Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 67 - 72 2017-09-24

The Investigation of the Relations between Depression and Pain, Sociodemographics Knowledge in the Elderly People
Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Asuman SALTAN [1]


The aim of study was to investigation of the relationship among depression, pain and sociodemographic information in elderly people and to determine of level of sign of depression symptoms. The study included 101 women, 84 men total 185 persons aged 65 years and older. Individuals participating in the study were determined by single scan model from the general method of screening between January and March 2016 date at in public places where the elderly are busy. Individuals were reached with accessible (unbiased) sampling method. The sample of the work also constituted the universe of work. After sociodemographic information of people was recorded, was used Visual Analog Scale to assessment of pain and used Geriatrics Depression Scale to evaluate of depression. According to our results as the rate of depression increases in elderly individuals, body mass index and pain also increase (respectively, r=0.202, p=0.046; r=0.324, p<0.001). In order to, there was found the relationship between geriatrics depression scale and gender, education status (respectively, r=-0.231, p=0.002; r=-0.234, p=0.001). However, there was not found the relationship rate of depression and age, married status, chronic disease, using of alcohol-cigarette (respectively, r=-0.116, p=0.119; r=-0.004, p=0.959, r=-0.112, p=0.130, r=-0.051, p=0.494, r=0.111, p=0.133). Being women, the low level of education status, having pain and the high rates of body mass index in community living elderly people must be important point in clinic or rehabilitation applications for depression treatment or assessment.

Çalışmanın amacı yaşlılarda depresif belirti düzeylerinin belirlemesi, depresyonun sosyodemografik özellikler ve ağrı ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 65 yaş ve üstü 101 kadın 84 erkek toplam 185 yaşlı birey dahil edildi. Çalışmaya katılan bireyler şehrin merkezinde, yaşlıların yoğun olduğu halka açık mekanlarda, Ocak- Mart 2016 tarihleri arasında genel tarama modellerinden tekil tarama modeli olan anlık durum saptama yöntemi ile belirlendi. Ulaşılabilen (yansız) örneklem yöntemi ile bireylere ulaşıldı. Çalışmanın örneklemi, aynı zamanda çalışmanın evrenini oluşturdu. Bireylerin sosyodemografik bilgileri kayıt edildikten sonra ağrının değerlendirilmesi için Görsel Ağrı Ölçeği, depresyonun değerlendirilmesi için ise Geriatri Depresyon Ölçeği kullanıldı. Elde ettiğimiz sonuçlara göre yaşlı bireylerde depresyon oranı arttıkça vücut kütle indeksi ve ağrı da artmaktadır (sırasıyla r=0.202, p=0.046; r=0.324, p<0.001). Bununla birlikte Geriatri Depresyon Ölçeği ile cinsiyet ve eğitim durumu arasında ilişki bulunurken (sırasıyla r=-0.231, p=0.002; r=-0.234, p=0.001), yaş, medeni durum, kronik hastalık, alkol-sigara kullanımı arasında anlamlı ilişki bulunmadı (sırasıyla r=-0.116, p=0.119; r=-0.004, p=0.959, r=-0.112, p=0.130, r=-0.051, p=0.494, r=0.111, p=0.133). Sonuç olarak toplumda yaşayan yaşlı bireylerde depresyon ile ilgili rehabilitasyon yaklaşımlarında ya da klinikte uygulamalarda bulunulurken bireyin kadın olması, vücut kütle indeksi oranın yüksek, eğitim düzeyinin düşük olması ve bireyin ağrısının varlığı özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar olmalıdır.

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Asuman SALTAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Eylül 2017

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed340506, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {67 - 72}, doi = {}, title = {Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SALTAN, Asuman} }
APA SALTAN, A . (2017). Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 67-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/31475/340506
MLA SALTAN, A . "Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 67-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/31475/340506>
Chicago SALTAN, A . "Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 67-72
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Asuman SALTAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 72 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Asuman SALTAN %T Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2017 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD SALTAN, Asuman . "Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (Eylül 2017): 67-72 .
AMA SALTAN A . Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2017; 7(2): 67-72.
Vancouver SALTAN A . Yaşlılarda Depresyon, Ağrı ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(2): 72-67.