e-ISSN: 2791-609X
Başlangıç: 2021
Yayıncı: İstanbul Arel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimizin 2023, 3. Cilt 2.sayısı yayımlanmıştır. Son sayımıza ulaşmak için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne ait Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi Fen, Sosyal, Sağlık, Sanat, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında özgün araştırmaları yayınlamaktadır. Yılda iki kez olmak üzere birinci dili Türkçe veya İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 2024 Ocak ayı için yanda yer alan  "Makale Gönder"e tıklayarak makalenizi gönderebilirsiniz. Dergimizde kabul edilen ve yayımlanan araştırma, olgu sunumu ve derleme türündeki makalelere DOI verilmektedir.

Dergimize gönderilen tüm makaleler için TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri'nin 8/1-3. maddelerinde belirtilen kurallara uyulmalıdır. İlgili kurallar, yazım kuralları sayfamızın en altındaki Etik Kurul Onayı ve Çıkar Çatışması Beyanı bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme İlkeleri: Tüm makaleler en az 2 hakem tarafından değerlendirilir. Tüm süreçler “Kapalı Değerlendirme” ile yürütülerek hem yazarlar hem de hakemlerin birbiri ile iletişim kurmalarını engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale ile ilgili son karar Editör/Editör Yardımcıları tarafından hakem ve/veya Alan Editörü görüşlerine bağlı olarak verilir.

2023 - Cilt: 3 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Akut hemiplejili hastalarda yarı sürükleyici sanal gerçeklik uygulamasının mobilite, fonksiyonellik, denge, düşme korkusu üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

Türkiye eksenli uluslararası göç hareketlerinin tarihsel sürecine ilişkin bir inceleme

Araştırma Makalesi

Beyaz Tahta Kullanımı İle İlgili Hasta Görüşlerinin İncelenmesi