Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 120 - 121 2017-09-24

Puerperium and Cerebral Venous Infarct: A Case Report
Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu

Mustafa ALBAYRAK [1]


Cerebral venous thrombosis during pregnancy is rare in developed countries. Cerebral venous infarction is seen especially in puerperium. It seems most often on postpartum 2nd or 3rd week .It is the common cause of strokes in pregnancy. Classic triad of cerebral venous infarction is; headache, papilledema and seizure. In addition, focal neurological deficits, aphasia, visual disorders may also occur. It is most frequently seen in the lateral sinus or superior sagittal sinus. Among the reasons there are hemoglobinopathies, hyperviscosity syndromes, malignancies, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, and collagen tissue diseases. In addition it is associated with hypercoagulability dominated situations such as protein C and S deficiencies. In this article we present a case with cortical venous infarct that predisposed by puerperium.

Gebelikte görülen serebral venöztromboz, gelişmiş ülkelerde nadirdir. Serebral venözenfarkt özellikle puerperiumda görülür. En sık postpartum 2. veya 3. haftada gözlenir. Gebelikte oluşan inmelerin sık rastlanılan sebeplerinden biridir. Klasik triadı baş ağrısı, papil ödemi ve nöbet şeklindedir. Ayrıca fokal nörolojik defisit, afazi, görsel bozukluklar da görülebilir. Lateral ya da en sık superiorsagittal sinüste görülür. Hemoglobinopatiler, hiperviskozite sendromları, maligniteler, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, kollajen doku hastalıkları sebepleri arasındadır. Ayrıca protein C ve S eksiklikleri gibi hiperkoagülabilitenin hakim olduğu durumlarla da ilişkilidir. Bu makalede lohusalığın predispozan faktör olduğu kortikal venözenfarkt saptanan olgumuzu sunduk.

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Yazar: Mustafa ALBAYRAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Eylül 2017

Bibtex @olgu sunumu { duzcesbed340525, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {120 - 121}, doi = {}, title = {Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {ALBAYRAK, Mustafa} }
APA ALBAYRAK, M . (2017). Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 120-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/31475/340525
MLA ALBAYRAK, M . "Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 120-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/31475/340525>
Chicago ALBAYRAK, M . "Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 120-121
RIS TY - JOUR T1 - Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu AU - Mustafa ALBAYRAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 121 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu %A Mustafa ALBAYRAK %T Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu %D 2017 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ALBAYRAK, Mustafa . "Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (Eylül 2017): 120-121 .
AMA ALBAYRAK M . Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2017; 7(2): 120-121.
Vancouver ALBAYRAK M . Lohusalık ve Serebral Venöz Enfarkt: Olgu Sunumu. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(2): 121-120.