PDF BibTex RIS Kaynak Göster

WOMEN AS AUDIOVISUAL OBJECT AT NATIONAL TELEVISION CHANNELS

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2, 0 - , 06.06.2013

Öz

When we consider quin table of Marks, important changes at attendance type of women to business life have been occured from Feodal Period to today. Following Industrial Revolution, number of women in either public area or service sector has been increased rapidly. Today, in media, representation of women is mostly focused on sexuality at printed media as endleaf beauty, among the photo-galleries to increase number of clicking at internet journalism, advertisements at national televisions, clips, serials. In this study, representation of women especially at national television channels has been tried to be enlightened through literature scanning method.

Kaynakça

 • AZİZ, Aysel (1999). Türkiye‟de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı, Ankara: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ofset Tesisleri.
 • AZİZ, Aysel (2006). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • BEK, Mine; BİNARK, Mutlu (2000). Medya ve Cinsiyetçilik, Ankara: Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • BİLTON, Tony vd. (2008). Sosyoloji, İstanbul: Siyasal Kitabevi.
 • BÜYÜKBAKKAL, Ceyda (2007). “Medyada Kadın Olgusu”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:28.
 • CASTELLANOS, Angella (2008). “Yaygın Medya ve Kadınlar: Basında Kadının Sesi”, İstanbul Uluslararası Bağımsız Medya Platformu, 03-05 Kasım 2006, İstanbul. ÇINAR, Aliye (2011). Toplumsal Bedenin İnşasında Kadının Çağrılması ve Çağrısı: Namus Olgusu Üzerinden Bir Çözümleme, (Editör), Kadir Canatan. Beden Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitabevi.
 • DAĞTAġ, Banu ve DAĞTAġ, Erol (2009). Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • FİDAN, Fatma (2000). “Kapitalizmin Gelişme Sürecinde Kadının Çok Yönlü Konumu (Medya Örneği), Bilgi Dergisi (2), Sayı:1.
 • GEDİZLİOĞLU, Zeynep (2011). “Müziğin Gündeminde Kadın”, NeoFlarmoni Dergisi, Sayı:6.
 • GÜNEYMAN, Meral (2011). “Clara‟dan 21. Yüzyıl Kadınına”, NeoFlarmoni Dergisi, Sayı:6.
 • İNCEOĞLU, Yasemin; KORKMAZ, Yeşim (2002). Gazetecilik 24 Saat – Medyada Kadın ve Kadın Gazeteciler, İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 • MARTİN, Sean (2010). Gnostikler / İlk Hristiyan Sapkınlar, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • PARMAN, Talat (2007). Ötekiden Korku Olarak İki Cinslilik Korkusu-Psikanaliz Buluşmaları / 2 Kadınlık, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • SERİM, Ömer (2007). Türk Televizyon Tarihi 1952-2006, İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Politika Dokümanı (Kadın ve Medya), Ankara, 2008.
 • TANRIÖVER, Hülya (2008). “Medyada Kadın Hakları İhlallerine Son!: MEDİZ”, İstanbul Uluslararası Bağımsız Medya Platformu, 03-05 Kasım 2006, İstanbul.
 • TEMEL, Halime; KORKMAZ, Turhan (2009). Reklamlarda Kadının Temsil Biçimleri, (Editörler), Nurçay Türkoğlu ve Sevilen Toprak Alayoğlu, Karaelmas 2009 Medya ve Kültür, İstanbul: Urban Yayınevi.
 • TUNÇDEMİR, İlknur (2004). “Müzik Sanatında Kadın Olgusu, Yaratıcılığı ve Besteciliği”, Yeditepe Üniversitesi GSF Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu Bildirisi, 1-4 Mart 2004, İstanbul.
 • YAZICI, Ali (1999). Kamu Yayın Kurumları ve Yeniden Yapılanma, Ankara: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ofset Tesisleri.
 • YİĞİT, Halime; TÜMER, Yasemin (2010). Bacıyân-ı Rûm‟dan Günümüze Türk Kadınının İktisadi Hayattaki Yeri, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. http://www.ilef.ankara.edu.tr/etik/wp-content/uploads/icindekiler.pdf, Erişim Tarihi: 002012
 • http://www.globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr , Erişim Tarihi: 24.01.2012
 • http://www.musikidergisi.net/?p=1559 , Erişim Tarihi: 16.12.2011
 • http://www.perweb.firat.edu.tr , Erişim Tarihi 07.02.2012
 • http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=1029987, Erişim Tarihi 05.09.2013

ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2, 0 - , 06.06.2013

Öz

Marks'ın beşli şemasını göz önünde bulundurduğumuzda Feodal Dönem'den günümüze kadının iş yaşantısına katılış biçiminde önemli değişiklikler olmuştur. Sanayi Devrimi'nin ardından gerek kamusal alanda gerekse hizmet sektöründe yer alan kadınların sayısı hızla artmıştır. Günümüzde kadının temsili çoğunlukla cinselliği üzerinden olmaktadır. Kadın bedeni, yazılı basında arka sayfa kapak güzeli olarak, internet gazeteciliğinde tıklanma sayısını arttırmak amaçlı foto-galerilerin içinde boy göstererek, ulusal televizyon kanalların reklam, müzik klipleri, dizi film gibi medya ürünlerinde ise fiziki cazibesi sergilenecek şekilde izler kitleye sunulmaktadır. Bu çalışmada özellikle ulusal televizyon kanallarında kadının temsili literatür tarama yöntemi ile tartışılmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • AZİZ, Aysel (1999). Türkiye‟de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı, Ankara: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ofset Tesisleri.
 • AZİZ, Aysel (2006). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • BEK, Mine; BİNARK, Mutlu (2000). Medya ve Cinsiyetçilik, Ankara: Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • BİLTON, Tony vd. (2008). Sosyoloji, İstanbul: Siyasal Kitabevi.
 • BÜYÜKBAKKAL, Ceyda (2007). “Medyada Kadın Olgusu”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:28.
 • CASTELLANOS, Angella (2008). “Yaygın Medya ve Kadınlar: Basında Kadının Sesi”, İstanbul Uluslararası Bağımsız Medya Platformu, 03-05 Kasım 2006, İstanbul. ÇINAR, Aliye (2011). Toplumsal Bedenin İnşasında Kadının Çağrılması ve Çağrısı: Namus Olgusu Üzerinden Bir Çözümleme, (Editör), Kadir Canatan. Beden Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitabevi.
 • DAĞTAġ, Banu ve DAĞTAġ, Erol (2009). Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • FİDAN, Fatma (2000). “Kapitalizmin Gelişme Sürecinde Kadının Çok Yönlü Konumu (Medya Örneği), Bilgi Dergisi (2), Sayı:1.
 • GEDİZLİOĞLU, Zeynep (2011). “Müziğin Gündeminde Kadın”, NeoFlarmoni Dergisi, Sayı:6.
 • GÜNEYMAN, Meral (2011). “Clara‟dan 21. Yüzyıl Kadınına”, NeoFlarmoni Dergisi, Sayı:6.
 • İNCEOĞLU, Yasemin; KORKMAZ, Yeşim (2002). Gazetecilik 24 Saat – Medyada Kadın ve Kadın Gazeteciler, İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 • MARTİN, Sean (2010). Gnostikler / İlk Hristiyan Sapkınlar, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • PARMAN, Talat (2007). Ötekiden Korku Olarak İki Cinslilik Korkusu-Psikanaliz Buluşmaları / 2 Kadınlık, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • SERİM, Ömer (2007). Türk Televizyon Tarihi 1952-2006, İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Politika Dokümanı (Kadın ve Medya), Ankara, 2008.
 • TANRIÖVER, Hülya (2008). “Medyada Kadın Hakları İhlallerine Son!: MEDİZ”, İstanbul Uluslararası Bağımsız Medya Platformu, 03-05 Kasım 2006, İstanbul.
 • TEMEL, Halime; KORKMAZ, Turhan (2009). Reklamlarda Kadının Temsil Biçimleri, (Editörler), Nurçay Türkoğlu ve Sevilen Toprak Alayoğlu, Karaelmas 2009 Medya ve Kültür, İstanbul: Urban Yayınevi.
 • TUNÇDEMİR, İlknur (2004). “Müzik Sanatında Kadın Olgusu, Yaratıcılığı ve Besteciliği”, Yeditepe Üniversitesi GSF Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu Bildirisi, 1-4 Mart 2004, İstanbul.
 • YAZICI, Ali (1999). Kamu Yayın Kurumları ve Yeniden Yapılanma, Ankara: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ofset Tesisleri.
 • YİĞİT, Halime; TÜMER, Yasemin (2010). Bacıyân-ı Rûm‟dan Günümüze Türk Kadınının İktisadi Hayattaki Yeri, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. http://www.ilef.ankara.edu.tr/etik/wp-content/uploads/icindekiler.pdf, Erişim Tarihi: 002012
 • http://www.globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr , Erişim Tarihi: 24.01.2012
 • http://www.musikidergisi.net/?p=1559 , Erişim Tarihi: 16.12.2011
 • http://www.perweb.firat.edu.tr , Erişim Tarihi 07.02.2012
 • http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=1029987, Erişim Tarihi 05.09.2013

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vural YILDIRIM Bu kişi benim


Ydr. Doç. Dr. Tüba KARAHİSAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 24 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { e-gifder98350, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {2}, number = {2}, pages = {0 - }, title = {ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Vural and Karahisar, Ydr. Doç. Dr. Tüba} }
APA Yıldırım, V. & Karahisar, Y. D. D. T. (2013). ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 2 (2) , 0- . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/7469/98350
MLA Yıldırım, V. , Karahisar, Y. D. D. T. "ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2013 ): 0- <https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/7469/98350>
Chicago Yıldırım, V. , Karahisar, Y. D. D. T. "ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2013 ): 0-
RIS TY - JOUR T1 - ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN AU - VuralYıldırım, Ydr. Doç. Dr. TübaKarahisar Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN %A Vural Yıldırım , Ydr. Doç. Dr. Tüba Karahisar %T ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN %D 2013 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Vural , Karahisar, Ydr. Doç. Dr. Tüba . "ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 / 2 (Haziran 2013): 0- .
AMA Yıldırım V. , Karahisar Y. D. D. T. ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN. e-gifder. 2013; 2(2): 0-.
Vancouver Yıldırım V. , Karahisar Y. D. D. T. ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2013; 2(2): 0-.
IEEE V. Yıldırım ve Y. D. D. T. Karahisar , "ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA GÖRSEL-İŞİTSEL OBJE OLARAK KADIN", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 0, Haz. 2013