Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 67 - 71 2018-06-24

Shortening Process of Nonword Repetition List
Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci

Hatice AKÇAKAYA [1] , Murat DOĞAN [2] , Selhan GÜRKAN [3] , Esra YÜCEL [4]


Aim: The aim of this study is to shorten the Turkish Nonword Repetition List which consists of 36 nonwords to be composed of 20 nonwords of 1-4 syllables. Thus, it is planned to select nonwords that have the least variability among the individuals.

Material and Methods: The Turkish Nonword Repetition was recorded by a professional speaker in a professional studio. Two audio recordings were taken. Normalization was done to balance the sound levels between the syllables. Sound recordings were presented to 35 children who were hearing typically and range of their ages are 7;0-10;5. When sound recordings were presented, the repetitions of the children were marked on a form and recorded with a sound recorder at the same time. Forty-three percent of the records were examined for interobserver reliability.

Results: The variation coefficient of sound-recording-1 was found 10.96%, and the sound-recording-2 was found 12.2%. No significant differences were found between the sound recordings. Therefore, nonwords which have the least variation coefficient were identified. When there are words with equal variation coefficient in both sound recordings, the nonwords in sound-recording-1 were chosen inasmuch as the variation coefficient of sound-recording-1 is generally low. As a result, 20 nonwords were identified as one, two, three and four syllables. Moreover the interobserver reliability was found to be 87%.

Conclusion: It is thought that this list is more useful in terms of evaluating less time and preventing children are bored during the task. It is also possible to compare between studies with the Short Nonword Repetition List.

Amaç: Sözel çalışma belleği, anlamsız sözcük tekrarı gibi görevlerle değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkçe için oluşturulmuş 36 anlamsız sözcükten oluşan Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 1-4 heceli 20 anlamsız sözcükten oluşacak şekilde kısaltılmasıdır. Böylece bireyler arası değişkenliğin en az olduğu anlamsız sözcüklerin seçilmesi planlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesi profesyonel bir stüdyoda, profesyonel bir spiker tarafından kayıt edilmiştir. İki ayrı ses kaydı alınmıştır. Heceler arası ses düzeylerinin dengelenmesi amacıyla normalizasyon yapılmıştır. Normal işiten ve yaşları 7;0-10;5 (yedi yaş sıfır ay - on yaş beş ay) arasında değişen 35 çocuğa ses kayıtları sunulmuştur. Ses kayıtları sunulurken çocukların tekrarları bir forma işaretlenmiş, aynı zamanda ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir. Ses kayıtlarının birinci araştırmacı tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek için rastgele seçilen kayıtların %43’ü üçüncü araştırmacı tarafından ayrı bir form kullanılarak gözlemciler arası güvenirlik bakılmıştır.

Bulgular: Ses-kaydı-1’in değişim katsayısı %10,96, ses-kaydı-2’nin ise %12,2 bulunmuştur. Ses kayıtları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu nedenle en az değişim katsayısına sahip olan anlamsız sözcükler tespit edilmiştir. Her iki ses kaydında eşit değişim katsayısına sahip anlamsız sözcük olduğunda genel olarak ses-kaydı-1’in değişim katsayısı düşük olduğu için ses-kaydı-1’deki anlamsız sözcükler seçilmiştir. Sonuç olarak bir, iki, üç ve dört heceli 20 anlamsız sözcük belirlenmiştir. Ayrıca gözlemciler arası güvenirliğin %87 olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Daha kısa sürede değerlendirme yapması ve görev sırasında çocukların sıkılmasını önlemesi açısından bu listenin daha kullanışlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Kısaltılmış Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesi, araştırmalar arası kıyaslama yapmayı mümkün kılmaktadır.

 • 8. Kidd E. The role of verbal working memory in children's sentence comprehension: A critical review. Topics in Language Disorders. 2013;33(3):208-223.
 • 10. Dillon CM, Burkholder RA, Cleary M, Pisoni DB. Nonword repetition by children with cochlear implants accuracy ratings from normal-hearing listeners. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2004;47(5):1103-1116.
 • 9. Gathercole SE, Hitch GJ, Martin AJ. Phonological short-term memory and new word learning in children. Developmental Psychology. 1997;33(6):966-979.
 • 11. Dillon CM, Pisoni DB. Nonword repetition and reading in deaf children with cochlear implants. International Congress Series; 2004; 1273:304-307.
 • 12. Akoğlu G, Acarlar F. Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2014;39(173):13-24.
 • 13. Tsai KS, Tseng LH, Wu CJ, Young ST. Development of a mandarin monosyllable recognition test. Ear and Hearing. 2009;30(1):90-99.
 • 14. Carter AK, Dillon CM, Pisoni DB. Imitation of nonwords by hearing impaired children with cochlear implants: Suprasegmental analyses. Clinical Linguistics & Phonetics. 2002;16(8):619-638.
 • 15. Cleary M, Pisoni DC, David B. Imitation of nonwords by deaf children after cochlear implantation: Preliminary findings. The Annals of Otology, Rhinology & Laryngology Supplement. 2002;189(Supp):91-96.
 • 16. Martin FN, Clark JG. Introduction to audiology: 9th ed. Boston : Pearson/Allyn and Bacon, 2006. p. 101-129.
 • 17. Henry LA. The effects of word length and phonemic similarity in young children's short-term memory. The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1991;43(1):35-52.
 • 19. Towse JN, Hitch GJ, Hutton U. A reevaluation of working memory capacity in children. Journal of memory and language. 1998;39(2):195-217.
 • 18. Henry LA, Turner JE, Smith PT, Leather C. Modality effects and the development of the word length effect in children. Memory. 2000;8(1):1-17.
 • 1. Henry L. The Working Memory Model. The Development of Working Memory in Children. London: SAGE Publications; 2012. p. 1-37.
 • 20. Montgomery JW. Understanding the language difficulties of children with specific language impairmentsdoes verbal working memory matter? American Journal of Speech-Language Pathology. 2002;11(1):77-91.
 • 2. Baddeley A. Working memory, thought, and action. London: Oxford University Press; 2007. p. 1-62.
 • 3. Gathercole SE, Willis CS, Emslie H, Baddeley AD. Phonological memory and vocabulary development during the early school years: A longitudinal study. Developmental Psychology. 1992;28(5):887-898.
 • 4. Pisoni DD, Geers AE. Working memory in deaf children with cochlear implants: Correlations between digit span and measures of spoken language processing. The Annals of Otology, Rhinology & Laryngology Supplement. 2000;185(Supp):92-93.
 • 5. Masoura EV, Gathercole SE. Phonological short‐term memory and foreign language learning. International Journal of Psychology. 1999;34(5-6):383-388.
 • 6. Dillon CM, Pisoni DB. Non word repetition and reading skills in children who are deaf and have cochlear implants. The Volta Review. 2006;106(2):121-145.
 • 7. Archibald LM, Gathercole SE. Nonword repetition: A comparison of tests. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2006;49(5):970-983.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Hatice AKÇAKAYA
Ülke: Turkey


Yazar: Murat DOĞAN

Yazar: Selhan GÜRKAN

Yazar: Esra YÜCEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed387569, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {67 - 71}, doi = {}, title = {Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci}, key = {cite}, author = {AKÇAKAYA, Hatice and DOĞAN, Murat and GÜRKAN, Selhan and YÜCEL, Esra} }
APA AKÇAKAYA, H , DOĞAN, M , GÜRKAN, S , YÜCEL, E . (2018). Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 67-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/37762/387569
MLA AKÇAKAYA, H , DOĞAN, M , GÜRKAN, S , YÜCEL, E . "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 67-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/37762/387569>
Chicago AKÇAKAYA, H , DOĞAN, M , GÜRKAN, S , YÜCEL, E . "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 67-71
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci AU - Hatice AKÇAKAYA , Murat DOĞAN , Selhan GÜRKAN , Esra YÜCEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 71 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci %A Hatice AKÇAKAYA , Murat DOĞAN , Selhan GÜRKAN , Esra YÜCEL %T Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD AKÇAKAYA, Hatice , DOĞAN, Murat , GÜRKAN, Selhan , YÜCEL, Esra . "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 2 (Haziran 2018): 67-71 .
AMA AKÇAKAYA H , DOĞAN M , GÜRKAN S , YÜCEL E . Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2018; 8(2): 67-71.
Vancouver AKÇAKAYA H , DOĞAN M , GÜRKAN S , YÜCEL E . Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(2): 71-67.