daha sonra yapılan değişikliklerle narteks, naos ve apsis bölümlerinden oluşan bir kiliseye dönüştürülmüştür. Meryem Ana Kilisesi’nde farklı dönemlere bağlı olarak farklı malzemeler ve yapım teknikleri uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan incelemeler, yapının günümüze ulaşan mevcut durumu üzerinden analiz edilerek sunulmuştur. Tüm yapım detayları fotoğraflar ve çizimlerle detaylandırılarak anlatılmıştır. Kilisenin yapım teknikleri; döşeme, duvarlar, ayak ve sütunlar, kubbe, kemerler, kapı ve pencereler ile çan kulesi başlıkları altında incelenmiştir.

Etik Beyan

Hazırlanan makalede etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Destekleyen Kurum

DÜBAP

Proje Numarası

-

Kaynakça

  • [1] S. Guyer, “Le role de l'art de la Syrie et de la Mésopotamie a l'époque Byzantine”. Syria. vol. 14, no. 1 pp. 56-70, 1933.
  • [2] W.E. Kleinbauer, “The Origins and Functions of the Aisled Tetraconch Churches in Syria and Northern Mesopotamia”. Dumbarton Oaks Papers. Vol. 41, pp. 89-114, 1973.
  • [3] E. Keser-Kayaalp, “The Church of Virgin at Amida and the Martyrium at Constantia: Two Monumental Centralised Churches in Late Antique Northern Mesopotamia”. OLBA XXI. vol. 21, pp. 393-436, 2013.
  • [4] www.earth.google.com
  • [5] M. Berchem, J. Strzygowski, G. Bell, “Amida”. Orient Yayınları. Türkiye. 2015. (1910 yılında yayınlanmış olan Amida kitabının çevirisidir.)
  • [6] J. Strzygowski, “The Origin of Christian Art. The Burlington Magazine for Connoisseurs”. Vol. 20, no. 105, pp. 146-153, 1911.
  • [7] C.A. Mango, “Byzantine architecture”. London. 2006.
  • [8] D. Hasol, “Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü”. Yem Yayın. 2022.
  • [9] N. Dalkılıç, A. Nabikoğlu, “Traditional Manufacturing of Clay Brick Used in the Historical Buildings of Diyarbakir (Turkey)”. Frontiers of Architectural Research, vol. 6, no. 3, pp. 346-359. 2017.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimari Mühendislik, Yapı Malzemeleri, Yapım Teknolojileri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sultan Saylık 0009-0005-7647-3773

Neslihan Dalkılıç 0000-0003-3920-9904

Proje Numarası -
Erken Görünüm Tarihi 30 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi
Gönderilme Tarihi 17 Mart 2024
Kabul Tarihi 18 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

IEEE S. Saylık ve N. Dalkılıç, “Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi’nin Yapım Teknikleri”, DÜMF MD, c. 15, sy. 2, ss. 515–523, 2024, doi: 10.24012/dumf.1454529.
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456