Cilt: 2 Sayı: 2, 6.06.2013

Yıl: 2013

Makaleler

1. ÇOCUKLARA YÖNELİK PAZARLAMA: PINAR’IN ÇOCUKLARA YÖNELİK PAZARLAMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ