Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2146-443X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |


Editörlerden, 

    Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜ Sağlık Bil Enst DergDuzcesbed) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru cevaplar) araştırma türünde yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu ve diğer sağlık alanı araştırmacılarının başvuruları kabul edilmektedir.  Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve e-ISSN: 2146-443X olan açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Dergimiz,  "Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)""TR Dizin (TÜBİTAK/ULAKBİM)""Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)”, "Directory of Open Access Journal (DOAJ)", "Index Copernicus""Google Akademik (Google Scholar)", "Academic Resource Index (ResearchBib)", "Sobiad Atıf Dizini", "Scientific Indexing Services (SIS)", "ROAD""Scientific World Index (SCIWIN)e kayıtlıdır. Yapılan bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere duyurulması ve ulusal yayıncılığa katkı sağlanması amacıyla, yazarlarımızın ulusal dergilerde yayınlanan çalışmalara atıflar yapması büyük önem arz etmektedir.

    Saygılarımızla,

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2146-443X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi


Editörlerden, 

    Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜ Sağlık Bil Enst DergDuzcesbed) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru cevaplar) araştırma türünde yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu ve diğer sağlık alanı araştırmacılarının başvuruları kabul edilmektedir.  Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve e-ISSN: 2146-443X olan açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Dergimiz,  "Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)""TR Dizin (TÜBİTAK/ULAKBİM)""Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)”, "Directory of Open Access Journal (DOAJ)", "Index Copernicus""Google Akademik (Google Scholar)", "Academic Resource Index (ResearchBib)", "Sobiad Atıf Dizini", "Scientific Indexing Services (SIS)", "ROAD""Scientific World Index (SCIWIN)e kayıtlıdır. Yapılan bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere duyurulması ve ulusal yayıncılığa katkı sağlanması amacıyla, yazarlarımızın ulusal dergilerde yayınlanan çalışmalara atıflar yapması büyük önem arz etmektedir.

    Saygılarımızla,

Cilt 10 - Sayı 1 - 31 Oca 2020
 1. 1,2,4-Triazol Yapısı Taşıyan Benzotiyazol Türevlerinin Sentezi ve Antifungal Aktiviteleri
  Sayfalar 1 - 5
  Ulviye ACAR ÇEVİK , Derya OSMANİYE
 2. KOAH Akut Atak Nedeniyle Yatan Hastalarda Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri, Antibiyotik Direnci ve Komorbiditenin Araştırılması
  Sayfalar 6 - 11
  Mustafa BEHÇET , Fatma AVCIOĞLU , Emine ÖZSARI , Tuncer TUĞ , Muhammet Güzel KURTOĞLU
 3. Kronik Boyun Ağrısı Tedavisinde Çene Kasları Egzersizleri İle Boyun İzometrik Egzersizlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Randomize, Kontrollü Çalışma
  Sayfalar 12 - 21
  Buket AKINCI , Birce ZORLUTUNA
 4. The Effect of Obstructive Sleep Apnea on Violent and Non-violent Behavior
  Sayfalar 22 - 28
  Pınar YILDIZ GÜLHAN , Mehmet Fatih ELVERİŞLİ , Şengül CANGÜR , Ege GÜLEÇ BALBAY , Bora BÜKEN
 5. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Karşılaştıkları Etik Sorunların Stres Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 29 - 35
  Didem ÖNDAŞ AYBAR , Serap PARLAR KILIÇ
 6. Comparative Study of the Functional and Clinical Outcomes of Two Different Rotator Cuff Repair Techniques: Suture Anchor versus Transosseous Sharc-FT
  Sayfalar 36 - 42
  Zekeriya Okan KARADUMAN , Mehmet ARICAN , Ozan TURHAL , Yalçın TURHAN , Kazım SOLAK , Mehmet Orçun AKKURT , Şengül CANGÜR
 7. Gebelikte Yaşanan Aile İçi Şiddetin Doğasının İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 43 - 51
  Serap TOPATAN , Emine KOÇ , Neşe KARAKAYA , Nuran MUMCU
 8. Vulvovajinal Enfeksiyon Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Predispozan Faktörlerin Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 52 - 57
  Hilal TÜRKMEN ALBAYRAK , Alper Murat ALBAYRAK , Ayfer BAKIR , İdris ŞAHİN
 9. Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması
  Sayfalar 58 - 67
  Keziban AMANAK , Sibel ŞEKER , Funda ÇİTİL CANBAY , Esra ESEN
 10. Piterjiumlu Hastalarda Seruloplazmin, Albümin, İskemi-Modifiye Albümin ve Miyeloperoksidaz Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 68 - 72
  Hanife Tuba AKÇAM , Özcan EREL
 11. Ebe ve Hemşirelerde Çalışma Koşullarının Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 73 - 80
  Yadigar ÇEVİK DURMAZ , Ayşe KUZU , Nazlican KİLİG
 12. Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması
  Sayfalar 81 - 86
  Fatma AVCIOĞLU , Cihadiye Elif ÖZTÜRK , İdris ŞAHİN , Şükrü ÖKSÜZ , Arif KIZILIRMAK , Nida AKAR
 13. Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 87 - 93
  Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT , Pınar YEŞİL DEMİRCİ , Gürsel ÖZTUNÇ
 14. Lesitin İçeren Antibiyotik Kilit Çözeltilerinin Klebsiella pneumoniae Biyofilmi Üzerine in vitro Etkileri
  Sayfalar 94 - 99
  Emel MATARACI KARA , Berna ÖZBEK ÇELİK
 15. Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma
  Sayfalar 100 - 107
  Ayla TUZCU , Kerime BADEMLİ , Nurcan KIRCA , İlhan GÜNBAYI
 16. De novo t(1;6)(p13p21.3) Dengeli Resiprokal Translokasyonun İnfertilite ile İlişkisi
  Sayfalar 108 - 110
  Murat KAYA , Gülçin BAĞATIR OZAN , Kıvanç ÇEFLE , Şükrü ÖZTÜRK , Şükrü PALANDUZ
 17. Gebelerde Epilepsi Tedavisi
  Sayfalar 111 - 115
  Aygül TANTİK PAK
 18. Obezite ile Diş Çürüğü ve Dental Erozyon Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 116 - 122
  Günçe OZAN , Esra YILDIZ
 19. Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Tedavisinde EEG-Dayalı Nörofeedback Yönteminin Kullanımı
  Sayfalar 123 - 130
  Anzel BAHADIR
 20. Pozitif Teknolojilerin Sağlık Hizmetlerinde ve Hasta Katılımında Rolü
  Sayfalar 131 - 137
  Gülcan ŞANTAŞ , Fatih ŞANTAŞ
Dizinler