Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 72 - 75 2018-06-24

Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri
Copper, Zinc, Magnesium and Calcium Levels in Royal Jelly That Produced in Bursa Province

Meltem UÇAR [1] , Birgül VANİZOR KURAL [2] , Volkan Numan BULUT [3] , Rezzan ALİYAZICIOĞLU [4] , Müge KOPUZ [5] , Orhan DEĞER [6] , Sevil CENGİZ [7]


Amaç: Arı sütü, genç işçi arıların salgı bezlerinden salgılanan, larvaların ve kraliçe bal arısının besin kaynağı olan bir arı ürünüdür. Kraliçe arının ve larvaların fizyolojik gelişimi için çok önemli olan arı sütü insanlar tarafından da besleyici özelliği ve sağlık üzerine pozitif etkileri olması sebebi ile tüketilmektedir. Arı sütü yapısında su, lipid, protein, karbonhidrat, amino asit, kısa peptidler, vitamin, fenolik bileşikler, eser element ve mineralleri barındırmaktadır. Arı sütü kompozisyonunun üretildiği bölgenin coğrafik yapısına, iklimine, bitki örtüsüne, depolama koşullarına ve arı ırkına bağlı olarak değiştiği öne sürülmektedir. Ayrıca arı sütü mineral içeriğinin coğrafik yapı ve iklimden bağımsız olarak sadece hasat dönemine bağlı olarak değiştiğini ileri süren çalışmalar da mevcuttur. Türkiye’de üretilen arı sütünün kimyasal içeriği ve biyolojik özellikleri ile ilgili çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinden temin edilen arı sütü örneklerinde bazı element düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Bakır (Cu), çinko (Zn), magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) element düzeyleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS) ile belirlendi (n=3). Her element için sonuçlar ortalama±standart sapma olarak sunuldu.

Bulgular: Bursa arı sütünde Cu miktarı 3,25±0,05 mg/kg, Zn miktarı 23,87±1,33 mg/kg, Mg miktarı 794,33±38,44 mg/kg ve Ca miktarı 250,87±24,49 mg/kg olarak tespit edildi.

Sonuç: Bursa arı sütünün element düzeyleri günlük mineral ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayabilecek düzeydedir. Ancak mineral katkı oranının saptanabileceği ve tedavi amaçlı kullanılabilirliğiyle ilgili ileri in vivo çalışmalara ihtiyaç vardır.

Aim: Royal jelly is a bee product that secreted from glands of young worker bees and used resource of food for larvae and queen honeybee. Royal jelly which is very important for physiological development of queen honeybee and larvae, also used by people due to the nutritional properties and positive effects on health. Royal jelly contains water, lipid, protein, carbohydrate, amino acid, short peptide, vitamin, phenolic compounds, trace element and minerals. It was suggested that composition of royal jelly varies depending on the geographical structure of the zone, climate, flora that it is produced, storage condition and bees race. There are also publications which suggest that mineral content of royal jelly is independent of geographical structure and climate, but only varies depending on the harvesting time. There are not so many study related with chemical composition and biological properties of royal jelly that is produced in Turkey. In this study, it was aimed to determine some element levels in royal jelly samples that obtained from Bursa province, Mustafakemalpaşa district.

Material and Methods: Element levels of copper (Cu), zinc (Zn), magnesium (Mg) and calcium (Ca) determined by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) (n=3). For each element, the results were exhibited as mean±standard deviation.

Results: The amount of Cu was determined 3.25±0.05 mg/kg, the amount of Zn was 23.87±1.33 mg/kg, the amount of Mg was 794.33±38.44 mg/kg and the amount of Ca was 250.87±24.49 mg/kg in Bursa royal jelly.

Conclusion: Element levels of Bursa royal jelly are at a level that can contribute to daily mineral requirement. However, there is a need for further in vivo studies on the availability of mineral additives and their therapeutic utility.

 • Referans1 Ramadan MF, Al-Ghamdi A. Bioactive compounds and health-promoting properties of royal jelly: A review. J Funct Foods. 2012; 4(1): 39-52.
 • Referans2 Fratini, F, Cilia G, Mancini S, Felicioli A: Royal Jelly: An ancient remedy with remarkable antibacterial properties. Microbiol Res. Novembet. 2016; 192: 130-141.
 • Referans3Sabatini, AG, Marcazzan, GL, Caboni, MF, Bogdanov S, de Almeida-Muradian, LB. Quality and standardisation of royal jelly. JAAS. 2009; 1(1): 1-6.
 • Referans4 Cornara L, Biagi M, Xiao J, Burlando B. Therapeutic Properties of Bioactive Compounds from Different Honeybee Products. Front Pharmacol. 2017; 8(412): 1-20.
 • Referans5 Albert S, Bhattacharya D, Klaudiny J, Schmitzova J, Simuth J. The family of major royal jelly proteins and its evolution. J Mol Evol. 1999; 49: 290-297.
 • Referans6 Jamnik P, Goranovic D, Raspor P. Antioxidative action of royal jelly in the yeast cell. Experimental Gerontology. 2007; 42, 594-600.
 • Referans7 Yoneshiro T, Kaede R, Nagaya K, Aoyama J, Saito M, Okamatsu-Ogura Y, et al. Royal jelly ameliorates diet-induced obesity and glucose intolerance by promoting brown adipose tissue thermogenesis in mice. Obes Res Clin Pract. 2017; 12(1): 127-137.
 • Referans8 Salazar-Olivo LA, Paz-Gonzalez A. Screening of biological activities present in honeybee (Apis mellifera) royal jelly. Toxicology in Vitro. 2005; 19: 645-651.
 • Referans9 Gawish AM, ElFiky S, Therase M, AbdElraaof A, Khalil W, Mohamed KA. Sperm abnormality toxicity due to cyclosporine A and the ameliorative effect of royal jelly in male rats. JOBAZ. 2016; 76: 60-73.
 • Referans10 Orsolic N, Terzic S, Sver L, Basic I (2005). Honey-bee products in prevention and/or therapy of murine transplantable tumours. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2005; 85: 363-370.
 • Referans11 Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Institute of Medicine (US) Panel on Micronutrients. Washington (DC): National Academies Press (US); 2001. https://doi.org/10.17226/10026.
 • Referans12 Stocker A, Schramel P, Kettrup A, Bengsch E. Trace and mineral elements in royal jelly and homeostatic effects. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2005; 19: 183-189.
 • Referans13 Köseoğlu M, Yücel B, Gökbulut C, Konak R, Bircan C. Hasat zamanının arı sütünün kimi biyokimyasal ve iz element kompozisyonları üzerine etkisi. Kafkas Üniv Fak Derg. 2013; 19(2): 233-237.
 • Referans14 Balkanska R, Mladenova E, Karadjova I. Quantification of selected trace and mineral elements in royal jelly from Bulgaria by ICP-OES and ETAAS. Journal of Apicultural Science. 2017; 61(2): 223-232.
 • Referans15 Wang Y, Ma L, Zhang W, Cui X, Wang H, Xu B. Comparison of the nutrient composition of royal jelly and worker jelly of honey bees (Apis mellifera). Apidologie. 2016; 47: 48-56.
 • Referans16 Veronese N, Berton L, Carraro S, Bolzetta F, Rui MD, Perissinotto E, et al. Effect of oral magnesium supplementation on physical performance in healthy elderly women involved in a weekly exercise program: a randomized controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition. 2014; 100(3): 974–981.
 • Referans17 Bohl CH, Volpe SL. Magnesium and Exercise. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2002; 42(6): 533-563.
 • Referans18 Editors: A Catharine Ross, Christine L Taylor, Ann L Yaktine, and Heather B Del Valle. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium; Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. https://doi.org/10.17226/13050.
 • Referans19 Peterlik M, Kallay E, Cross HS. Calcium Nutrition and Extracellular Calcium Sensing: Relevance for the Pathogenesis of Osteoporosis, Cancer and Cardiovascular Diseases. Nutrients. 2013; 5: 302-327.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Meltem UÇAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Birgül VANİZOR KURAL
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Volkan Numan BULUT
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Rezzan ALİYAZICIOĞLU
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Müge KOPUZ
Ülke: Turkey


Yazar: Orhan DEĞER
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Sevil CENGİZ
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed407995, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {72 - 75}, doi = {}, title = {Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri}, key = {cite}, author = {UÇAR, Meltem and VANİZOR KURAL, Birgül and BULUT, Volkan Numan and ALİYAZICIOĞLU, Rezzan and KOPUZ, Müge and DEĞER, Orhan and CENGİZ, Sevil} }
APA UÇAR, M , VANİZOR KURAL, B , BULUT, V , ALİYAZICIOĞLU, R , KOPUZ, M , DEĞER, O , CENGİZ, S . (2018). Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 72-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/37762/407995
MLA UÇAR, M , VANİZOR KURAL, B , BULUT, V , ALİYAZICIOĞLU, R , KOPUZ, M , DEĞER, O , CENGİZ, S . "Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 72-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/37762/407995>
Chicago UÇAR, M , VANİZOR KURAL, B , BULUT, V , ALİYAZICIOĞLU, R , KOPUZ, M , DEĞER, O , CENGİZ, S . "Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 72-75
RIS TY - JOUR T1 - Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri AU - Meltem UÇAR , Birgül VANİZOR KURAL , Volkan Numan BULUT , Rezzan ALİYAZICIOĞLU , Müge KOPUZ , Orhan DEĞER , Sevil CENGİZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 75 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri %A Meltem UÇAR , Birgül VANİZOR KURAL , Volkan Numan BULUT , Rezzan ALİYAZICIOĞLU , Müge KOPUZ , Orhan DEĞER , Sevil CENGİZ %T Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD UÇAR, Meltem , VANİZOR KURAL, Birgül , BULUT, Volkan Numan , ALİYAZICIOĞLU, Rezzan , KOPUZ, Müge , DEĞER, Orhan , CENGİZ, Sevil . "Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 2 (Haziran 2018): 72-75 .
AMA UÇAR M , VANİZOR KURAL B , BULUT V , ALİYAZICIOĞLU R , KOPUZ M , DEĞER O , CENGİZ S . Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2018; 8(2): 72-75.
Vancouver UÇAR M , VANİZOR KURAL B , BULUT V , ALİYAZICIOĞLU R , KOPUZ M , DEĞER O , CENGİZ S . Bursa İlinde Üretimi Yapılan Arı Sütünde Bakır, Çinko, Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(2): 75-72.