PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ACADEMICS’ EXPERIENCE OF NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES THROUGH THE SOCIALIZATION OF KNOWLEDGE

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2, 0 - , 06.06.2013

Öz

Throughout human history, science and technology has been key in achieving prosperity and a certain level of development in society. Knowledge has been utilized for the sustenance of life, increasing agricultural production, economic and industrial development, and security, along with various other fields. The diffusion of knowledge from the creators to the consumers, and the socialization of knowledge are some for the most important factors in increasing the standard of living in any given society. The sharing and socialization of knowledge from scientists - the creators of knowledge - and individuals who comprise society, brings social development and progress, which is indicative of the great importance regarding scientists' experiences with new communication technologies. This study aims to determine how people of science experience new communication technologies within the process of the socialization of knowledge. Two theoretical bases have been utilized for this study: (1) Network Society, (2) Connectivism. The network society theory states that the world has sociall and economically been restructured by the development of worldwide networks of advanced communication technologies, while the theory of Connectivism indicates that the primary source of learning is through the process of establishing connections.
The study is designed as a quantitative case study. In this regard, a theoretical matrix has been established and individual interviews have been conducted utilizing interview questions derived from the aforementioned matrix. Data gathered from these interviews were used in the development of a questionnaire to determine the views and opinions of scientists.

Kaynakça

 • Anameriç, H. (2008). Türkiye’de çağdaşlaşma sürecinde bilginin toplumsallaşması ve bilgi merkezleri, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara: Haccettepe Üniversitesi
 • André de Assumpção,D. (2005). Socializing knowledge and reducing regional ınequalities: strategies for brazil. www.iisd.org/pdf/2005/networks_dev_connection_brazil.pdf
 • Castells, M. (1996). The rise of the network society. Cambridge: Blackwell Publishing.
 • Castells, M. (2001). The internet galaxy: reflections on the internet, bussiness and society. Oxford University Press: New York
 • Castells, M. (2004). The information age: economy, society and culture. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Castells, M. (2004). The network society: a cross cultural perspective. Edward Elgar Publishing Limited: MA, Northampton
 • Castells, M. (2005). Enformasyon çağı, ekonomi, toplum ve kültür: ağ toplumunun yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Castells, M. (2009). Communication power. Oxford University Press: New York
 • Castells, M. (2010a) The rise of the network society (2nd. Edition), UK: Wiley- Blackwell
 • Castells, M., & Fernandez-Ardevol, ,. Q. (2007). Mobile communication and society : a global perspective. Cambrigde: MIT Press.
 • Daniel, J., S. (1996). Mega universities and knowledge media: technology strategies for higher education. Kogan Page Ltd. :London
 • McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer (Fourth Edition). Boston: Pearson Education.
 • Mendelsohn, E., Weingart P., Whitley R., (1977). The social production of scientific knowledge. Kluwer Academic Publishers: Dordreht.
 • Nonaka, I. (1994). A Dynamic theory of organizational knowledge creation. organization science 5 (1), 14-37.
 • Portolano, M. (1999). Increase and diffusion of knowledge: ethos of science and education in the Smithsonian’s inception. Rhetoric review. Vol. 18, n:1, ss. 65- 81. Siemens, G. (2006). Knowledge and our structures of learning. http://www.elearnspace.org/Articles/educa.htm (Erişim tarihi: 12 Nisan, 2010).
 • Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digitall Age http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm (Erişim tarihi: 13 Mayıs 2011)
 • Siemens, G. (2005). Learning development cycle: bridging learning design and modern knowledge needs. http://elearnspace.org/Articles/ldc.htm (Erişim tarihi: 11 Nisan 2011).
 • Siemens,G.(2006)Knowingknowledge http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf
 • Siemens, G. (2006). Connectivism: learning theory or pastime for self-amused?. http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm (Erişim tarihi: Aralık, 2009). Siemens, G. (2006). Knowledge and our structures of learning. http://www.elearnspace.org/Articles/educa.htm (Erişim tarihi: 12 Nisan, 2010).
 • Stalder, F. (2006). Manuel Castells. Polity Press: Cambridge Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (2012). Haber Bülteni. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do id 10736 (Erişim tarihi: 20 Mayıs 2012).
 • Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks.

BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2, 0 - , 06.06.2013

Öz

İnsanlık tarihi boyunca bilim ve teknoloji toplumların gelişim ve refahı yakalamalarının anahtarı olmuştur. Bilgi çeşitli toplumlar tarafından yaşamlarını sürdürmek, tarımsal üretimi arttırmak, ekonomik/ endüstriyel gelişim ve güvenlik sağlamak gibi birçok alanda kullanılmıştır. Bilginin üretenlerden kullananlara doğru yayılımı ve toplumsallaşması ise bir toplumun refah seviyesinin artmasında en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bilginin toplumdaki üreticisi olan bilim insanları ile toplumu oluşturan bireyler arasında paylaşımı ve toplumsallaşması, toplumsal gelişimi ve kalkınmayı beraberinde getireceğinden, bilim insanlarının yeni iletişim teknolojileri ile ilgili deneyimleri büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma, bilginin toplumsallaşması sürecinde yeni iletişim teknolojilerinin bilim insanları tarafından ne şekilde deneyimlendiğine ilişkin bir saptama yapmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede araştırma sürecinde iki temel kuramsal yaklaşımdan yararlanılmıştır: (1) Ağ Toplumu, (2) Bağlantıcılık. Ağ toplumu, gelişmiş iletişim teknolojileri temelinde dünya çapında oluşturulan ağlar çerçevesinde dünyanın, sosyal ve ekonomik anlamda yeniden yapılandığını, Bağlantıcılık ise öğrenmenin birincil olarak bir ağ oluşturma süreci olduğunu ileri süren yaklaşımlardır.

Araştırma nitel bir durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Bu bağlamda, araştırmanın kuramsal temelini oluşturan yaklaşımlar doğrultusunda bir kuramsal dizey oluşturulmuş ve bu kuramsal dizeyin içeriğinden oluşturulan sorular çerçevesinde bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, bireysel görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda bir anket oluşturularak bilim insanlarının görüşlerine başvurulmuştur.

Kaynakça

 • Anameriç, H. (2008). Türkiye’de çağdaşlaşma sürecinde bilginin toplumsallaşması ve bilgi merkezleri, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara: Haccettepe Üniversitesi
 • André de Assumpção,D. (2005). Socializing knowledge and reducing regional ınequalities: strategies for brazil. www.iisd.org/pdf/2005/networks_dev_connection_brazil.pdf
 • Castells, M. (1996). The rise of the network society. Cambridge: Blackwell Publishing.
 • Castells, M. (2001). The internet galaxy: reflections on the internet, bussiness and society. Oxford University Press: New York
 • Castells, M. (2004). The information age: economy, society and culture. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Castells, M. (2004). The network society: a cross cultural perspective. Edward Elgar Publishing Limited: MA, Northampton
 • Castells, M. (2005). Enformasyon çağı, ekonomi, toplum ve kültür: ağ toplumunun yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Castells, M. (2009). Communication power. Oxford University Press: New York
 • Castells, M. (2010a) The rise of the network society (2nd. Edition), UK: Wiley- Blackwell
 • Castells, M., & Fernandez-Ardevol, ,. Q. (2007). Mobile communication and society : a global perspective. Cambrigde: MIT Press.
 • Daniel, J., S. (1996). Mega universities and knowledge media: technology strategies for higher education. Kogan Page Ltd. :London
 • McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer (Fourth Edition). Boston: Pearson Education.
 • Mendelsohn, E., Weingart P., Whitley R., (1977). The social production of scientific knowledge. Kluwer Academic Publishers: Dordreht.
 • Nonaka, I. (1994). A Dynamic theory of organizational knowledge creation. organization science 5 (1), 14-37.
 • Portolano, M. (1999). Increase and diffusion of knowledge: ethos of science and education in the Smithsonian’s inception. Rhetoric review. Vol. 18, n:1, ss. 65- 81. Siemens, G. (2006). Knowledge and our structures of learning. http://www.elearnspace.org/Articles/educa.htm (Erişim tarihi: 12 Nisan, 2010).
 • Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digitall Age http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm (Erişim tarihi: 13 Mayıs 2011)
 • Siemens, G. (2005). Learning development cycle: bridging learning design and modern knowledge needs. http://elearnspace.org/Articles/ldc.htm (Erişim tarihi: 11 Nisan 2011).
 • Siemens,G.(2006)Knowingknowledge http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf
 • Siemens, G. (2006). Connectivism: learning theory or pastime for self-amused?. http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm (Erişim tarihi: Aralık, 2009). Siemens, G. (2006). Knowledge and our structures of learning. http://www.elearnspace.org/Articles/educa.htm (Erişim tarihi: 12 Nisan, 2010).
 • Stalder, F. (2006). Manuel Castells. Polity Press: Cambridge Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (2012). Haber Bülteni. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do id 10736 (Erişim tarihi: 20 Mayıs 2012).
 • Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Sage Publications: Thousand Oaks.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arş. Gör. Dr. Murat Ertan DOĞAN

Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 24 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { e-gifder98352, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {2}, number = {2}, pages = {0 - }, title = {BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ}, key = {cite}, author = {Doğan, Arş. Gör. Dr. Murat Ertan} }
APA Doğan, A. G. D. M. E. (2013). BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 2 (2) , 0- . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/7469/98352
MLA Doğan, A. G. D. M. E. "BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2013 ): 0- <https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/7469/98352>
Chicago Doğan, A. G. D. M. E. "BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2013 ): 0-
RIS TY - JOUR T1 - BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ AU - Arş. Gör. Dr. Murat ErtanDoğan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ %A Arş. Gör. Dr. Murat Ertan Doğan %T BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ %D 2013 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Doğan, Arş. Gör. Dr. Murat Ertan . "BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 / 2 (Haziran 2013): 0- .
AMA Doğan A. G. D. M. E. BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ. e-gifder. 2013; 2(2): 0-.
Vancouver Doğan A. G. D. M. E. BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2013; 2(2): 0-.
IEEE A. G. D. M. E. Doğan , "BİLİM İNSANLARININ BİLGİNİN TOPLUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENEYİMLERİ", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 0, Haz. 2013