Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 1, 1 - 19, 06.05.2019

Öz

Despite special classrooms and educational
programs were developed for special need students in 19.century, it is believed
that inclusion of special need students and normal students is more effective
now. Inclusive education is carried on in elemantary schools with elemantary
school teachers and many problems occuring. The aim of this study was to
examine the views of elemantary school teachers about inclusive education. The
data was collected with interview and the data analyzed with content analysis
method. Five of teachers from a state school in Gaziantep participated to the
study. It is found that when family interested with special need student, so as
teachers were interested with these students. The study also found that parents
and teachers have lack of detailed knowledge about inclusion and also
measurement and evaluation not carried out seriously

Kaynakça

 • Aral, N. ve Gürsoy, F. (2009). Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Özel Eğitim Giriş. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, s.310
 • Ataman, A. (2003). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, Ankara, ss. 19-74
 • Baykoç, N. (2015). Özel Eğitim, Eğiten Yayınevi, Ankara
 • Batu, E. S. (2000). Özel Gereksinimli Öğrencilerin kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Öneriler. T.C. Anadolu Üniversitesi, No:1242, Eskişehir, s.83
 • Cankaya, Ö. ve Korkmaz, İ. (2012). İlköğretim 1. Kademede Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1):1-16.
 • Karatepe, H. (1992). Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar İle Normal Çocukların Kaynaştırılması. Karatepe Yayınları, No:5, Ankara, s.102.
 • Kaya, U. (2003) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin, Sınıf Öğretmenlerinin ve Rehber Öğretmenlerinin Kaynaştırma İle İlgili Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özsoy, Y. Özyürek, M. ve Eripek, S. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar, Özel Eğitime Giriş. Karatepe Yayınları, Ankara, s.239.
 • Saraç, T. ve Çolak, A. (2012). Kaynaştırma Uygulamaları Sürecinde İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüş ve Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1):13:28.
 • Sarı, H. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitimiyle İlgili Çağdaş Öneriler. Pegem A Yayınları, Ankara, ss.5-133.
 • Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. (2006). İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları: Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler. Morpa Yayınları, İstanbul, s.76
 • T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (1999). Çağdaş Toplum ve Özürlüler 1. Özürlüler Şurası. Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşleri, Ankara.
 • Yıkmış, A. ve Ozbey, F.Y. (2009). Otistik Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Devam Ettiği Rehabilitasyon Merkezlerinden Beklentilerinin ve Önerilerinin Belirlenmesi. ( Aktaran ). International Online Journal Of Eductional Sciences, 1(1), 124-153.
 • YÖK Öğretmen Kitabı (2007). YÖK Öğretmen Kitabı, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/yok_ogretmen_kitabi/2f55fd61-65b8-4a21-85d9-86c807414624

Views of Elementary School Teachers Regarding to Inclusive Education / Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 1, 1 - 19, 06.05.2019

Öz

Despite special classrooms and educational
programs being developed for special needs students in the 19th century,
it is now believed that the inclusion of special needs students with mainstream
students is the more effective option. The aim of this study was to examine the
views of elementary school teachers about inclusive education. Data was
collected through interviews and the data analyzed using the content analysis
method. Five teachers from a state school in Gaziantep, Turkey, participated in
the study. It was found that when families were interested in special needs
students, their teachers also shared that interest. The study also found that
parents and teachers lacked detailed knowledge about inclusion, as well as
measurement and evaluation not being satisfactorily conducted.

Kaynakça

 • Aral, N. ve Gürsoy, F. (2009). Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Özel Eğitim Giriş. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, s.310
 • Ataman, A. (2003). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, Ankara, ss. 19-74
 • Baykoç, N. (2015). Özel Eğitim, Eğiten Yayınevi, Ankara
 • Batu, E. S. (2000). Özel Gereksinimli Öğrencilerin kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Öneriler. T.C. Anadolu Üniversitesi, No:1242, Eskişehir, s.83
 • Cankaya, Ö. ve Korkmaz, İ. (2012). İlköğretim 1. Kademede Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1):1-16.
 • Karatepe, H. (1992). Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar İle Normal Çocukların Kaynaştırılması. Karatepe Yayınları, No:5, Ankara, s.102.
 • Kaya, U. (2003) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin, Sınıf Öğretmenlerinin ve Rehber Öğretmenlerinin Kaynaştırma İle İlgili Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özsoy, Y. Özyürek, M. ve Eripek, S. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar, Özel Eğitime Giriş. Karatepe Yayınları, Ankara, s.239.
 • Saraç, T. ve Çolak, A. (2012). Kaynaştırma Uygulamaları Sürecinde İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüş ve Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1):13:28.
 • Sarı, H. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitimiyle İlgili Çağdaş Öneriler. Pegem A Yayınları, Ankara, ss.5-133.
 • Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. (2006). İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları: Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler. Morpa Yayınları, İstanbul, s.76
 • T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (1999). Çağdaş Toplum ve Özürlüler 1. Özürlüler Şurası. Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşleri, Ankara.
 • Yıkmış, A. ve Ozbey, F.Y. (2009). Otistik Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Devam Ettiği Rehabilitasyon Merkezlerinden Beklentilerinin ve Önerilerinin Belirlenmesi. ( Aktaran ). International Online Journal Of Eductional Sciences, 1(1), 124-153.
 • YÖK Öğretmen Kitabı (2007). YÖK Öğretmen Kitabı, http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/yok_ogretmen_kitabi/2f55fd61-65b8-4a21-85d9-86c807414624
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent Döş

Tayyar Tutsoy Bu kişi benim

Ökkeş Oflaz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Döş, B., Tutsoy, T., & Oflaz, Ö. (2019). Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(1), 1-19.
AMA Döş B, Tutsoy T, Oflaz Ö. Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education. EBAD - JESR. Mayıs 2019;9(1):1-19.
Chicago Döş, Bülent, Tayyar Tutsoy, ve Ökkeş Oflaz. “Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9, sy. 1 (Mayıs 2019): 1-19.
EndNote Döş B, Tutsoy T, Oflaz Ö (01 Mayıs 2019) Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 1 1–19.
IEEE B. Döş, T. Tutsoy, ve Ö. Oflaz, “Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education”, EBAD - JESR, c. 9, sy. 1, ss. 1–19, 2019.
ISNAD Döş, Bülent vd. “Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9/1 (Mayıs 2019), 1-19.
JAMA Döş B, Tutsoy T, Oflaz Ö. Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education. EBAD - JESR. 2019;9:1–19.
MLA Döş, Bülent vd. “Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education”. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 9, sy. 1, 2019, ss. 1-19.
Vancouver Döş B, Tutsoy T, Oflaz Ö. Examining The Views Of Elementary School Teachers Regarding To Inclusive Education. EBAD - JESR. 2019;9(1):1-19.