Experimental and Applied Medical Science
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2718-0964 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eams


Experimental and Applied Medical Science

e-ISSN 2718-0964 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eams
Kapak Resmi


Erken Görünümdeki Sayılar
Sayılar
Experimental and Applied Medical Science Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - 29 Eyl 2020
 1. In Vivo Investigation of Genotoxic and Antigenotoxic Potential of Hypericum Perforatum Extract in Rats
  Sayfalar 36 - 44
  Selinay TİMOÇİN , Hasan Basri İLA
 2. Effects of Age and Sex on The Cerebellum and The Ventral Pons Volume - MRI Study
  Sayfalar 45 - 51
  Rabia TAŞDEMİR , İ̇smihan İ̇lknur İ̇lknur UYSAL , Süleyman Savaş Savaş DURDURAN
 3. Nitrotyrosine formation, iNOS and the Na+,K+-ATPase activities in sepsis: The possible effects of CAPE
  Sayfalar 52 - 59
  Leyla ÇİMEN , Behzat ÇİMEN , Aysun ÇETİN
 4. Stevens Johnson Syndrome Like Skin Lesions in a Patient With Systemic Lupus Erythematosus After Hydroxychloroquine Treatment, a Case
  Sayfalar 60 - 65
  Orhan ZENGİN , Mustafa Erkut ÖNDER , Abdi̇ İ̇̇brahi̇m SÖNMEZ , İ̇brahim Halil TÜRKBEYLER