ISSN: 2146-6467
e-ISSN: 2146-6467
Başlangıç: 2012
Yayıncı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Kapak Resmi

MAKÜ-EBED, eğitim bilimleri, alan eğitimi ve öğretmen yetiştirme alanlarında gerek ülkemizde ve gerekse dünyadaki gelişmelerin bilimsel bir zeminde, eğitimle ilgili tüm paydaşlarla paylaşılmasını sağlayarak bilime katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla MAKÜ-EBED, eğitim bilimleri, alan eğitimi ve öğretmen yetiştirme alanlarıyla ilgili tüm çalışmalara açıktır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MAKÜ-EBED), eğitim ile ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı, özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin, yılda iki kez  online olarak yayımlandığı, ulusal hakemli, bilimsel bir dergidir. Ayrıca, yılda bir defadan fazla olmamak kaydıyla, ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olaylar ve kişilerle çalışmalar özel sayı şeklinde yayımlanabilir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergi sistemine değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmaların tam metni Türkçe ise İngilizce genişletilmiş uzun özet, İngilizce ise, Türkçe genişletilmiş uzun özet ekleme zorunluluğu bulunmaktadır. 

2023 - Cilt: 11 Sayı: 14