Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Meaning of the New Economy Concept for Press Organizations and the Effects it Creates

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 37 - 46, 01.06.2013

Öz

In today‟s economical and social life, when the effects of globalization on the press organizations are felt increasingly more every day, increases its effectiveness and strength more every year, compared to the previous year. At the same time, all types of new developments emerging or progress are all transferred by press organizations to their internal bodies. The „ New Economy „ concept that is felt more and more especially in the middle of the 1990‟s and which expresses the development of the United States in the areas of information, communication and technology, with the influence of global market structure and also the effect of globalization in all the world in general was felt in quite high rates, and has created changes in press organizations just as it did in all other operations.  Even though these changes affected the press organizations in a positive way to a great extend, parallel to the negative effects it has created, and it also brought with it the need to take various precautions. In this article, by making a general evaluation of the press organizations and by providing information on the existing formation in Turkey, in press sector, new economy concept and the characteristics of new economy is dealt with in detail, and later on the influences new economy concept has created on the press organizations is explained. 

Kaynakça

 • Atılgan, S. (1999), Basın İşletmeciliği, 2.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Berberoğlu, G. N. (1991), Basın İşletmeciliği, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları: 34, Erdini Basım ve Yayınevi, İstanbul. Bulunmaz, B. (2008), Basın İşletmelerinde Marka Yaratmak ve Türkiye‟deki Yazılı Basın İşletmeleri Açısından Analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Culbertson, H. M. (1981), “Reporters and editors-Some differences in perspective”, Newspaper Research Journal, Vol.2 No.2, pp. 17-27.
 • Erdoğan, S. (2002), “Makro ekonomik etkileri açısından yeni ekonomi”, in I. Ulusal bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi proceedings of the national conference in Kocaeli, Turkey, 2002, KOÜ İİBF Yayınları, Hereke-Kocaeli, pp. 13-22.
 • Finn, A., McFadyen, S. ve Hoskins, C. (1994), “Marketing, management and competitive strategy in the cultural industries”, Canadian Journal of Communication, Vol.19 No.3, pp. 523-550.
 • Herbst, A. F. (2001), “E-Finance: Promises kept, promises unfulfilled, and implications for policy and research”, Global Finance Journal, Vol.12 No.2, pp. 205-215.
 • Kim, W. C. ve Mauborgne, R. (1997), “Fair process: Managing in the knowledge economy”, Harvard Business Review, Vol.75 No.4, pp. 65-75.
 • Özkan, I. (1989), Basım ve Basın İşletmeciliği, Bilgehan Basımevi, İzmir.
 • Soyak, M. (2004), “Yeni ekonomi ve yansımaları”, available at: http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=202 (accessed 05 November 2007).
 • Tan, D. S. ve Uijttenbroek, A. A. (1997), "Information infrastructure management: A new role for IS managers”, Information Systems Management, Vol.14 No.4, pp. 33-41.
 • Tapscott, D. (1998), Dijital Ekonomi, Çev. Ece Koç, Koç Sistem Yayınları, İstanbul.
 • Ülgen, S. (2000), “Yeni ekonomide rekabet”, available at: http://inet-tr.org.tr/inetconf6/tammetin/ulgentam.doc (accessed 27 November 2009).

BASIN İŞLETMELERİ İÇİN YENİ EKONOMİ KAVRAMININ ANLAMI VE YARATTIĞI ETKİLER

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 37 - 46, 01.06.2013

Öz

Basın işletmeleri küreselleşmenin etkilerinin günden güne artarak hissedildiği günümüz ekonomik ve sosyal yaşamında, her yıl bir önceki yıla oranla etkinliğini ve gücünü daha fazla yükseltmektedir. Aynı zamanda ortaya çıkan her türlü yeni gelişme veya ilerleme de basın işletmeleri tarafından kendi iç bünyesine aktarılmaktadır. Özellikle 1990‟lı yılların ortalarında ağırlığını iyice hissettiren ve Amerika Birleşik Devletleri‟nin enformasyon, iletişim ve teknoloji alanlarındaki gelişimini ifade eden „Yeni Ekonomi„ kavramı, global pazar yapısının ve küreselleşmenin de etkisiyle tüm dünya genelinde etkisini oldukça yüksek oranlarda hissettirmiş, diğer tüm işletmelerde yaratmış olduğu değişim gibi basın işletmeleri için de birtakım değişiklikler ve değişimler yaratmıştır. Bu değişimler basın işletmelerini büyük oranda olumlu yönde etkilese de, yarattığı olumsuz etkilere paralel olarak çeşitli tedbirlerin alınması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu makalede basın işletmelerinin genel değerlendirmesi ve Türkiye‟de basın sektörü içinde şu anda mevcut olan oluşum hakkında bilgiler verilerek, yeni ekonomi kavramı ve yeni ekonominin özellikleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, daha sonra ise yeni ekonomi kavramının basın işletmeleri üzerinde yarattığı etkiler anlatılmıştır. 

Kaynakça

 • Atılgan, S. (1999), Basın İşletmeciliği, 2.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Berberoğlu, G. N. (1991), Basın İşletmeciliği, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları: 34, Erdini Basım ve Yayınevi, İstanbul. Bulunmaz, B. (2008), Basın İşletmelerinde Marka Yaratmak ve Türkiye‟deki Yazılı Basın İşletmeleri Açısından Analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Culbertson, H. M. (1981), “Reporters and editors-Some differences in perspective”, Newspaper Research Journal, Vol.2 No.2, pp. 17-27.
 • Erdoğan, S. (2002), “Makro ekonomik etkileri açısından yeni ekonomi”, in I. Ulusal bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi proceedings of the national conference in Kocaeli, Turkey, 2002, KOÜ İİBF Yayınları, Hereke-Kocaeli, pp. 13-22.
 • Finn, A., McFadyen, S. ve Hoskins, C. (1994), “Marketing, management and competitive strategy in the cultural industries”, Canadian Journal of Communication, Vol.19 No.3, pp. 523-550.
 • Herbst, A. F. (2001), “E-Finance: Promises kept, promises unfulfilled, and implications for policy and research”, Global Finance Journal, Vol.12 No.2, pp. 205-215.
 • Kim, W. C. ve Mauborgne, R. (1997), “Fair process: Managing in the knowledge economy”, Harvard Business Review, Vol.75 No.4, pp. 65-75.
 • Özkan, I. (1989), Basım ve Basın İşletmeciliği, Bilgehan Basımevi, İzmir.
 • Soyak, M. (2004), “Yeni ekonomi ve yansımaları”, available at: http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=202 (accessed 05 November 2007).
 • Tan, D. S. ve Uijttenbroek, A. A. (1997), "Information infrastructure management: A new role for IS managers”, Information Systems Management, Vol.14 No.4, pp. 33-41.
 • Tapscott, D. (1998), Dijital Ekonomi, Çev. Ece Koç, Koç Sistem Yayınları, İstanbul.
 • Ülgen, S. (2000), “Yeni ekonomide rekabet”, available at: http://inet-tr.org.tr/inetconf6/tammetin/ulgentam.doc (accessed 27 November 2009).
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Barış Bulunmaz

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bulunmaz, B. (2013). BASIN İŞLETMELERİ İÇİN YENİ EKONOMİ KAVRAMININ ANLAMI VE YARATTIĞI ETKİLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 37-46.