Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 63 - 71, 30.11.2017

Öz

Dizel motorlar gündelik hayatta oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bitkisel yağlardan üretilen biyodizel yakıtlar, standart dizel yakıt ile farklı oranlarda karıştırılarak direk enjeksiyonlu tek silindirli motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılabilmektedir. Biyodizel içerikli yakıtlar NOx haricindeki egzoz emisyonlarını düşürmektedir. Bu durum çevre açısından biyodizel yakıtların önemini artırmaktadır. Biyodizel yakıtlar tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, fotosentez yolu ile CO2’yi dönüştürüp karbon döngüsünü hızlandırır. Bu nedenle biyodizel yakıtlar, sera etkisini artırıcı yönde etki göstermez. Petrol rezervlerinin sınırlı olması ve artan çevre kirliliği, biyodizel içerikli yakıtların önemini artırmıştır. Bu çalışmada, rafine edilmiş ayçiçeği yağından üretilen biyodizel yakıt, hacimsel olarak %6, %12 ve %25 oranlarında standart dizel yakıt ile karıştırılarak sırasıyla B6, B12 ve B25 yakıt karışımları elde edilmiştir. Elde edilen yakıt karışımlarının, farklı devirlerde tek silindirli bir dizel motorun egzoz emisyonlarına ve yakıt tüketimine olan etkileri deneysel olarak incelenmiştir.

Kaynakça

 • [1] Banapurmath, N. R., Tewari, P. G., Hosmath, R. S., (2008). Combustion an emission characteristics of a direct injection, compression-ignition operated on Hongeoil, HOME and blends of HOME and diesel, International Journal of Sustainable Engineering, 2, 80-93.
 • [2] Murugesan, A., Umarani, C., Subramanian, R., Nedunchezhian, N., (2009). Bio-diesel as an alternative fuel for diesel engines - A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 653-662.
 • [3] Sugözü, B., (2016). Influence of diesel fuel and soybean oil ethyl ester blends on the performance and emission characteristics of a diesel engine, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 5, 1-7.
 • [4] Sugözü, İ., Aksoy, F., Baydır, A. Ş., (2009). Bir dizel motorunda ayçiçeği metil esteri kullanımının motor performans ve emisyonlarına etkisi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(2), 49-56.
 • [5] Özsezen, N. A., Türkcan, A., Çanakçı, M., (2007). Ham ayçiçek yağı kullanılan bir dizel motorun performans ve emisyonları, 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs, Samsun, Türkiye.
 • [6] Çelikten, İ., Arslan, M. A., (2008). Dizel yakıtı, kanola yağı ve soya yağı metil esterlerinin direkt püskürtmeli bir dizel motorunda performans ve emisyonlarına etkilerinin incelenmesi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 23(4), 829-836.
 • [7] Sayın, C., (2012). Diesel engine emissions improvements by the use of Sunflower methyl ester /diesel blends, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33(2), 83-88.
 • [8] Geyer, S. M., Jacobus, M. J., Lestz, S., (1984). Comparison of diesel engine performance and emissions from neat and transesterified vegetable oils, Transaction of the ASAE, 375-381.
 • [9] Keskin, A., (2005). Tall yağı esaslı biyodizel ve yakıt katkı maddesi üretimi ve bunların dizel motor performansı üzerindeki etkileri, Doktora tezi, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi.
 • [10] Reşitoğlu, İ. A., (2010). Atık yağlardan üretilmiş biyodizelin dizel motor performans ve emisyonuna etkisinin deneysel olarak araştırılması, Yüksek lisans tezi, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, Mersin Üniversitesi.
 • [11] Çat, S., (2012). Dizel motorda atık biyodizel kullanımının performans ve emisyonlara etkisi, Yüksek lisans tezi, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Karabük Üniversitesi.
 • [12] Kutlar, A., Ergeneman, M., Arslan, H., Mutlu, M., (1998). Taşıt egzozundan kaynaklanan kirleticiler, İstanbul, Türkiye, Birsen Yayınevi.
 • [13] Abdel-Rahman, A. A., (1998). On the emissions from internal-combustion engines: a review, Int. J. Energ. Res., 22(6), 483-513.
 • [14] Lee, C. S., Park, S. W., Kwon, S. I., (2005). An experimental study on the atomization and combustion characteristics of biodiesel-blended fuels, Energy&Fuels, 19, 2201- 2208.
 • [15] Canakci, M., Sanli, H., (2005). An assessment about the reasons of NOx rise in biodiesel’s exhaust emissions, J. Naval Sci. Eng., 3, 81-92.
 • [16] Özsezen, A. N., Çanakçı, M., (2009). Biyodizel ve karışımlarının kullanıldığı bir dizel motorda performans ve emisyon analizi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(2), 173-180.
 • [17] Behçet, R., Çakmak, A. V., Aydın, S., İlkılıç, C., Aydın, H., (2011). Atık kızartma yağı metil esterinin bir dizel motorunda motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 72-76.

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 63 - 71, 30.11.2017

Öz

Kaynakça

 • [1] Banapurmath, N. R., Tewari, P. G., Hosmath, R. S., (2008). Combustion an emission characteristics of a direct injection, compression-ignition operated on Hongeoil, HOME and blends of HOME and diesel, International Journal of Sustainable Engineering, 2, 80-93.
 • [2] Murugesan, A., Umarani, C., Subramanian, R., Nedunchezhian, N., (2009). Bio-diesel as an alternative fuel for diesel engines - A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 653-662.
 • [3] Sugözü, B., (2016). Influence of diesel fuel and soybean oil ethyl ester blends on the performance and emission characteristics of a diesel engine, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 5, 1-7.
 • [4] Sugözü, İ., Aksoy, F., Baydır, A. Ş., (2009). Bir dizel motorunda ayçiçeği metil esteri kullanımının motor performans ve emisyonlarına etkisi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(2), 49-56.
 • [5] Özsezen, N. A., Türkcan, A., Çanakçı, M., (2007). Ham ayçiçek yağı kullanılan bir dizel motorun performans ve emisyonları, 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs, Samsun, Türkiye.
 • [6] Çelikten, İ., Arslan, M. A., (2008). Dizel yakıtı, kanola yağı ve soya yağı metil esterlerinin direkt püskürtmeli bir dizel motorunda performans ve emisyonlarına etkilerinin incelenmesi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 23(4), 829-836.
 • [7] Sayın, C., (2012). Diesel engine emissions improvements by the use of Sunflower methyl ester /diesel blends, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33(2), 83-88.
 • [8] Geyer, S. M., Jacobus, M. J., Lestz, S., (1984). Comparison of diesel engine performance and emissions from neat and transesterified vegetable oils, Transaction of the ASAE, 375-381.
 • [9] Keskin, A., (2005). Tall yağı esaslı biyodizel ve yakıt katkı maddesi üretimi ve bunların dizel motor performansı üzerindeki etkileri, Doktora tezi, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi.
 • [10] Reşitoğlu, İ. A., (2010). Atık yağlardan üretilmiş biyodizelin dizel motor performans ve emisyonuna etkisinin deneysel olarak araştırılması, Yüksek lisans tezi, Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, Mersin Üniversitesi.
 • [11] Çat, S., (2012). Dizel motorda atık biyodizel kullanımının performans ve emisyonlara etkisi, Yüksek lisans tezi, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Karabük Üniversitesi.
 • [12] Kutlar, A., Ergeneman, M., Arslan, H., Mutlu, M., (1998). Taşıt egzozundan kaynaklanan kirleticiler, İstanbul, Türkiye, Birsen Yayınevi.
 • [13] Abdel-Rahman, A. A., (1998). On the emissions from internal-combustion engines: a review, Int. J. Energ. Res., 22(6), 483-513.
 • [14] Lee, C. S., Park, S. W., Kwon, S. I., (2005). An experimental study on the atomization and combustion characteristics of biodiesel-blended fuels, Energy&Fuels, 19, 2201- 2208.
 • [15] Canakci, M., Sanli, H., (2005). An assessment about the reasons of NOx rise in biodiesel’s exhaust emissions, J. Naval Sci. Eng., 3, 81-92.
 • [16] Özsezen, A. N., Çanakçı, M., (2009). Biyodizel ve karışımlarının kullanıldığı bir dizel motorda performans ve emisyon analizi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(2), 173-180.
 • [17] Behçet, R., Çakmak, A. V., Aydın, S., İlkılıç, C., Aydın, H., (2011). Atık kızartma yağı metil esterinin bir dizel motorunda motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 72-76.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Suat SARIDEMİR
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Sevda MERT
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Şenol MERT
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { duzceitbd349762, journal = {İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3455}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {63 - 71}, doi = {}, title = {AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Sarıdemir, Suat and Mert, Sevda and Mert, Şenol} }
APA Sarıdemir, S. , Mert, S. & Mert, Ş. (2017). AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 63-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceitbd/issue/32369/349762
MLA Sarıdemir, S. , Mert, S. , Mert, Ş. "AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ" . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 63-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceitbd/issue/32369/349762>
Chicago Sarıdemir, S. , Mert, S. , Mert, Ş. "AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 63-71
RIS TY - JOUR T1 - AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ AU - Suat Sarıdemir , Sevda Mert , Şenol Mert Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 71 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-3455- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ %A Suat Sarıdemir , Sevda Mert , Şenol Mert %T AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ %D 2017 %J İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi %P 2147-3455- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Sarıdemir, Suat , Mert, Sevda , Mert, Şenol . "AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 / 2 (Kasım 2017): 63-71 .
AMA Sarıdemir S. , Mert S. , Mert Ş. AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2017; 6(2): 63-71.
Vancouver Sarıdemir S. , Mert S. , Mert Ş. AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2017; 6(2): 63-71.
IEEE S. Sarıdemir , S. Mert ve Ş. Mert , "AYÇİÇEĞİ METİL ESTERİ VE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİ", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 63-71, Kas. 2017