Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluating of Oriented Tourism and Recreational Use Cankırı Rock Salt Cave’s and Its Near Surrondings

Yıl 2014, Cilt 10, Sayı 1, 97 - 113, 26.01.2017

Öz

Rock salt is one of the major sources of salt and it has a vital importance for living. Rock salt caves are used for produce salt, speleoterapi, art applications, tourism, recreation and storage purposes in the world. This study was carried out at Çankırı Salt Cave and its environs, in Balıbağı Village in Çankırı Province’s borders. The study was realized in the Çankırı Rock Salt Cave for using of oriented recreational and tourism. Çankırı Rock Salt Cave’s tourism - recreational potential and problems have revealed based on obtained the datas, SWOT Analysis, Visual Landscape Values and Slope Analysis, made with GIS (Geographical Information Systems) analysises. Oriented recreational and tourism in use of research area, it was determined that the most important obstacle is legal-administrative problems. In this study, Çankırı Rock Salt Cave was evaluated with own properties, its near surroundings and the city’s recreation and tourism opportunities. Accordingly, it was proposed, recreational use of areas because of slope is more appropiate near the road around cave, the use of health tourism as the cave has a convenient environment for speleotherapy (Dede, 2011), for that purpose setting of Health and Spor Complex out of the cave, supporting of existing statues inside the cave with various art objects (salt fall, reliefs, maquettes), giving a place like use of a restaurant, WC, sales units, landscaping around the cave entrance and being associated with potential touristic and recreation areas in Çankırı city and the cave neighborhood.

Kaynakça

 • Ayhan A 2009. Kültüre İşlenen Bir Madencilik Tarihi: Kopalnia Soli. Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi (1) 12-18. Ankara,
 • Anonim, 2013a. Genel Olarak Tuzun Kullanım Alanları. http://www.binbirgida.com/pdf/
 • Tuzun kullanim alanlari. pdf,
 • Anonim, 2013b. Müzeler ve Ören Yerleri. http://www.cankirikulturturizm.gov.tr/belge/1-33239/muzeler-ve-orenyerleri.html,
 • Anonim, 2013c. Gazete Haberleri.http://www.sozcu18.com/cankiriya-3-yildizli-koc-otel-10421h.htm,
 • Anonim, 2013d. Akmazlık. tr.wikipedia.org/wiki/Akmazlık,
 • Anonim, 2012. Çan-Kaya Kaya Tuzu Taah. Tic. ve San. A.Ş. Yer Altı Kaya Tuzu İşletmesi Raporu. Çan-Kaya Kaya Tuzu Taah. Tic. ve San. A.Ş. Çankırı,
 • Anonim, 2011a. Madencilik Terimleri.http://www.genelmadenis.org.tr/Sayfalar.asp?ID=15,

Çankırı Kaya Tuzu Mağarasının ve Yakın Çevresinin Turizm ve Rekreasyonel Amaçlı Kullanımının İrdelenmesi

Yıl 2014, Cilt 10, Sayı 1, 97 - 113, 26.01.2017

Öz

Kaya tuzu, önemli tuz kaynaklarından birisidir ve canlılar için yaşamsal önem arz etmektedir. Dünya’da kaya tuzu mağaraları; tuz çıkarılmasının yanı sıra speleoterapi, güzel sanatlar uygulamaları, turizm, rekreasyon ve depolama amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çalışma, Çankırı İli sınırları içinde Balıbağı Köyü’nde yer alan Çankırı Kaya Tuzu Mağarası ve yakın çevresinde yürütülmüştür. Çalışma, tuz mağaralarının turizm ve rekreasyon amaçlı kullanımını Çankırı Kaya Tuzu Mağarası örneğinde irdelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere, SWOT Analizine, Görsel Peyzaj Değerlerine ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ile yapılan Eğim Analizlerine dayalı olarak Çankırı Kaya Tuzu Mağarası’nın ve yakın çevresinin, turizm - rekreasyon potansiyeli ve sorunları ortaya konmuştur. Araştırma alanının turizm ve rekreasyonel amaçlı kullanımındaki en önemli engelin yasal-yönetsel sorunlar olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, Çankırı Kaya Tuzu Mağarası kendi özellikleri, yakın çevresi ve kentin turizm ve rekreasyon olanaklarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Buna göre; Mağara yakın çevresinde yola yakın alanlarda eğim daha uygun olduğu için bu alanların rekreasyonel kullanımı, mağaranın speleoterapi için uygun ortama sahip olması (Dede, 2011) nedeniyle sağlık turizmi için kullanımı, bu amaçla mağara dışında da Sağlık ve Spor Kompleksinin kurulması, Mağara’nın içindeki mevcut heykellerin çeşitli sanatsal objelerle (tuz şelalesi, rölyefler, maketler vb.) desteklenmesi, Mağara içinde restoran, WC, satış standları gibi kullanımlara yer verilmesi, Mağara girişinin çevre düzenlemesinin yapılması ve Mağara’nın yakın çevresi ile Çankırı kentinde bulunan potansiyel turistik ve rekreasyon alanlarının birbiri ile ilişkilendirilmesi önerilmiştir.

Kaynakça

 • Ayhan A 2009. Kültüre İşlenen Bir Madencilik Tarihi: Kopalnia Soli. Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi (1) 12-18. Ankara,
 • Anonim, 2013a. Genel Olarak Tuzun Kullanım Alanları. http://www.binbirgida.com/pdf/
 • Tuzun kullanim alanlari. pdf,
 • Anonim, 2013b. Müzeler ve Ören Yerleri. http://www.cankirikulturturizm.gov.tr/belge/1-33239/muzeler-ve-orenyerleri.html,
 • Anonim, 2013c. Gazete Haberleri.http://www.sozcu18.com/cankiriya-3-yildizli-koc-otel-10421h.htm,
 • Anonim, 2013d. Akmazlık. tr.wikipedia.org/wiki/Akmazlık,
 • Anonim, 2012. Çan-Kaya Kaya Tuzu Taah. Tic. ve San. A.Ş. Yer Altı Kaya Tuzu İşletmesi Raporu. Çan-Kaya Kaya Tuzu Taah. Tic. ve San. A.Ş. Çankırı,
 • Anonim, 2011a. Madencilik Terimleri.http://www.genelmadenis.org.tr/Sayfalar.asp?ID=15,

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm İç Anadolu’da Ağaçlandırma Çalışmaları
Yazarlar

Umut Pekin TİMUR>
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Merve ORHAN Bu kişi benim
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Arif AKSÜT Bu kişi benim
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Timur, U. P. , Orhan, M. & Aksüt, A. (2017). Çankırı Kaya Tuzu Mağarasının ve Yakın Çevresinin Turizm ve Rekreasyonel Amaçlı Kullanımının İrdelenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 10 (1) , 97-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27445/288663

........