Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Carnivalesque Club Culture

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 1, 30 - 46, 01.06.2014

Öz

Elektronik dance music parties are seen as  places of escape in which urban youth dance for long hours and move away from the social norms.  Clubs that provide a temporary freedom from the ideal order are places where collective identity is experienced through exceeding the individual identity. In this article a literature study is conducted on electronic dance music parties as a leading recreation activity of urban youth for the last thirty years and club culture that is formed around it. Electronik dance music parties with the structure that provide temporal freedom from the social norms have some common features with Bakhtin‟s carnivalesque being in his work titled Rebelias and his World. At this point the aim of the study is to understand this youth phenomenon providing new areas of freedom at the extent of the similarities with  Bakhtin‟s concept of carnivalesque. 

Kaynakça

 • Arıcan, T. (2003), Metropolis, Techno- Culture, Digitilized Musical Genres and Clubbing in Turkey, (Yüksek Lisans Tezi), ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bakhtin, M. (2005), Rebelias ve Dünyası, (Çev: Ç. Öztek). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bennet, A. (2001), Cultures of Popular Music, Open University Press, Berkshire.
 • Bennet, A. & Robards, B. (2011), MyTribe: Postsubcultural manifestations of belonging on social network sites [Elektronik Sürüm], Sociology,45(2): 303-317, http://soc.sagepub.com/content/45/2/303, (erişim tarihi, 07.02.2014)
 • Brewster, B.& Broughton, F. (1999), Last Night a DJ Saved MY Life: The History of the Disc Jockey, Grove Press, New York
 • Buckland, F. (2002). Impossible Dance: Club Culture and Queer World Making, Wesleyan University Press, Middletown, Conn.
 • Gilbert, J. & Pearson, E. (1999), Discographies: Dance Music, Culture and the Politics of Sound, Routledge, London
 • Hall, S. & Jefferson, T. (1975), Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post- War Britain (2. Basım), Routledge, Oxon
 • Hedbidge, D. (1979), Subculture: The Meaning of Style, Methuen, London
 • Holmes, T. (2008), Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture, Routledge, New York
 • Jenks, C. (2007), Altkültür: Toplumsalın Parçalanışı, (Çev. N. Demirkol), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Karşıcı, G. (2008), Club Kültürü ve İzmir Club Scene, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 24 (121-127), http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_24/6%20_121-127.%20syf._.pdf
 • Madrid, A. L. (2008), Electronic Dance Music From Tijuana To The World, Oxford University Press, New York.
 • Maffesoli, M. (1995), The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society, Sage, Loondon.
 • Melbon, B. (1998). Clubbing: Consumption, Identity and Spatial Practices of Everynight Life . Skelton, T. & Valentine, G. (Ed.). Cool Places: Geographies of Youth Cultures içinde (267-287), Routledge, London.
 • Melbon, B. (1999), Clubbing: Dancing, Ecstasy and Vitality, Routledge, London.
 • Miles, S. (2000). Youth Lifestyle in a Changing World. Open University Press, Berkshire
 • Muggleton, D. (2000). Inside Subculture: The Post-Modern Meaning of Style, Berg, Oxford
 • Redhead, S. & Wynne, D. & O‟Connor, J. (1998 ) The Club Culture Reader: Readings in Popular Cultural Studies. Wiley- Blackwell, Oxford
 • Rief, S. (2009), Club Cultures: Boundaries, Identity, and Otherness, Routledge, New York.
 • Simmel, G. (2003). Modern Kültürde Çatışma, (Çev. T. Bora & E. Gen), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Smith, R. & Maughan, T. (1997), Youth Culture and the Making of the Post-Fordist Economy : Dance Music in Contemporary Britain, Egham, Royal Holloway, Department of Social and Culture
 • Ueno, T. (2003), Unlearning to Raver: Techno Party as the Contact Zone in Trans- Local Formations, Muggleton, D. & Weinzierl (Ed.), The Post- Subcultures Reader içinde (101-117), Berg, Oxford.
 • Thornton, S. (1995). Club Cultures: Music, Media, Subcultural Capital, Polity Press, Cambridge
 • Reynolds, S. (1998), Rave Culture: Living Dream or Living Death?, Redhead, S. & Wynne, D. & O‟Connorn, J. (Ed) The Clubcultures Reader: Readings in Popular Cultural Studies içinde (102–111), Blackwell Publishers, Malden, MA

KARNAVALESK CLUB KÜLTÜRÜ

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 1, 30 - 46, 01.06.2014

Öz

Elektronik dans müzik partileri kentli gençliğin sosyal normlardan uzaklaşıp, uzun saatler dans ettiği kaçış alanları olarak görülmektedir. İdeal düzenden geçici bir özgürleşme sağlayan clublar2 müzik ve dansın etkisinde bireysel kimliğin aşılarak kolektif biraradalığın deneyimlendiği yerlerdir. Bu çalışmada öncelikle son otuz yıldır kentli gençliğin eğlenme faaliyetlerinin başını çeken elektronik dans müzik partileri ve onun etrafında şekillenen club kültürü üzerine bir literatür çalışması gerçekleştirilmiştir. Elektronik dans müzik partileri sosyal normlardan geçici özgürleşmeler sağlayan yapısıyla, Mikhail Bakhtin‟in Rebelias ve Dünyası isimli çalışmasında sözünü ettiği karnavalesk varoluş biçimiyle benzerlikler arz etmektedir. Bu noktada çalışmanın amacı yeni özgürlük mekânları yaratan bu gençlik oluşumunu Bakhtin‟in karnavalesk kavramı ile benzerlikleri ölçüsünde anlamaya çalışmaktır. 

Kaynakça

 • Arıcan, T. (2003), Metropolis, Techno- Culture, Digitilized Musical Genres and Clubbing in Turkey, (Yüksek Lisans Tezi), ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bakhtin, M. (2005), Rebelias ve Dünyası, (Çev: Ç. Öztek). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bennet, A. (2001), Cultures of Popular Music, Open University Press, Berkshire.
 • Bennet, A. & Robards, B. (2011), MyTribe: Postsubcultural manifestations of belonging on social network sites [Elektronik Sürüm], Sociology,45(2): 303-317, http://soc.sagepub.com/content/45/2/303, (erişim tarihi, 07.02.2014)
 • Brewster, B.& Broughton, F. (1999), Last Night a DJ Saved MY Life: The History of the Disc Jockey, Grove Press, New York
 • Buckland, F. (2002). Impossible Dance: Club Culture and Queer World Making, Wesleyan University Press, Middletown, Conn.
 • Gilbert, J. & Pearson, E. (1999), Discographies: Dance Music, Culture and the Politics of Sound, Routledge, London
 • Hall, S. & Jefferson, T. (1975), Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post- War Britain (2. Basım), Routledge, Oxon
 • Hedbidge, D. (1979), Subculture: The Meaning of Style, Methuen, London
 • Holmes, T. (2008), Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture, Routledge, New York
 • Jenks, C. (2007), Altkültür: Toplumsalın Parçalanışı, (Çev. N. Demirkol), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Karşıcı, G. (2008), Club Kültürü ve İzmir Club Scene, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 24 (121-127), http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_24/6%20_121-127.%20syf._.pdf
 • Madrid, A. L. (2008), Electronic Dance Music From Tijuana To The World, Oxford University Press, New York.
 • Maffesoli, M. (1995), The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society, Sage, Loondon.
 • Melbon, B. (1998). Clubbing: Consumption, Identity and Spatial Practices of Everynight Life . Skelton, T. & Valentine, G. (Ed.). Cool Places: Geographies of Youth Cultures içinde (267-287), Routledge, London.
 • Melbon, B. (1999), Clubbing: Dancing, Ecstasy and Vitality, Routledge, London.
 • Miles, S. (2000). Youth Lifestyle in a Changing World. Open University Press, Berkshire
 • Muggleton, D. (2000). Inside Subculture: The Post-Modern Meaning of Style, Berg, Oxford
 • Redhead, S. & Wynne, D. & O‟Connor, J. (1998 ) The Club Culture Reader: Readings in Popular Cultural Studies. Wiley- Blackwell, Oxford
 • Rief, S. (2009), Club Cultures: Boundaries, Identity, and Otherness, Routledge, New York.
 • Simmel, G. (2003). Modern Kültürde Çatışma, (Çev. T. Bora & E. Gen), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Smith, R. & Maughan, T. (1997), Youth Culture and the Making of the Post-Fordist Economy : Dance Music in Contemporary Britain, Egham, Royal Holloway, Department of Social and Culture
 • Ueno, T. (2003), Unlearning to Raver: Techno Party as the Contact Zone in Trans- Local Formations, Muggleton, D. & Weinzierl (Ed.), The Post- Subcultures Reader içinde (101-117), Berg, Oxford.
 • Thornton, S. (1995). Club Cultures: Music, Media, Subcultural Capital, Polity Press, Cambridge
 • Reynolds, S. (1998), Rave Culture: Living Dream or Living Death?, Redhead, S. & Wynne, D. & O‟Connorn, J. (Ed) The Clubcultures Reader: Readings in Popular Cultural Studies içinde (102–111), Blackwell Publishers, Malden, MA
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özge Özdemir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özdemir, Ö. (2014). KARNAVALESK CLUB KÜLTÜRÜ. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 30-46.