Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2146-443X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |


Editörlerden, 

    Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜ Sağlık Bil Enst DergDuzcesbed) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru cevaplar) araştırma türünde yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu ve diğer sağlık alanı araştırmacılarının başvuruları kabul edilmektedir.  Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve e-ISSN: 2146-443X olan açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır.

Saygılarımızla,

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2146-443X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi


Editörlerden, 

    Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜ Sağlık Bil Enst DergDuzcesbed) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru cevaplar) araştırma türünde yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Yüksekokulu ve diğer sağlık alanı araştırmacılarının başvuruları kabul edilmektedir.  Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve e-ISSN: 2146-443X olan açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır.

Saygılarımızla,

Cilt 11 - Sayı 1 - 21 Oca 2021
 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Basınç Ülseri Önlemeye Yönelik Bilgi ve Uygulamaları
  Sayfalar 1 - 7
  Emine KIR BİÇER
 2. Kafeik Asit İçeren Kitozan Kaplı Lipozomların Geliştirilmesi ve Antioksidan Etkinliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 8 - 15
  Çiğdem YÜCEL, Gökçe ŞEKER KARATOPRAK
 3. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 16 - 20
  Elif ASIK, Sevil ALBAYRAK
 4. Türk ve Mülteci Gebelerde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 21 - 24
  Sibel MUTLU, Şerife YILMAZ
 5. Assessment of Eating Habits and Internet Addiction Levels Based on the Physical Activity Levels in University Students
  Sayfalar 25 - 32
  Gülşah KOÇ, Ahu SOYOCAK, Pınar ONGÜN, Gülnaz KERVANCIOĞLU
 6. Effects of Metoprolol on Experimental Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury in Rats
  Sayfalar 33 - 38
  Uğur YAZAR, Sabahattin HIZIROĞLU, Süleyman KARAHAN, Mustafa Emre ERCIN, Ali Rıza GÜVERCİN, Serap OZER YAMAN
 7. Aile Hekimliği Birimlerinin Onuncu Yılında İdari, Mali ve Mesleki Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Bir İl Örneği
  Sayfalar 39 - 44
  Ahmet Önder PORSUK, Çiğdem CERİT
 8. Siirt İlinde Yüksek Hepatit Delta Antikoru Sıklığı
  Sayfalar 45 - 49
  Tayibe BAL
 9. Acil Servise Bir Yılda Başvuran Hastalarda Mükerrer Başvuruların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 50 - 55
  Hasan SULTANOĞLU, Zerrin GAMSIZKAN, Şengül CANGÜR
 10. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 56 - 60
  Tuba ERDEM SULTANOĞLU, Sarfinaz ATAOĞLU, Burcu AVŞAR, Mehmet Naci ÇAKIR
 11. Facial Contouring and Rejuvenation with the Use of Fat Injection
  Sayfalar 61 - 66
  Gaye TOPLU, Dinçer ALTINEL
 12. Depresyon Tanısı Alan Hastalarda Çocukluk Çağı Travması Varlığı ve Duygu Düzenleme Güçlüğü İle İlişkisi
  Sayfalar 67 - 75
  Rukiye AY, Oğuzhan KILINÇEL
 13. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Bilinçli Farkındalık
  Sayfalar 76 - 81
  Nihal YURTERİ
 14. Evaluation of Stigmatizing Attitudes of Physicians Towards Bipolar Affective Disorders
  Sayfalar 82 - 88
  Oğuzhan KILINÇEL, Rukiye AY
 15. Nadir Görülen Bir Hastalık: Granülomatozislı Polianjitis Olgusu ve Hemşirelik Yaklaşımı
  Sayfalar 89 - 95
  Nur BAŞAK, Berna ÖZGÜRSOY URAN
 16. Ahlaki Cesaret: Tanımı, Ahlaki Sıkıntı ve Ahlaki Duyarlılık ile İlişkisi ve Geliştirilmesi
  Sayfalar 96 - 102
  Mustafa Sabri KOVANCI, Duygu HİÇDURMAZ
 17. Palmitoleik Asidin Bazı Kronik Hastalıklardaki Rolü: Kısa Derleme
  Sayfalar 103 - 107
  Mahmut BODUR, Aslı UÇAR
 18. Ağrı Yönetiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Kahkaha Terapisi
  Sayfalar 108 - 114
  Merve ÇAKAR, Esra KINACI, Sarfinaz ATAOĞLU
 19. Radiopharmaceuticals Used in Molecular Imaging
  Sayfalar 115 - 122
  Merve SAATÇİ, Meliha EKİNCİ, Evren GÜNDOĞDU
Dizinler