Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Life Style Representation in Istanbul Life Magazine

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 40 - 57, 01.06.2015

Öz

Consumption, as a term, does not imply an act that simply "meeting one's needs" anymore. It rather turned into an act which has a symbolic value that means having a certain social status or an identitity, or belonging to a group, feeling special and exclusive etc. On the other hand, the lifestyle provided by consumption means that having the same values, the same pleasures, the same habits, and the same ways of lifes. In this study, one of the most remarkable lifestyle journalism in Turkey, Istanbul Life, has been examined in terms of signifiers of life style and consumption culture with the method of qualitative content analysis.The findings of this analysis are; the articles in Istanbul Life Magazine encourage there about consumption and also feature a lifestyle that is so much related with the consumption culture.  

Kaynakça

 • Arık, B (2006), “Türk Toplumunun Basındaki Yüzü: Life-Style Gazeteciliği”, İletişim Yazıları, Tablet Yayınevi, Konya.
 • Arık, E. (2008), “Yaşam Tarzı Haberciliğinin Gelişimi ve Ardındaki Temel Dinamikler”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sos. Bil. Enst., Konya.
 • Bali, R (2002), Tarzı Hayat‟tan Life Style‟a, İletişim Yayınevi, İstanbul.
 • Baudrillard, J (1997), Tüketim Toplumu, Ferda Keskin ve Hazal Deliceçaylı (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Bauman, Z (1999) ,Çalışma Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Ümit Öktem (çev), Sarmal Yayınevi, İstanbul.
 • Bauman, Z (2000), Postmoderlik ve Hoşnutsuzlukları, İsmail Türkmen (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Bocock, R (1997), Tüketim, İrem Kutluk (çev), Dost Yayınevi, Ankara.
 • Canbaz Yavuz, Ş. (2004), “1990‟larda Türkiye‟de Reklam ve Reklamcılık Sektörü”,Kilad, Sayı: 6, ss. 35-61, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Kocaeli.
 • Dağtaş, B (2009), Reklam Kültür Toplum, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Dağtaş, B ve Dağtaş, E (2009)Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Douglas, Mve Isherwood, B (1999),Tüketimin Antropolojisi. Aytekin,Erden Atilla (çev), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Gürbilek, N (2009), Vitrinde Yaşamak, Metis Yayınevi, İstanbul.
 • Hall, J ve Jacques, M (1995), Yeni Zamanlar, Abdullah Yılmaz (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Kejanlıoğlu, B (2004), Türkiye‟de Medyanın Dönüşümü, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Morley, D ve Robins, K (1997), Kimlik Mekânları, Emrehan Zeybekoğlu (çev.), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Ritzer, G (2000), Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Şen Süer Kaya (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Sennett,, R (2011), Yeni Kapitalizmin Kültürü, Aylin Onocak (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Solomon, M. R (1996), Consumer BehaviorBuying, Having and Being, Prentice Hall International Editions, New Jersey.
 • Tomlinson, J (2004), Küreselleşme ve Kültür, Arzu Eker (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Urry, J (1999), Mekânları Tüketmek, Rahmi G Öğdül (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Yavuz, Ş (2006), “Reklamlar ve Reklamcılık Sektörü Açısından 1980‟lerde Türkiye Panoraması”, İletişim, Sayı: 5, ss.157- 183, Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü adına Murat Karakaya, (2013). “Bir Bakışta Türk Medyası” (http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/Bir_Bakista_Turk_Medyasi_TR.pdf).

İSTANBUL LIFE DERGİSİ’NDE YAŞAM TARZI SUNUMU

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 40 - 57, 01.06.2015

Öz

İhtiyaçların giderilmesi için gerçekleştirilen bir faaliyet olmaktan uzaklaşan tüketim kavramı, toplumsal statü edinmek, bir gruba ait olmak, kimlik edinmek, özel ve ayrıcalıklı hissetmek gibi simgesel değerlere sahip olmaya yönelik faaliyetleri karşılayan bir anlama bürünmüştür. Tüketim aracılığıyla gelen yaşam tarzı kavramı ise benzer değerler, benzer zevkler, benzer alışkanlıklar ve yaşam biçimlerine sahip olmak anlamına gelmektedir. Bu çalışma, yaşam tarzı haberciliğinin önemli örneklerinden biri olan, İstanbul Life Dergisi'ndeki yaşam tarzı ve tüketim kültürü gösterenlerini nitel içerik analizi yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Analizin bulguları İstanbul Life Dergisi'ndeki metinlerin okuyucuyu tüketime teşvik ettiğini ve tüketimle gelen bir yaşam tarzı sunduğunu ortaya koymaktadır.  

Kaynakça

 • Arık, B (2006), “Türk Toplumunun Basındaki Yüzü: Life-Style Gazeteciliği”, İletişim Yazıları, Tablet Yayınevi, Konya.
 • Arık, E. (2008), “Yaşam Tarzı Haberciliğinin Gelişimi ve Ardındaki Temel Dinamikler”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sos. Bil. Enst., Konya.
 • Bali, R (2002), Tarzı Hayat‟tan Life Style‟a, İletişim Yayınevi, İstanbul.
 • Baudrillard, J (1997), Tüketim Toplumu, Ferda Keskin ve Hazal Deliceçaylı (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Bauman, Z (1999) ,Çalışma Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Ümit Öktem (çev), Sarmal Yayınevi, İstanbul.
 • Bauman, Z (2000), Postmoderlik ve Hoşnutsuzlukları, İsmail Türkmen (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Bocock, R (1997), Tüketim, İrem Kutluk (çev), Dost Yayınevi, Ankara.
 • Canbaz Yavuz, Ş. (2004), “1990‟larda Türkiye‟de Reklam ve Reklamcılık Sektörü”,Kilad, Sayı: 6, ss. 35-61, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Kocaeli.
 • Dağtaş, B (2009), Reklam Kültür Toplum, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Dağtaş, B ve Dağtaş, E (2009)Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Douglas, Mve Isherwood, B (1999),Tüketimin Antropolojisi. Aytekin,Erden Atilla (çev), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Gürbilek, N (2009), Vitrinde Yaşamak, Metis Yayınevi, İstanbul.
 • Hall, J ve Jacques, M (1995), Yeni Zamanlar, Abdullah Yılmaz (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Kejanlıoğlu, B (2004), Türkiye‟de Medyanın Dönüşümü, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Morley, D ve Robins, K (1997), Kimlik Mekânları, Emrehan Zeybekoğlu (çev.), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Ritzer, G (2000), Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Şen Süer Kaya (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Sennett,, R (2011), Yeni Kapitalizmin Kültürü, Aylin Onocak (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Solomon, M. R (1996), Consumer BehaviorBuying, Having and Being, Prentice Hall International Editions, New Jersey.
 • Tomlinson, J (2004), Küreselleşme ve Kültür, Arzu Eker (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Urry, J (1999), Mekânları Tüketmek, Rahmi G Öğdül (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Yavuz, Ş (2006), “Reklamlar ve Reklamcılık Sektörü Açısından 1980‟lerde Türkiye Panoraması”, İletişim, Sayı: 5, ss.157- 183, Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü adına Murat Karakaya, (2013). “Bir Bakışta Türk Medyası” (http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/Bir_Bakista_Turk_Medyasi_TR.pdf).
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Filiz Bilgin Ülken Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bilgin Ülken, F. (2015). İSTANBUL LIFE DERGİSİ’NDE YAŞAM TARZI SUNUMU. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 40-57.