Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Committee of wisemen publıc space and democracy

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 1, 47 - 65, 01.06.2014

Öz

Publicsphere as a normativeconceptand a historical-socialrealitythat has potentialtoenlargepossibilities of democracy, is a veryimporantconceptused in politicaldebates. It is usuallyassertedthatthroughpublicsphere, citizens can solvecommonandbasicproblemsbycommunication, dialogueanddeliberation. InTurkey, it is largelybelievedthattheKurdishQuestion can only be solvedbydemocraticdeliberationanddialogue. Inthiscontext, Turkishgovernmentformed a „wise men commission‟. Can thiscommisionopentheway of publicdeliberation? Can it be an important step toprovidedemocraticsolution of Kurdishquestion?  

Kaynakça

 • Bayramoğlu, A. (2013, 3 Nisan). Akil Türkiye. Yeni Şafak. Erişim: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/AliBayramoglu/akil-turkiye/37058
 • Belge, M. (2013, 8 Nisan). Bir Toplantı Üstüne. Taraf. Erişim: http://www.duzceyerelhaber.com/Murat-BELGE/14837-Bir-toplanti-ustune
 • Benhabib, S.(1996). Models of Public Space: HannahArendt, the Liberal TraditionandJurgenHabermas,içindeCalhoun, C. (ed.) HabermasandthePublic Sphere,The MIT Press.73-98
 • Bila, F. (2013, 24 Mart).Akil Adamlar Havuzu Hazır. Milliyet, Erişim: http://siyaset.milliyet.com.tr/akil-adamlar-havuzuhazir/siyaset/siyasetyazardetay/24.03.2013/1684224/default.htm
 • Bila, F. (2013, 4 Nisan). CHP Sürece Katılır mı?.Milliyet,Erişim: http://siyaset.milliyet.com.tr/chp-surece-katilir-mi/siyaset/siyasetyazardetay/04.04.2013/1689055/default.htm
 • Calhoun, C. (1996).HabermasandthePublic Sphere, içindeCalhoun, C. (Ed.) HabermasandthePublic Sphere The MIT Press, 1-48. Cemal, H. (2009, 5 Mayıs).Karayılan: Barış Umudumuz Var. Milliyet. Erişim: http://siyaset.milliyet.com.tr/kandil-de--font-color--red--karayilan---font-ile--saat/siyaset/siyasetdetay/05.05.2009/1090917/default.htm
 • Cohen, J. (1999). Reflections on Habermas on Democracy. RatioJuris.Vol. 12 No. 4 December385-416. Erişim: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/14679337.00132/abstract;jsessionid=F356A63CF6D69F21AD3CB5C36D8F193B.d01t01?denied AccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
 • Erdoğan, M. (2012). Müzakereci Demokrasi ve Sınırları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 22. 25-43. Erişim: http://www.istu.edu.tr/uploads/kutuphane/dergi/s22/25-43.pdf
 • Goldschmidt, M. L. (1954). Publicity, Privacy, Secrecy. The Western PoliticalQuarterly, Vol. 7, No. 3. 401-416.
 • Habermas, J.(2005). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. İletişim Yayınları.
 • Habermas, J. (2004). Kamusal Alan, içinde Özbek, M. (Ed.), Kamusal Alan, Hil Yayın,İstanbul,95-102.
 • Habermas, J.(1996). Three NormativeModels of Democracy.İçinde Benhabib, S.,(Ed.), DemocracyandDiffrence:ContestingtheBoundaries of thePolitical, Princeton UniversityPress.
 • Hasdemir, T.A ve Coşkun, M.K. (2008).Kamusal Alan ve Toplumsal Hareketler. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63-1. 121-149. Erişim: http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/63/1/Hasdemir_Coskun.pdf
 • Kırık, H. (2005). Kamusal Alan ve Demokrasi: Örtünme Sorununu Yeniden düşünmek. Salyangoz Yayınları.
 • Özalp, A.(2005). Liberal Demokrasinin Derinleştirilmesi Gereği ve Müzakereci Demokrasi. Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi Dergisi,1-14.
 • Özbek, M. (2004).Kamusal Alanın Sınırları.içindeÖzbek, M, (Ed.), kamusal Alan,Hil Yayın, İstanbul,19-89. Özkan, F. (2013, 17 Nisan). İzmir‟in Endişeleri. Star. Erişim: http://haber.stargazete.com/yazar/izmirin-endiseleri/yazi-745884
 • Kişisel görüşmeler: Avni Özgürel ile e-posta üzerinden. (2013, 15 Mayıs) Fadime Özkan ile e-posta üzerinden. (2013, 15 Mayıs) Can Paker ile telefon üzerinden. (2013, 17 Mayıs)

AKİL İNSANLAR HEYETİ, KAMUSAL ALAN VE DEMOKRASİ

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 1, 47 - 65, 01.06.2014

Öz

Kamusal alan, demokrasinin imkanlarını genişletme potansiyeli taşıyan normatif bir kavram ve tarihselsosyolojik bir gerçeklik olarak siyaset tartışmalarında önemli bir yere sahiptir. Kamusal alan vasıtasıyla yurttaşların ortak ve temel meselelerini karşılıklı iletişim, diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inanılır. Türkiye‟nin yıllardır kanayan bir yarası olan „Kürt sorunu‟nun ancak ve ancak müzakere ve diyalog yoluyla çözülebileceğine olan inanış giderek artıyor. Bu minvalde hükümet tarafından bir akil adamlar komisyonu oluşturuldu. Akil adamlar komisyonu kamusal müzakerenin önünü açabilecek mi? Kürt meselesinin demokratik çözümünü sağlama konusunda önemli bir basamak olabilir mi? 

Kaynakça

 • Bayramoğlu, A. (2013, 3 Nisan). Akil Türkiye. Yeni Şafak. Erişim: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/AliBayramoglu/akil-turkiye/37058
 • Belge, M. (2013, 8 Nisan). Bir Toplantı Üstüne. Taraf. Erişim: http://www.duzceyerelhaber.com/Murat-BELGE/14837-Bir-toplanti-ustune
 • Benhabib, S.(1996). Models of Public Space: HannahArendt, the Liberal TraditionandJurgenHabermas,içindeCalhoun, C. (ed.) HabermasandthePublic Sphere,The MIT Press.73-98
 • Bila, F. (2013, 24 Mart).Akil Adamlar Havuzu Hazır. Milliyet, Erişim: http://siyaset.milliyet.com.tr/akil-adamlar-havuzuhazir/siyaset/siyasetyazardetay/24.03.2013/1684224/default.htm
 • Bila, F. (2013, 4 Nisan). CHP Sürece Katılır mı?.Milliyet,Erişim: http://siyaset.milliyet.com.tr/chp-surece-katilir-mi/siyaset/siyasetyazardetay/04.04.2013/1689055/default.htm
 • Calhoun, C. (1996).HabermasandthePublic Sphere, içindeCalhoun, C. (Ed.) HabermasandthePublic Sphere The MIT Press, 1-48. Cemal, H. (2009, 5 Mayıs).Karayılan: Barış Umudumuz Var. Milliyet. Erişim: http://siyaset.milliyet.com.tr/kandil-de--font-color--red--karayilan---font-ile--saat/siyaset/siyasetdetay/05.05.2009/1090917/default.htm
 • Cohen, J. (1999). Reflections on Habermas on Democracy. RatioJuris.Vol. 12 No. 4 December385-416. Erişim: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/14679337.00132/abstract;jsessionid=F356A63CF6D69F21AD3CB5C36D8F193B.d01t01?denied AccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
 • Erdoğan, M. (2012). Müzakereci Demokrasi ve Sınırları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 22. 25-43. Erişim: http://www.istu.edu.tr/uploads/kutuphane/dergi/s22/25-43.pdf
 • Goldschmidt, M. L. (1954). Publicity, Privacy, Secrecy. The Western PoliticalQuarterly, Vol. 7, No. 3. 401-416.
 • Habermas, J.(2005). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. İletişim Yayınları.
 • Habermas, J. (2004). Kamusal Alan, içinde Özbek, M. (Ed.), Kamusal Alan, Hil Yayın,İstanbul,95-102.
 • Habermas, J.(1996). Three NormativeModels of Democracy.İçinde Benhabib, S.,(Ed.), DemocracyandDiffrence:ContestingtheBoundaries of thePolitical, Princeton UniversityPress.
 • Hasdemir, T.A ve Coşkun, M.K. (2008).Kamusal Alan ve Toplumsal Hareketler. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63-1. 121-149. Erişim: http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/63/1/Hasdemir_Coskun.pdf
 • Kırık, H. (2005). Kamusal Alan ve Demokrasi: Örtünme Sorununu Yeniden düşünmek. Salyangoz Yayınları.
 • Özalp, A.(2005). Liberal Demokrasinin Derinleştirilmesi Gereği ve Müzakereci Demokrasi. Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi Dergisi,1-14.
 • Özbek, M. (2004).Kamusal Alanın Sınırları.içindeÖzbek, M, (Ed.), kamusal Alan,Hil Yayın, İstanbul,19-89. Özkan, F. (2013, 17 Nisan). İzmir‟in Endişeleri. Star. Erişim: http://haber.stargazete.com/yazar/izmirin-endiseleri/yazi-745884
 • Kişisel görüşmeler: Avni Özgürel ile e-posta üzerinden. (2013, 15 Mayıs) Fadime Özkan ile e-posta üzerinden. (2013, 15 Mayıs) Can Paker ile telefon üzerinden. (2013, 17 Mayıs)
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ekin Kadir Selçuk

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Selçuk, E. K. (2014). AKİL İNSANLAR HEYETİ, KAMUSAL ALAN VE DEMOKRASİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 47-65.