PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A STUDY ON THE PERCEPTION OF GRADUATED PEOPLE TOWARDS LEADERSHIP

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2, 0 - , 06.06.2013

Öz

The purpose of this study was to examine leadership perspectives of the people that graduated from different bachelor's degree programmes by considering their education durations. In order to execute the goal of the study a theoretical method was pursued by using literature procces. Also, as a means of data gathering leadership questionary that is composed of leadership and authority concepts was used; and the reliability of the cronbach alpha (a) was found as .94. Findings of the study showed that individuals who graduated from different bachelor's degree programmes collect ideal leadership characteristics those are expected by them are grounded on democratic character, respect and affection elements; Also, showed that individuals who graduated from different bachelor's degree programmes do not expect leaders those have tough rules, use only his/her own decisions, use pressure on the staff.

Kaynakça

 • Ataman, Göksel (2002). İşletme Yönetimi Temel Kavramlar Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Aydın, M. (1984). Eğitimde Denetimsel Davranış. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Clayton, S. (2000). Takımımızın Yeteneklerini Geliştirmede Yönetim (Supervision). (Çeviren: Mehmet Zaman).İstanbul: Hayat Yayınlar.
 • Çelik, Vehbi (2000). Okul kültürü ve Yönetim, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dinar, Ahmet Mustafa (2001). Liderlik, Liderlik Tarzları ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü. Erdoğan, İlhan (1991). İsletmelerde Davranış. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları No.242.
 • Eren, Erol (1991). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.
 • Fındıkçı, İlhami (2009). Hizmetkâr Liderlik (2. Basım), İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti.
 • Graen, G.B. (1976). Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago: Rand Mc Nally.
 • Kılınç, Mustafa (2009). Güç, Otorite ve Etkilemenin Liderlik İlişkisi, (Editör), Sevda Dursun, Etkin Liderlik, İstanbul: Kariyer Yayıncılık ve İletişim.
 • Koray, Meryem (1997). 21.Yüzyıl: Yeni Beklentiler, Yeni Liderlik Alanları ve Kadınlar, 21.YY. da Liderlik Sempozyumu. İstanbul: DHO Matbaası.
 • Osmay, Nüvit (1985). İnsan Mühendisliği (3. Baskı). Ankara: DKO Yayınları.
 • Saygınar, S. (2006) Hava sınıf okulları ve teknik eğitim merkezi komutanlığında görev yapan okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Welch, Jack (2005). “How To Be A Good Leader?”, Newsweek, 145 (14), s. 45-48.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2, 0 - , 06.06.2013

Öz

Bu araştırma farklı lisans programlarından mezun olmuş bireylerin eğitim gördükleri süre dikkate alındığında; liderlik boyutunda nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere tarama yönteminden faydalanılarak teorik bir yol izlenmiştir. Ayrıca veri toplama aracı olarak liderlik ve otorite kavramlarından hareketle hazırlanmış olan “liderlik anketi” kullanılmış olup; anketin cronbach alpha (a) güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Araştırmanın bulguları farklı lisans programlarından mezun olmuş bireylerin liderlerde aradıkları özellikleri, demokratik kişilik, saygı ve sevgiye dayanan anlayış ve cesaretli bir duruş ekseninde topladıklarını göstermektedir. Ayrıca kuralcı, baskıcı ve kararlarında sadece kendi takdirini kullanan liderleri istemedikleri yargısına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ataman, Göksel (2002). İşletme Yönetimi Temel Kavramlar Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Aydın, M. (1984). Eğitimde Denetimsel Davranış. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Clayton, S. (2000). Takımımızın Yeteneklerini Geliştirmede Yönetim (Supervision). (Çeviren: Mehmet Zaman).İstanbul: Hayat Yayınlar.
 • Çelik, Vehbi (2000). Okul kültürü ve Yönetim, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dinar, Ahmet Mustafa (2001). Liderlik, Liderlik Tarzları ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü. Erdoğan, İlhan (1991). İsletmelerde Davranış. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları No.242.
 • Eren, Erol (1991). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını.
 • Fındıkçı, İlhami (2009). Hizmetkâr Liderlik (2. Basım), İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti.
 • Graen, G.B. (1976). Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago: Rand Mc Nally.
 • Kılınç, Mustafa (2009). Güç, Otorite ve Etkilemenin Liderlik İlişkisi, (Editör), Sevda Dursun, Etkin Liderlik, İstanbul: Kariyer Yayıncılık ve İletişim.
 • Koray, Meryem (1997). 21.Yüzyıl: Yeni Beklentiler, Yeni Liderlik Alanları ve Kadınlar, 21.YY. da Liderlik Sempozyumu. İstanbul: DHO Matbaası.
 • Osmay, Nüvit (1985). İnsan Mühendisliği (3. Baskı). Ankara: DKO Yayınları.
 • Saygınar, S. (2006) Hava sınıf okulları ve teknik eğitim merkezi komutanlığında görev yapan okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Welch, Jack (2005). “How To Be A Good Leader?”, Newsweek, 145 (14), s. 45-48.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Murat PAZARBAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 24 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { e-gifder98355, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {2}, number = {2}, pages = {0 - }, title = {ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI}, key = {cite}, author = {Pazarbaş, Dr. Murat} }
APA Pazarbaş, D. M. (2013). ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 2 (2) , 0- . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/7469/98355
MLA Pazarbaş, D. M. "ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2013 ): 0- <https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/7469/98355>
Chicago Pazarbaş, D. M. "ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2013 ): 0-
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI AU - Dr. MuratPazarbaş Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI %A Dr. Murat Pazarbaş %T ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI %D 2013 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Pazarbaş, Dr. Murat . "ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 / 2 (Haziran 2013): 0- .
AMA Pazarbaş D. M. ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI. e-gifder. 2013; 2(2): 0-.
Vancouver Pazarbaş D. M. ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2013; 2(2): 0-.
IEEE D. M. Pazarbaş , "ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ LİDERLİĞE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 0, Haz. 2013