Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2017-08-25

Information Level on Cancer and Cancer Risk Factors Living in Duzce
Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi

Sabri Sefa ERDEM [1] , Muammer YILMAZ [2] , Havva YILDIRIM [3] , Atilla Senih MAYDA [4] , Filiz BOLU [5] , Ahmet Akif DURAK [6] , Özge ŞENER [7]


This descriptive research assessed the level of knowledge in participants about cancer and cancer risk factors and conducted on 383 participants in Duzce province. Verbal information was given in order to increase people's participation in community cancer screening .Data collected by survey which contained 26 questions about sociodemographic characteristics, general information about cancer, cancer causes and the state of being diagnosed with cancer close, cancer screening, early diagnosis, KETEM, mammography. Questionnaires were collected through face to face method by researches. The data were analyzed with a statistical software package, on the relationship between categorical variables Pearson Chi-square, Fisher-Freeman-Halton and Fisher’ Exact tests were used. 61.5% of respondents in our research were women, 58.8% of married; 47.4% of had received training at the university level. 55.2% of respondents thought that the cancer is a deadly disease, afraid of getting cancer of 80.9%. However, 61.3% of participants didn’t do anything to protect themselves from cancer, 81.4% of respondents didn’t take cancer screening before, 60.6% of had not heard KETEM before, no need to health insurance for scaning cancer wasn’t known by 58%. In this research among women;having knowledge about cancer, fearing of cancer, taking precautions to protect themselves from cancer, cancer screening and having information about KETEM rates more than males. In order to increase cancer awareness should be made more extensive studies in Duzce province. Information works in the areas of public life should be done about cancer . TSM and Duzce University Medical Faculty should organize training courses to increase the public's awareness of cancer collaboration.

Tanımlayıcı tipte planlanan bu araştırma; katılımcıların kanser ve kanser risk faktörleri ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirip,katılımcılara sözel bilgilendirme yapılarak halkın toplum taramalarına katılımını artırmak amacıyla Düzce İl Merkez ‘inde 383 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Veriler; sosyodemografik özellikler, kanser hakkında genel bilgiler, kanserin nedenleri ve kanser tanılı yakını olma durumu, kanser taramaları, erken teşhis, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM), mamagrofi ve kendi kendine meme muayenesi (KKMM) ile ilgili toplamda yirmi altı sorudan oluşan anket formu ile araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Araştırma verileri bir istatistik paket programı ile değerlendirilmiş, kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerde Pearson Ki-kare, Fisher-Freeman-Halton ve Fisher’ exact testleri kullanılmıştır. Araştırmamıza katılanların %61.5’i kadın, %58.8’i evli iken; %47.4’ü üniversite düzeyinde eğitim almıştı. Katılımcıların %55.2’si kanserin ölümcül bir hastalık olduğunu düşünmekte, %80.9’u kanser olmaktan korkmaktadır. Ancak katılımcıların %61.3’ü kanserden korunmak için herhangi bir şey yapmamaktadır. Katılımcıların %81.4’ü daha önce kanser taraması yaptırmamış, %60.6’sı KETEM’i daha önce duymamıştır, %58’i taramalar için sağlık güvencesine gerek olmadığını bilmemektedir. Araştırmada kadınların kanser hakkında bilgi sahibi olma, kanserden korkma ve kanserden korunmak için önlem alma ile KETEM hakkında bilgi sahibi olma ve kanser taraması yaptırma durumu erkelere göre daha fazla bulunmuştur. Düzce İli’nde kanser farkındalığını arttırmak adına daha geniş çaplı çalışmalar yapılmalı. Bu konuda toplu yaşam alanlarında bilgilendirme çalışmaları yapılmalı. Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği halinde çalışarak halkın kanser farkındalığını arttırmak için eğitimler düzenlemelidir.

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Sabri Sefa ERDEM

Yazar: Muammer YILMAZ

Yazar: Havva YILDIRIM

Yazar: Atilla Senih MAYDA

Yazar: Filiz BOLU

Yazar: Ahmet Akif DURAK

Yazar: Özge ŞENER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed339570, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi}, key = {cite}, author = {ERDEM, Sabri Sefa and YILMAZ, Muammer and YILDIRIM, Havva and MAYDA, Atilla Senih and BOLU, Filiz and DURAK, Ahmet Akif and ŞENER, Özge} }
APA ERDEM, S , YILMAZ, M , YILDIRIM, H , MAYDA, A , BOLU, F , DURAK, A , ŞENER, Ö . (2017). Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/31210/339570
MLA ERDEM, S , YILMAZ, M , YILDIRIM, H , MAYDA, A , BOLU, F , DURAK, A , ŞENER, Ö . "Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/31210/339570>
Chicago ERDEM, S , YILMAZ, M , YILDIRIM, H , MAYDA, A , BOLU, F , DURAK, A , ŞENER, Ö . "Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi AU - Sabri Sefa ERDEM , Muammer YILMAZ , Havva YILDIRIM , Atilla Senih MAYDA , Filiz BOLU , Ahmet Akif DURAK , Özge ŞENER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 7 IS - 1 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi %A Sabri Sefa ERDEM , Muammer YILMAZ , Havva YILDIRIM , Atilla Senih MAYDA , Filiz BOLU , Ahmet Akif DURAK , Özge ŞENER %T Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi %D 2017 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ERDEM, Sabri Sefa , YILMAZ, Muammer , YILDIRIM, Havva , MAYDA, Atilla Senih , BOLU, Filiz , DURAK, Ahmet Akif , ŞENER, Özge . "Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Ağustos 2017): 1-10 .
AMA ERDEM S , YILMAZ M , YILDIRIM H , MAYDA A , BOLU F , DURAK A , ŞENER Ö . Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2017; 7(1): 1-10.
Vancouver ERDEM S , YILMAZ M , YILDIRIM H , MAYDA A , BOLU F , DURAK A , ŞENER Ö . Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(1): 10-1.