Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği)

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 10, 1 - 20, 09.10.2020

Öz

Bu araştırmada ile okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların ebeveynlerinin fene ve okul öncesi dönemde fen etkinliklerine ilgi düzeyleri ve bu ilginin bağımsız değişkenler açısından anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Elazığ ili Merkez MEB’e bağlı resmi bağımsız anaokullarından tesadüfî olarak seçilen 60-72 aylık çocukların ebeveynleri olmak üzere toplam 302 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırma da veri toplama aracı olarak, “Ebeveynlerin, Fene ve Okul Öncesinde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşleri Ölçeği (EFOFGÖ)” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Sosyo-Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ebeveynlerin eğitim durumlarına ve fene olan ilgilerine göre ebeveynlerin fene ve okul öncesi dönem fen etkinliklerine yönelik görüşlerinin değiştiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akman, B. Üstün, E. ve Güler, T. (2003). 6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.
 • Aksu, F., Karaçöp, A. (2015). Ev temelli fen öğrenme etkinliklerine aile katılımının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 154-179. https://dergipark.org.tr/en/pub/ befdergi/issue/15928/167510
 • Aktamış, A., Ünal, A., Ergin, P. (2008). Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumlarına Ailelerinin Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14 (14) , 39-48. https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21109/22734
 • Aral, N.. Kandır, A. ve Can-Yaşar, M. (2000). Okul Öncesi eğitim ve anasınıfı programları. İstanbul: YA-PA Yayıncılık.
 • Aşılıoğlu, G. (2004). Özel Okullarda Ve Devlet Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çevre Eğitimi Düzeylerinin Karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Barchlay, K., Benelli C., Schoon, S. (1999). Making the connection! Science and literacy. Childhood Education, 75(3); 146-152.
 • Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin fen ve doğa konularının öğretiminde kullandıkları etkinliklerin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 364-371.
 • Harlan, J. D. ve Rivkin, M. S. (2000). Science experiences for the early childhood years: An integrated approach. 351 p., USA: Prentice-Hall, Inc.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademi.
 • Kesicioğlu, O., Alisinanoğlu, F. (2009). Ebeveynlerin okul öncesi dönemdeki çocuklarına (60-72 ay) yaşattıkları doğal çevre deneyimlerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (29), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6143/82441
 • Ölçer, S. (2017). Science content knowledge of 5–6 year old preschool children. Internatıonal Journal of Envıronmental & Scıence Educatıon, 12( 2), 143-175.
 • Smith, A. (2001). Early childhood-a wonderful time for science learning. Web Sitesi. http://ehostvgwl.epnet.com/fulltext.asp?resultSetld=R00000002&hitNum=]&boolea Erişim Tarihi: 10.06.2005.
 • Şahin, Ç., Uludağ, G., Gedikli, E. ve Karakaya, L. (2018). Ebeveynlerin, fene ve okul öncesi dönemde fen etkinliklerine yönelik görüşlerini belirleme ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 101-108.
 • Şahin, R, Sanalan, V., Bektaş, Ö., Kaygısız, Y. (2014). Ebeveynlerin fen okuryazarlık düzeylerinin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarılarına etkisi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 125-143 . https://dergipark.org.tr/en/pub/erzifbed/issue/6020/80645
 • Veziroğlu-Çelik, M. (2018). Fen eğitiminde aile ve toplumun rolü. B. Akman, G. Uyanık-Balat ve T. Güler Yıldız (Ed. ), Erken çocukluk döneminde fen eğitimi içinde (s. 303-321). Ankara: Anı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rabia KILIÇ>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-3518-9467
Türkiye


Merve ÜNAL> (Sorumlu Yazar)
İnönü Üniversitesi
0000-0001-9101-0666
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 10

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ebed714089, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-6467}, eissn = {2146-6467}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, number = {10}, pages = {1 - 20}, title = {EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Kılıç, Rabia and Ünal, Merve} }
APA Kılıç, R. & Ünal, M. (2020). EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği) . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (10) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebed/issue/57229/714089
MLA Kılıç, R. , Ünal, M. "EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği)" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2020 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebed/issue/57229/714089>
Chicago Kılıç, R. , Ünal, M. "EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2020 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği) AU - RabiaKılıç, MerveÜnal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 8 IS - 10 SN - 2146-6467-2146-6467 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği) %A Rabia Kılıç , Merve Ünal %T EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği) %D 2020 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-6467-2146-6467 %V 8 %N 10 %R %U
ISNAD Kılıç, Rabia , Ünal, Merve . "EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 10 (Ekim 2020): 1-20 .
AMA Kılıç R. , Ünal M. EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği). MAKÜ EBED. 2020; 8(10): 1-20.
Vancouver Kılıç R. , Ünal M. EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 8(10): 1-20.
IEEE R. Kılıç ve M. Ünal , "EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (Elazığ İli Örneği)", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 10, ss. 1-20, Eki. 2020